Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

„BENEFIT“, Zariadenie sociálnych služieb Ľudovítová

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
103 404€ 81 929€ 85 345€ 86 180€ 93 382€ 76 197€ 77 987€ 80 666€ 74 384€ 65 529€ 76 518€ 91 330€
02
501
Spotreba materiálu
74 572€ 60 555€ 64 189€ 54 738€ 63 540€ 52 920€ 56 487€ 55 202€ 52 256€ 46 628€ 50 262€ 61 973€
03
502
Spotreba energie
28 831€ 21 373€ 21 156€ 31 442€ 29 843€ 23 277€ 21 500€ 25 463€ 22 128€ 18 901€ 26 256€ 29 357€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
22 409€ 92 498€ 74 547€ 70 422€ 60 487€ 40 448€ 17 434€ 15 592€ 18 464€ 13 493€ 18 491€ 22 735€
07
511
Opravy a udržiavanie
3 367€ 63 487€ 54 949€ 53 251€ 33 045€ 23 404€ 1 295€ 4 601€ 5 088€ 1 058€ 2 645€ 4 719€
08
512
Cestovné
82€ 183€ 197€ 78€ 457€ 310€ 189€ 110€ 355€ 79€ 60€ 39€ 121€
09
513
Náklady na reprezentáciu
15€ 137€ 14€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
18 945€ 28 691€ 19 386€ 17 093€ 26 985€ 16 855€ 16 029€ 10 636€ 13 297€ 12 375€ 15 807€ 17 895€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
539 630€ 450 363€ 366 731€ 341 634€ 293 488€ 239 787€ 221 394€ 222 389€ 219 738€ 219 954€ 214 908€ 201 039€
12
521
Mzdové náklady
389 074€ 323 664€ 267 910€ 246 438€ 214 210€ 175 781€ 162 036€ 161 868€ 161 868€ 161 836€ 158 559€ 147 381€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
133 623€ 111 594€ 92 278€ 86 793€ 73 459€ 59 800€ 56 609€ 56 072€ 56 042€ 55 613€ 54 501€ 50 833€
15
527
Zákonné sociálne náklady
16 622€ 14 526€ 6 543€ 8 403€ 5 819€ 4 206€ 2 748€ 4 449€ 1 828€ 2 505€ 1 848€ 2 825€
16
528
Ostatné sociálne náklady
311€ 580€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
1 836€ 1 478€ 1 478€ 1 436€ 1 380€ 639€ 1 338€ 1 066€ 722€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
423€ 423€ 423€ 381€ 381€ 381€ 233€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 413€ 1 055€ 1 055€ 1 055€ 999€ 639€ 956€ 833€ 722€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
2 160€ 1 901€ 2 876€ 353€ 1€ 3€ 56€ 1 591€ 4€ 2 481€ 3 470€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
1€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
50€ 0€ 0€ 0€ 66€
26
546
Odpis pohľadávky
2 848€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
2 160€ 1 901€ 28€ 353€ 0€ 1€ 2€ 2€ 1 591€ 4€ 2 481€ 3 404€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
29 261€ 28 994€ 28 963€ 20 232€ 14 369€ 21 300€ 26 791€ 20 131€ 18 828€ 18 301€ 17 905€ 17 804€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
18 455€ 16 909€ 15 693€ 15 752€ 14 369€ 21 300€ 20 354€ 17 736€ 17 684€ 17 112€ 17 150€ 17 286€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
10 807€ 12 085€ 13 270€ 4 480€ 6 438€ 2 396€ 1 145€ 1 189€ 755€ 519€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
4 169€ 8 096€ 8 827€ 4 480€ 6 438€ 2 396€ 1 145€ 1 189€ 755€ 209€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
6 638€ 3 990€ 4 443€ 0€ 0€ 0€ 0€ 310€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1 493€ 2 487€ 1 081€ 827€ 1 378€ 3 069€ 4 027€ 3 293€ 3 355€ 3 314€ 19€ 153€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 493€ 2 487€ 1 081€ 827€ 1 378€ 3 069€ 4 027€ 3 293€ 3 292€ 3 314€ 19€ 153€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 63€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
174 959€ 164 755€ 156 748€ 157 128€ 152 674€ 143 246€ 148 551€ 118 303€ 107 064€ 87 580€ 71 633€ 73 803€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
169 186€ 157 879€ 157 694€ 151 130€ 148 261€ 139 105€ 142 748€ 117 530€ 107 064€ 87 580€ 71 633€ 73 803€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
5 774€ 6 877€ -946€ 5 998€ 4 413€ 4 141€ 5 803€ 773€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
875 152€ 824 405€ 717 768€ 678 211€ 617 159€ 524 687€ 497 523€ 461 495€ 444 146€ 408 175€ 401 955€ 410 334€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
179 698€ 166 652€ 160 506€ 157 082€ 152 253€ 143 246€ 146 710€ 118 303€ 107 064€ 87 580€ 71 253€ 73 803€
67
602
Tržby z predaja služieb
179 698€ 166 652€ 160 506€ 157 082€ 152 253€ 143 246€ 146 710€ 118 303€ 107 064€ 87 580€ 71 253€ 73 803€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
638€ 0€ 1 652€ 0€ 66€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 66€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
638€ 0€ 1 652€ 0€ 0€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
8 096€ 9 280€ 4 480€ 6 438€ 2 396€ 1 145€ 1 189€ 755€ 1 675€ 2 476€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
8 096€ 9 280€ 4 480€ 6 438€ 2 396€ 1 145€ 1 189€ 755€ 1 675€ 2 476€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
8 096€ 8 827€ 4 480€ 6 438€ 2 396€ 1 145€ 1 189€ 755€ 1 365€ 2 476€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
453€ 0€ 0€ 0€ 310€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
694 725€ 654 149€ 545 924€ 511 119€ 465 162€ 389 496€ 339 274€ 341 539€ 334 766€ 315 215€ 329 622€ 335 574€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
647 604€ 637 240€ 529 085€ 494 547€ 448 008€ 368 196€ 318 920€ 323 803€ 317 082€ 298 103€ 311 883€ 318 289€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
18 275€ 16 729€ 15 513€ 15 572€ 14 189€ 20 964€ 20 060€ 17 442€ 17 390€ 16 818€ 16 856€ 16 992€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
28 666€ 0€ 0€ 0€ 589€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 146€ 820€ 2 785€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
180€ 180€ 180€ 180€ 180€ 336€ 294€ 294€ 294€ 294€ 294€ 294€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
882 519€ 830 082€ 711 548€ 668 201€ 617 415€ 539 180€ 488 379€ 460 986€ 444 671€ 403 549€ 402 617€ 411 852€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
7 367€ 5 677€ -6 219€ -10 010€ 256€ 14 493€ -9 144€ -509€ 525€ -4 625€ 662€ 1 518€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
7 367€ 5 677€ -6 219€ -10 010€ 256€ 14 493€ -9 144€ -509€ 525€ -4 625€ 662€ 1 518€