Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
443 294€ 431 478€ 381 149€ 405 983€ 404 118€ 459 885€ 421 951€ 444 857€ 420 075€ 545 396€ 375 555€ 418 627€ 439 665€
02
501
Spotreba materiálu
325 327€ 315 964€ 263 754€ 272 074€ 263 532€ 311 320€ 279 275€ 291 638€ 267 089€ 393 115€ 235 336€ 271 337€ 280 864€
03
502
Spotreba energie
117 967€ 115 514€ 117 395€ 133 909€ 140 585€ 148 565€ 142 676€ 153 220€ 152 986€ 152 281€ 140 219€ 147 290€ 158 801€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
92 002€ 69 843€ 75 952€ 63 486€ 59 679€ 87 348€ 88 699€ 62 976€ 53 479€ 178 924€ 30 717€ 71 292€ 151 409€
07
511
Opravy a udržiavanie
18 317€ 8 599€ 18 739€ 15 839€ 10 133€ 23 730€ 26 805€ 14 177€ 11 451€ 135 016€ 3 349€ 12 917€ 22 083€
08
512
Cestovné
83€ 20€ 183€ 66€ 143€ 107€ 96€ 449€ 220€ 0€ 254€ 482€
09
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
73 602€ 61 224€ 57 030€ 47 582€ 49 403€ 63 511€ 61 798€ 48 799€ 41 578€ 43 688€ 27 368€ 58 121€ 128 845€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 897 580€ 1 619 342€ 1 263 247€ 1 155 967€ 1 116 282€ 1 045 625€ 1 017 119€ 967 042€ 971 518€ 945 239€ 704 511€ 732 059€ 696 355€
12
521
Mzdové náklady
1 377 839€ 1 147 383€ 902 913€ 826 732€ 799 987€ 750 113€ 725 893€ 690 039€ 691 960€ 683 952€ 505 185€ 524 041€ 494 030€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
450 025€ 394 115€ 310 117€ 281 647€ 271 628€ 251 001€ 250 365€ 237 804€ 239 056€ 229 167€ 174 894€ 181 887€ 171 130€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
10 512€ 8 652€ 7 895€ 7 358€ 7 535€ 7 277€ 7 918€ 8 021€ 7 927€ 3 985€ 2 764€ 2 775€ 2 981€
15
527
Zákonné sociálne náklady
59 204€ 69 193€ 42 322€ 40 231€ 37 132€ 37 234€ 32 942€ 31 179€ 32 575€ 28 135€ 21 667€ 23 356€ 28 215€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
40 187€ 27 784€ 27 780€ 27 880€ 27 780€ 27 710€ 25 950€ 25 950€ 25 378€ 13 974€ 11 956€ 11 956€ 13 860€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
26 813€ 16 798€ 16 798€ 16 798€ 16 798€ 16 798€ 16 798€ 16 798€ 16 798€ 5 916€ 5 916€ 5 916€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
13 373€ 10 986€ 10 982€ 11 082€ 10 982€ 10 912€ 9 152€ 9 152€ 8 580€ 8 059€ 6 040€ 6 040€ 13 860€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
476€ 0€ 2 604€ 568€ 2 646€ 770€ 0€ 61€ 24 683€ 1 710€ 373€ 10€ 26 965€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 19 945€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
304€ 0€ 0€ 0€ 0€ 286€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
60€ 402€ 623€ 356€ 1€ 6 732€
26
546
Odpis pohľadávky
432€ 2 597€ 1 957€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
44€ 0€ 7€ 265€ 689€ 747€ 0€ 1€ 24 281€ 5€ 18€ 9€ 2€
28
549
Manká a škody
24€ 0€ 1 082€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
115 860€ 113 771€ 127 225€ 61 518€ 56 148€ 58 766€ 65 475€ 100 605€ 108 361€ 84 986€ 38 647€ 43 037€ 35 589€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
115 860€ 113 771€ 127 225€ 61 518€ 56 148€ 58 766€ 65 475€ 70 409€ 82 653€ 64 302€ 24 660€ 20 709€ 14 946€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
30 196€ 25 708€ 20 684€ 13 987€ 22 328€ 20 643€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 22 328€ 20 643€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
30 196€ 25 708€ 20 684€ 13 987€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
767€ 782€ 825€ 892€ 861€ 899€ 876€ 849€ 873€ 91€ 232€ 212€ 584€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
767€ 782€ 825€ 892€ 861€ 899€ 876€ 849€ 873€ 91€ 232€ 212€ 584€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
688 453€ 614 050€ 493 595€ 530 705€ 616 513€ 625 141€ 604 192€ 588 337€ 593 370€ 559 407€ 506 718€ 545 688€ 542 750€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
636 747€ 575 993€ 478 952€ 517 537€ 592 240€ 594 723€ 590 173€ 578 677€ 581 587€ 556 744€ 504 464€ 545 688€ 542 750€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
51 707€ 38 057€ 14 644€ 13 168€ 24 273€ 30 418€ 14 019€ 9 660€ 11 783€ 2 663€ 2 254€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
3 278 619€ 2 877 052€ 2 372 378€ 2 247 000€ 2 284 027€ 2 306 144€ 2 224 262€ 2 190 678€ 2 197 736€ 2 329 727€ 1 668 708€ 1 822 882€ 1 907 176€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
685 919€ 605 665€ 493 785€ 527 283€ 610 068€ 623 806€ 600 534€ 583 805€ 583 301€ 551 293€ 508 040€ 546 714€ 523 610€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
685 919€ 605 665€ 493 785€ 527 283€ 610 068€ 623 806€ 600 534€ 583 805€ 583 301€ 551 293€ 508 040€ 546 714€ 523 610€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
24 022€ 24 594€ 22 373€ 21 101€ 22 432€ 21 775€ 18 273€ 17 257€ 17 879€ 15 659€ 12 568€ 13 913€ 12 897€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
24 022€ 24 594€ 22 373€ 21 101€ 22 432€ 21 775€ 18 273€ 17 257€ 17 879€ 15 659€ 12 568€ 13 913€ 12 897€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
3 527€ 5 770€ 2 333€ 4 053€ 5 732€ 5€ 9€ 28€ 100€ 0€ 0€ 50€ 10 065€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
100€ 0€ 0€ 0€ 9 984€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 10€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
3 527€ 5 770€ 2 333€ 4 053€ 5 732€ 5€ 9€ 28€ 0€ 0€ 0€ 50€ 71€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
30 196€ 25 708€ 20 684€ 16 994€ 22 328€ 20 643€ 9 861€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
30 196€ 25 708€ 20 684€ 16 994€ 22 328€ 20 643€ 9 861€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 20 643€ 9 861€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
30 196€ 25 708€ 20 684€ 16 994€ 22 328€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
84€ 703€ 0€ 0€ 12€ 42€ 185€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 12€ 42€ 185€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
84€ 703€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
81€ 0€ 1 082€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
81€ 0€ 1 082€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
2 580 517€ 2 229 915€ 1 868 384€ 1 709 424€ 1 680 998€ 1 610 611€ 1 631 686€ 1 545 070€ 1 612 215€ 1 679 194€ 1 229 874€ 1 349 033€ 1 356 786€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
2 371 583€ 2 110 848€ 1 738 621€ 1 641 123€ 1 622 621€ 1 547 080€ 1 562 459€ 1 467 451€ 1 520 126€ 1 602 767€ 1 197 995€ 1 319 722€ 1 304 765€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
84 895€ 82 184€ 95 238€ 29 531€ 24 161€ 26 778€ 26 787€ 32 704€ 36 301€ 31 802€ 24 660€ 20 709€ 34 891€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
81 893€ 77€ 73€ 1 329€ 3 966€ 1 644€ 548€ 879€ 2 933€ 0€ 0€ 4 282€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
30 454€ 31 588€ 31 987€ 31 987€ 31 987€ 31 987€ 38 687€ 39 581€ 48 958€ 35 078€ 208€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
10 713€ 5 218€ 2 464€ 6 782€ 900€ 800€ 2 109€ 4 786€ 5 950€ 6 615€ 7 012€ 8 602€ 12 848€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
979€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
3 293 984€ 2 865 945€ 2 386 959€ 2 262 564€ 2 319 231€ 2 256 197€ 2 280 698€ 2 171 949€ 2 234 179€ 2 264 222€ 1 772 822€ 1 930 394€ 1 913 404€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
15 365€ -11 107€ 14 581€ 15 564€ 35 203€ -49 947€ 56 436€ -18 728€ 36 443€ -65 505€ 104 113€ 107 512€ 6 229€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 2€ 8€ 35€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
15 365€ -11 107€ 14 581€ 15 564€ 35 203€ -49 947€ 56 436€ -18 728€ 36 443€ -65 505€ 104 111€ 107 504€ 6 194€