Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
32 064 634€ 32 581 541€ 33 636 444€ 31 664 788€ 31 703 950€ 32 866 129€ 32 239 782€ 31 628 903€ 27 645 487€ 25 030 158€ 23 966 517€ 23 707 363€ 21 423 077€ 21 934 796€ 18 810 977€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
20 818 073€ 20 730 734€ 22 533 929€ 22 127 675€ 22 394 550€ 23 945 059€ 23 718 032€ 24 174 718€ 20 043 941€ 17 396 568€ 16 636 985€ 17 381 606€ 15 493 231€ 15 786 631€ 14 839 493€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
5 869€ 9 485€ 27 948€ 2 421€ 14 011€ 27 799€ 40 987€ 53 910€ 4 398€ 6 743€ 6 351€ 6 720€ 17 133€ 25 438€ 33 396€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
5 869€ 9 485€ 7 829€ 2 155€ 13 450€ 26 943€ 39 836€ 53 596€ 3 684€ 5 628€ 4 808€ 6 477€ 16 313€ 23 704€ 30 810€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 119€ 266€ 561€ 856€ 1 151€ 314€ 714€ 1 114€ 1 543€ 243€ 820€ 1 734€ 2 586€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 20 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
20 805 565€ 20 714 610€ 22 499 341€ 22 118 615€ 22 373 900€ 23 910 621€ 23 670 407€ 24 114 169€ 19 972 524€ 17 322 807€ 16 563 616€ 17 307 867€ 15 409 079€ 15 694 174€ 14 739 079€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
8 868 530€ 8 877 941€ 8 975 413€ 8 975 413€ 9 233 927€ 9 210 107€ 9 295 145€ 9 283 725€ 9 258 635€ 9 077 860€ 8 024 401€ 8 161 824€ 8 216 086€ 8 410 293€ 8 041 803€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
19 813€ 19 813€ 19 813€ 19 813€ 19 813€ 19 813€ 19 813€ 19 813€ 19 813€ 19 813€ 19 813€ 19 814€ 19 813€ 19 813€ 19 813€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
11 151 525€ 11 350 555€ 11 792 327€ 12 196 288€ 12 730 654€ 14 326 410€ 14 160 575€ 14 633 622€ 7 546 181€ 8 084 194€ 8 439 177€ 6 732 949€ 6 586 628€ 7 148 548€ 6 427 895€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
48 331€ 76 937€ 68 691€ 41 221€ 50 400€ 79 629€ 88 208€ 72 280€ 11 123€ 17 527€ 17 009€ 23 801€ 33 363€ 54 525€ 78 429€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
50 313€ 87 305€ 74 422€ 84 545€ 12 913€ 14 802€ 32 415€ 52 986€ 53 088€ 71 770€ 0€ 0€ 1 244€ 9 877€ 26 383€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
667 053€ 302 059€ 1 568 674€ 801 335€ 326 193€ 259 860€ 74 250€ 51 742€ 3 083 682€ 51 642€ 63 215€ 2 369 479€ 551 945€ 51 118€ 144 756€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 67 019€ 67 019€ 67 019€ 67 019€ 67 019€ 67 019€ 67 018€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 67 019€ 67 019€ 67 019€ 67 019€ 67 019€ 67 019€ 67 018€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
11 234 783€ 11 842 879€ 11 093 477€ 9 529 037€ 9 303 713€ 8 912 567€ 8 514 801€ 7 447 522€ 7 597 797€ 7 627 090€ 7 323 667€ 6 320 163€ 5 923 709€ 6 140 655€ 3 966 649€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
710€ 201€ 5 548€ 1 743€ 836€ 1 510€ 1 810€ 1 736€ 1 342€ 1 636€ 2 101€ 4 024€ 713€ 1 379€ 3 480€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
710€ 201€ 5 548€ 1 743€ 836€ 1 510€ 1 810€ 1 736€ 1 342€ 1 636€ 2 101€ 4 024€ 713€ 1 379€ 3 480€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
8 187 153€ 8 135 081€ 7 180 079€ 7 141 378€ 7 060 746€ 6 405 980€ 5 923 549€ 5 777 839€ 5 656 007€ 5 832 261€ 5 958 021€ 5 180 007€ 5 314 578€ 5 438 569€ 3 015 193€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
2 842€ 16 232€ 5 769€ 5 780€ 4 447€ 3 872€ 4 364€ 4 639€ 3 521€ 3 504€ 3 454€ 243€ 2 748€ 5 887€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
8 184 311€ 8 118 848€ 7 174 309€ 7 135 598€ 7 056 299€ 6 402 107€ 5 912 817€ 5 773 200€ 5 652 486€ 5 828 757€ 5 954 567€ 5 179 764€ 5 311 830€ 5 432 682€ 3 015 193€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 368€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 1 798€ 3 789€ 5 781€ 7 773€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 1 798€ 3 789€ 5 781€ 7 773€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
268 332€ 118 732€ 83 766€ 32 228€ 33 759€ 47 095€ 53 296€ 59 451€ 88 862€ 144 803€ 261 311€ 262 528€ 267 760€ 258 302€ 61 808€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
3 779€ 5 444€ 3 853€ 493€ 607€ 644€ 424€ 0€ 1 824€ 1 746€ 214€ 1 202€ 273€ 927€ 22 659€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
890€ 890€ 1 554€ 1 554€ 1 554€ 1 554€ 1 554€ 1 554€ 1 554€ 1 554€ 1 554€ 1 554€ 1 554€ 1 195€ 1 195€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
11 142€ 8 603€ 10 233€ 6 825€ 6 884€ 3 836€ 3 488€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
228 128€ 88 182€ 7 451€ 13 169€ 17 181€ 34 326€ 39 787€ 47 215€ 62 641€ 113 648€ 54 306€ 65 688€ 68 447€ 54 385€ 13 491€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
16 584€ 15 613€ 12 855€ 5 288€ 4 356€ 4 300€ 3 908€ 7 071€ 9 783€ 12 449€ 179 545€ 176 353€ 177 763€ 180 081€ 757€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
7 808€ 0€ 718€ 784€ 1 185€ 399€ 0€ 0€ 0€ 694€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 21 775€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 250€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 23 010€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 2 317€ 4 115€ 1 992€ 2 037€ 4 135€ 3 611€ 13 060€ 14 713€ 16 442€ 17 731€ 19 723€ 21 714€ 23 706€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
2 778 588€ 3 588 865€ 3 824 085€ 2 353 689€ 2 206 575€ 2 454 193€ 2 530 365€ 1 600 724€ 1 851 586€ 1 648 390€ 1 102 234€ 873 604€ 340 658€ 442 405€ 886 168€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
1 530€ 0€ 34 160€ 0€ 6 856€ 4 358€ 4 214€ 781€ 837€ 1 267€ 6 792€ 3 684€ 1 088€ 3 877€ 199€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
2 777 058€ 3 588 865€ 3 789 925€ 2 353 689€ 2 199 719€ 2 449 836€ 2 526 151€ 1 599 944€ 1 850 750€ 1 647 123€ 1 095 442€ 869 920€ 339 570€ 438 528€ 885 969€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
11 778€ 7 928€ 9 038€ 8 076€ 5 687€ 8 503€ 6 949€ 6 663€ 3 749€ 6 500€ 5 866€ 5 594€ 6 137€ 7 510€ 4 835€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
11 778€ 7 928€ 9 038€ 8 076€ 5 687€ 8 503€ 6 873€ 6 663€ 3 749€ 6 500€ 5 866€ 5 594€ 6 137€ 7 510€ 4 835€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 76€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
32 064 634€ 32 581 541€ 33 636 444€ 31 664 788€ 31 703 950€ 32 866 129€ 32 239 782€ 31 628 903€ 27 645 487€ 25 030 158€ 23 966 517€ 23 707 363€ 21 423 077€ 21 934 796€ 18 810 977€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
25 362 634€ 25 649 106€ 25 874 205€ 25 190 631€ 25 112 706€ 26 042 199€ 25 228 523€ 24 256 855€ 24 299 705€ 24 288 941€ 23 510 331€ 22 265 919€ 20 909 563€ 21 284 868€ 18 121 604€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
25 362 634€ 25 649 106€ 25 874 205€ 25 190 631€ 25 112 706€ 26 042 199€ 25 228 523€ 24 256 855€ 24 299 705€ 24 288 941€ 23 510 331€ 22 265 919€ 20 909 563€ 21 284 868€ 18 121 604€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
25 769 217€ 25 638 116€ 25 190 631€ 25 112 706€ 24 489 499€ 25 262 716€ 24 256 920€ 24 320 125€ 24 345 307€ 23 510 317€ 22 265 917€ 20 920 779€ 21 123 268€ 20 650 510€ 17 540 086€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-406 583€ 10 990€ 683 574€ 77 925€ 623 207€ 779 483€ 971 603€ -63 270€ -45 602€ 778 624€ 1 244 415€ 1 345 140€ -213 705€ 634 358€ 581 518€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 422 278€ 1 476 295€ 935 334€ 587 248€ 515 794€ 500 828€ 249 920€ 308 876€ 2 239 974€ 725 026€ 445 224€ 1 420 036€ 466 390€ 609 405€ 658 969€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
164 000€ 3 300€ 4 500€ 4 500€ 3 000€ 3 270€ 3 270€ 2 616€ 2 616€ 59 955€ 51 111€ 56 578€ 65 374€ 71 196€ 53 768€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 53 768€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
164 000€ 3 300€ 4 500€ 4 500€ 3 000€ 3 270€ 3 270€ 2 616€ 2 616€ 59 955€ 51 111€ 56 578€ 65 374€ 71 196€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
236 357€ 479 882€ 441 584€ 177 631€ 82 436€ 65 052€ 76€ 12 023€ 80 807€ 0€ 0€ 2 387€ 0€ 0€ 13 278€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
236 357€ 479 882€ 361 564€ 169 631€ 82 434€ 65 052€ 76€ 12 023€ 80 807€ 0€ 0€ 2 387€ 0€ 0€ 13 278€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 80 020€ 8 000€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
559 049€ 552 143€ 7 387€ 4 088€ 20 527€ 42 461€ 60 893€ 82 542€ 124 687€ 4 468€ 5 256€ 4 129€ 3 332€ 1 665€ 2 688€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
21 079€ 8 360€ 0€ 0€ 15 741€ 36 494€ 57 247€ 78 000€ 119 505€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
532 992€ 532 992€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
4 977€ 10 791€ 7 387€ 4 088€ 4 785€ 5 967€ 3 646€ 4 542€ 5 182€ 4 468€ 5 256€ 4 129€ 3 332€ 1 665€ 2 688€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
235 048€ 213 145€ 481 862€ 401 028€ 409 832€ 390 044€ 185 681€ 211 696€ 2 031 864€ 520 345€ 227 846€ 1 175 178€ 161 591€ 167 290€ 91 702€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
676€ 12 114€ 286 800€ 122 010€ 214 681€ 51 518€ 35 894€ 53 458€ 1 904 465€ 92 768€ 111 165€ 1 063 872€ 0€ 0€ 0€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
34 207€ 26 949€ 26 184€ 43 905€ 33 063€ 61 419€ 37 278€ 43 049€ 39 923€ 344 047€ 11 000€ 4 090€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 1 981€ 3 766€ 16 068€ 21 080€ 170 753€ 20 753€ 20 753€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
1 618€ 1 580€ 1 363€ 589€ 20 556€ 3 126€ 2 578€ 3 217€ 2 755€ 2 314€ 27 170€ 26 934€ 13 690€ 68 562€ 1 522€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
99 356€ 87 098€ 135 892€ 83 016€ 60 303€ 57 183€ 49 463€ 50 329€ 47 396€ 45 347€ 42 256€ 45 956€ 84 994€ 60 144€ 54 954€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 781€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
77 379€ 63 567€ 0€ 51 597€ 43 798€ 36 797€ 32 025€ 33 258€ 30 639€ 29 390€ 29 768€ 27 377€ 47 724€ 29 256€ 25 086€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
21 812€ 19 075€ 0€ 15 141€ 16 352€ 9 248€ 7 690€ 7 633€ 6 687€ 6 478€ 6 487€ 6 949€ 15 183€ 9 328€ 10 140€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 27 857€ 68 700€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
227 824€ 227 824€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 140 258€ 161 011€ 181 764€ 236 093€ 369 254€ 497 533€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 140 258€ 161 011€ 181 764€ 236 093€ 369 254€ 497 533€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
227 824€ 227 824€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
5 279 722€ 5 456 140€ 6 826 905€ 5 886 910€ 6 075 450€ 6 323 102€ 6 761 339€ 7 063 171€ 1 105 808€ 16 191€ 10 962€ 21 408€ 47 124€ 40 523€ 30 404€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
24 963€ 13 888€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 853€ 9 853€ 20 252€ 39 999€ 32 944€ 25 638€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
5 254 759€ 5 442 252€ 6 826 905€ 5 886 910€ 6 075 450€ 6 323 102€ 6 761 339€ 7 063 171€ 1 105 808€ 6 338€ 1 109€ 1 156€ 7 125€ 7 579€ 4 766€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€