Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FooD, spol. s r.o. [zrušená]

 • Vydaný 27.9.2011
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 188 z roku 2011 30.9.2011
 • Úpadca FooD, spol. s r.o.
  IČO: 00651915
  Bystrická cesta 58
  034 01   Ružomberok
Oznam

Sp.zn.: 5CbR 87/2011

SRO 15193/L

Oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti bez likvidácie

Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konania o zrušení spoločnosti:

FooD, spol. s r.o., so sídlom: Bystrická cesta 58, 034 01 Ružomberok, IČO: 00 651 915 bez likvidácie podľa § 8 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí troch mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku.

V Žiline dňa 27.09.2011

JUDr. Macek Jaroslav

sudca

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 5CbR/87/2011
 • ICS 5111214313
 • Vydal JUDr. Jaroslav Macek
 • Vydal FN Sudca
 • Odoslal Žaneta Pažická

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Zrušenie 28.2.2012
Výmaz 7.6.2012