Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR , Bratislava '
za rok 2020

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
c) poskytovanie sociálnej pomoci 43 814,04 € nepokryté náklady na stravu a ubytovanie (letné tábory pre členov, organizované podujatia, náklady na program, materiálové náklady, prenájom, občerstvenie pre účastníkov)
Spolu 43 814,04 €
Výrok auditora

Uskutočnili sme audit použitia sumy 2 % zaplatenej dane z príjmov poukázanej občianskemu združeniu Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR v roku 2020 a prijatej v roku 2021. Štatutárny orgán občianskeho združenia zodpovedá za použitie podielu zaplatenej dane v zmysle § 50 Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení a v súlade so zásadami použitia finančných prostriedkov v občianskom združení Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR. Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na použitie 2 % zaplatenej dane zrazenej v roku 2020 a prijatej v roku 2021. Audit sme uskutočnili v súlade so slovenským zákonom o audítoroch a SKAU a v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami ISA. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že čerpanie 2 % dane neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahŕňa overenie dôkazov, ktoré dokladujú sumy a iné údaje v prehľade o použití dane na základe testov. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie použitých účtovných princípov a zhodnotenie významných odhadov, ktoré uskutočnila účtovná jednotka. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočné a vhodné východisko pre náš názor. Súhrn prijatého 2 % podielu dane v roku 2020 a prijatej v roku 2021 predstavoval 63 455,75€ EUR. Bol použitý na podporu príjemcov občianskeho združenia Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR. Prijaté prostriedky sa v plnom rozsahu vyčerpali v zmysle § 50 zákona o dani z príjmov do 31. decembra 2022. Podľa nášho názoru príjem a čerpanie 2 % zaplatenej dane zrazenej v roku 2020 vyplatenej príjemcom v rokoch 2021 a 2022 je v súlade s § 50 Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Ing. Marcel Petras, štatutárny audítor Licencia SKAU č. 869D. P. F. , spol. s. r. o. Černicová 6, 83101 Bratislava Licencia SKAU č. 140