Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TRANSECO a.s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
181 326€ 187 355€ 706 937€ 867 102€ 1 571 133€ 907 273€ 936 725€ 1 051 597€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
197 696 € 198 062 € 181 469 € 899 686 € 1 353 819 € 1 341 209 € 983 058 € 959 974 € 772 624 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
73 104€ 65 949€ 98 870€ 103 182€ 74 170€ 61 937€ 44 420€ 11 160€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
530 551€ 703 225€ 1 437 158€ 767 355€ 761 250€ 1 017 644€ 106 750€
05
III.
Tržby z predaja služieb
108 222€ 121 406€ 91 725€ 60 695€ 59 805€ 77 981€ 131 055€ 22 793€ 2 405€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-560 726€ -147 681€ -220 353€ 394 538€ -39 449€ -92 169€ 541 384€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
3 783€ 2 100€ 3 500€ 1 200€ 79 148€ 118 900€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
12 587€ 8 607€ 21 049€ 176 765€ 3 039€ 38 198€ 6 634€ 546€ 3 185€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
195 661 € 242 594 € 195 229 € 854 387 € 1 261 292 € 1 316 623 € 975 689 € 931 282 € 791 564 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 354€ 10 020€ 25 994€ 9 252€ 6 020€ 1 935€ 4 586€ 9 508€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
69 890€ 70 457€ 78 830€ 357 433€ 649 668€ 734 200€ 572 058€ 509 220€ 394 354€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
59 407€ 23 946€ 36 869€ 361 424€ 557 369€ 502 916€ 299 088€ 391 474€ 286 162€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
6 874 € 6 696 € 5 907 € 5 739 € 5 274 € 5 280 € 2 771 € 3 041 € 5 908 €
16
E.1.
Mzdové náklady
5 043€ 4 933€ 4 352€ 4 228€ 4 194€ 4 199€ 2 182€ 2 240€ 4 352€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 775€ 1 736€ 1 531€ 1 488€ 1 057€ 1 058€ 550€ 788€ 1 532€
19
E.4.
Sociálne náklady
56€ 27€ 24€ 23€ 23€ 23€ 39€ 13€ 24€
20
F.
Dane a poplatky
671€ 798€ 1 792€ 1 264€ 1 568€ 1 324€ 1 019€ 1 744€ 1 957€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
12 248€ 19 086€ 21 246€ 28 562€ 34 953€ 29 107€ 22 894€ 14 128€ 3 407€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
12 248€ 19 086€ 21 246€ 28 562€ 34 953€ 29 107€ 22 894€ 14 128€ 3 407€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
994€ 3 986€ 70 159€ 70 156€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
36 098€ 24 468€ 69 877€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 125€ 87 123€ 24 591€ 16 850€ 6 440€ 41 861€ 3 114€ 2 167€ 29 620€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
2 035 € -44 532 € -13 760 € 45 299 € 92 527 € 24 586 € 7 369 € 28 692 € -18 940 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
47 675 € 82 932 € 18 727 € -8 688 € 137 723 € 62 760 € 21 544 € 49 226 € -29 977 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
7 € 23 € 16 € 565 € 4 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
7 € 23 € 16 € 4 € 4 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
7€ 23€ 16€ 4€ 4€
42
XII.
Kurzové zisky
561€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
505 € 619 € 786 € 913 € 897 € 861 € 754 € 843 € 398 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
4€ 15€ 31€ 12€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
505€ 619€ 786€ 913€ 897€ 857€ 739€ 812€ 386€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-505 € -619 € -786 € -913 € -890 € -838 € -738 € -278 € -394 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 530 € -45 151 € -14 546 € 44 386 € 91 637 € 23 748 € 6 631 € 28 414 € -19 334 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 880 € 2 881 € 2 885 € 2 883 € 2 881 € 1 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 880€ 2 881€ 2 885€ 2 883€ 2 881€ 1€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 530 € -45 151 € -14 546 € 41 506 € 88 756 € 20 863 € 3 748 € 25 533 € -19 335 €