Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

„BENEFIT“, Zariadenie sociálnych služieb Ľudovítová

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
720 240€ 711 230€ 688 059€ 694 274€ 693 050€ 712 618€ 724 805€ 731 640€ 742 163€ 754 059€ 772 291€ 758 787€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
630 066€ 642 743€ 622 727€ 636 282€ 636 579€ 667 761€ 689 061€ 686 980€ 704 715€ 717 609€ 734 720€ 723 382€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
630 066€ 642 743€ 622 727€ 636 282€ 636 579€ 646 461€ 667 761€ 689 061€ 686 980€ 704 715€ 717 609€ 734 720€ 723 382€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
21 097€ 21 097€ 21 097€ 21 097€ 21 097€ 21 097€ 21 097€ 21 097€ 21 097€ 21 097€ 21 097€ 21 097€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
579 715€ 590 923€ 581 247€ 592 191€ 599 908€ 624 457€ 645 177€ 662 289€ 679 400€ 696 512€ 713 623€ 701 724€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
19 539€ 16 767€ 14 786€ 14 553€ 1 445€ 2 864€ 2 970€ 3 594€ 4 218€ 0€ 0€ 561€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
9 715€ 13 956€ 5 597€ 8 441€ 14 129€ 16 499€ 19 343€ 19 817€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
88 442€ 66 649€ 64 281€ 56 851€ 56 459€ 44 845€ 34 319€ 43 520€ 36 335€ 36 221€ 37 124€ 35 023€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
5 895€ 4 114€ 6 290€ 3 652€ 4 164€ 5 857€ 5 384€ 9 904€ 8 940€ 9 362€ 13 335€ 13 331€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
5 895€ 4 114€ 6 290€ 3 652€ 4 164€ 5 857€ 5 384€ 9 904€ 8 940€ 9 362€ 13 335€ 13 331€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
20 810€ 17 886€ 16 508€ 21 122€ 15 124€ 8 877€ 6 576€ 773€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
1 588€ 1 840€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
20 810€ 17 886€ 14 921€ 21 122€ 15 124€ 8 877€ 4 736€ 773€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
61 738€ 44 649€ 41 483€ 32 077€ 37 172€ 30 111€ 22 359€ 32 842€ 27 395€ 26 859€ 23 789€ 21 692€
087
2.
Ceniny (213)
36€ 43€ 65€ 25€ 236€ 3€ 16€ 26€ 24€ 5€ 6€ 19€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
61 701€ 44 606€ 41 418€ 32 053€ 36 936€ 30 108€ 22 343€ 32 816€ 27 371€ 26 854€ 23 783€ 21 673€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
1 732€ 1 839€ 1 052€ 1 142€ 12€ 12€ 1 424€ 1 141€ 1 112€ 229€ 446€ 382€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
1 732€ 1 839€ 1 052€ 1 142€ 12€ 12€ 1 424€ 1 141€ 1 112€ 229€ 446€ 382€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
720 240€ 711 230€ 688 059€ 694 274€ 693 050€ 712 618€ 724 805€ 731 640€ 742 163€ 754 059€ 772 291€ 758 787€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-3 976€ -11 343€ -17 019€ -10 800€ -790€ -1 047€ 13 772€ -721€ 8 423€ 8 932€ 8 407€ 13 032€ 12 367€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-3 976€ -11 343€ -17 019€ -10 800€ -790€ 13 772€ -721€ 8 423€ 8 932€ 8 407€ 13 032€ 12 367€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-11 343€ -17 019€ -10 800€ -790€ -1 047€ -721€ 8 423€ 8 932€ 8 407€ 13 032€ 12 370€ 10 848€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
7 367€ 5 677€ -6 219€ -10 010€ 256€ 14 493€ -9 144€ -509€ 525€ -4 625€ 662€ 1 518€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
714 342€ 712 519€ 694 844€ 694 660€ 683 247€ 687 736€ 714 080€ 711 478€ 721 198€ 733 326€ 746 638€ 733 506€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
4 169€ 8 096€ 8 827€ 4 480€ 6 438€ 2 396€ 1 145€ 1 189€ 755€ 1 365€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
4 169€ 8 096€ 8 827€ 4 480€ 6 438€ 2 396€ 1 145€ 1 189€ 755€ 1 365€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
641 002€ 650 575€ 629 001€ 646 989€ 641 108€ 665 528€ 684 191€ 676 013€ 692 682€ 705 282€ 722 100€ 710 468€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
20 810€ 17 886€ 16 508€ 21 122€ 15 124€ 8 877€ 6 576€ 773€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
620 192€ 632 689€ 612 493€ 625 868€ 625 985€ 656 651€ 677 615€ 675 240€ 692 682€ 705 282€ 722 100€ 710 468€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
1 331€ 1 132€ 894€ 922€ 871€ 1 367€ 1 081€ 409€ 80€ 80€ 502€ 699€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
1 331€ 1 132€ 894€ 922€ 871€ 1 367€ 1 081€ 409€ 80€ 80€ 502€ 394€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 305€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
67 840€ 52 717€ 56 122€ 42 269€ 41 267€ 20 841€ 22 370€ 32 660€ 27 291€ 26 774€ 23 282€ 20 974€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
6 822€ 8 802€ 15 173€ 10 700€ 4 618€ 1 457€ 663€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
208€ 282€ 444€ 253€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
134€ 120€ 134€ 833€ 0€ 13 664€ 4€
163
12.
Zamestnanci (331)
33 637€ 24 644€ 22 878€ 17 879€ 20 344€ 10 254€ 12 461€ 18 308€ 14 747€ 15 503€ 0€ 12 235€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
336€ 332€ 309€ 286€ 285€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
21 157€ 15 099€ 14 340€ 11 116€ 12 938€ 6 802€ 7 589€ 11 097€ 9 559€ 9 344€ 8 134€ 7 369€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
5 888€ 3 840€ 3 423€ 2 288€ 2 874€ 1 912€ 1 093€ 2 868€ 2 151€ 1 927€ 1 483€ 1 366€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
9 874€ 10 054€ 10 234€ 10 414€ 10 594€ 11 110€ 11 446€ 11 740€ 12 033€ 12 327€ 12 620€ 12 914€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
9 874€ 10 054€ 10 234€ 10 414€ 10 594€ 11 110€ 11 446€ 11 740€ 12 033€ 12 327€ 12 620€ 12 914€