Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

"DAFNÉ", Zariadenie sociálnych služieb Nová Stráž [zrušená]

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2014
31.08.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
3 265€ 87 739€ 137 314€ 158 127€ 143 251€ 175 509€ 170 886€
02
501
Spotreba materiálu
3 201€ 55 506€ 97 689€ 115 665€ 99 495€ 124 327€ 110 309€
03
502
Spotreba energie
0€ 27 498€ 35 418€ 39 107€ 40 178€ 47 556€ 55 780€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
64€ 4 735€ 4 207€ 3 354€ 3 578€ 3 627€ 4 798€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
5 376€ 18 472€ 20 672€ 23 318€ 35 060€ 25 692€ 26 735€
07
511
Opravy a udržiavanie
337€ 811€ 1 653€ 3 065€ 4 740€ 2 632€ 3 325€
08
512
Cestovné
2 147€ 298€ 531€ 0€ 0€ 53€ 464€
10
518
Ostatné služby
2 892€ 17 363€ 18 488€ 20 253€ 30 321€ 23 006€ 22 946€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
58 219€ 272 347€ 380 857€ 380 445€ 364 199€ 380 110€ 346 399€
12
521
Mzdové náklady
31 794€ 193 798€ 272 937€ 278 359€ 268 651€ 274 667€ 254 000€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
12 212€ 69 170€ 97 869€ 97 381€ 91 907€ 94 188€ 87 927€
15
527
Zákonné sociálne náklady
14 212€ 9 379€ 10 051€ 4 705€ 3 641€ 11 255€ 4 473€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
3 225€ 4 634€ 3 631€ 3 218€ 0€ 3 218€ 706€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
3 224€ 3 224€ 3 218€ 3 218€ 0€ 3 218€ 326€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1€ 1 410€ 414€ 0€ 0€ 0€ 380€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
19€ 2 924€ 48€ 119€ 753€ 14€ 3 610€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 20€ 14€ 171€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
19€ 142€ 0€ 66€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 701€ 0€ 585€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
0€ 42€ 48€ 52€ 32€ 0€ 2 854€
28
549
Manká a škody
0€ 2 740€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
4 813€ 28 117€ 27 043€ 23 248€ 21 545€ 21 247€ 44 576€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 813€ 18 883€ 13 661€ 11 234€ 10 942€ 10 529€ 26 990€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
0€ 9 234€ 13 382€ 12 015€ 10 603€ 10 718€ 17 587€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 9 234€ 13 382€ 12 015€ 10 603€ 10 718€ 17 587€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
223€ 312€ 31€ 448€ 0€ 228€ 400€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
223€ 312€ 31€ 448€ 0€ 228€ 400€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 217 920€ 191 332€ 171 353€ 156 453€ 121 116€ 132 619€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 212 219€ 182 722€ 168 850€ 155 318€ 118 305€ 132 619€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 5 702€ 8 610€ 2 502€ 1 135€ 2 811€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
75 140€ 632 464€ 760 929€ 760 274€ 721 262€ 727 133€ 725 931€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
0€ 217 920€ 191 332€ 171 353€ 157 146€ 119 797€ 132 619€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 217 920€ 191 332€ 171 353€ 157 146€ 119 797€ 132 619€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
0€ 0€ 0€ 0€ 247€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 247€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
9 234€ 13 382€ 12 015€ 10 603€ 10 718€ 18 568€ 4 671€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
9 234€ 13 382€ 12 015€ 10 603€ 10 718€ 18 568€ 4 671€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
9 234€ 13 382€ 12 015€ 10 603€ 10 718€ 18 568€ 4 671€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 585€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 585€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
63 802€ 407 278€ 558 611€ 566 324€ 563 475€ 569 809€ 582 103€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
58 989€ 388 395€ 544 650€ 538 549€ 541 858€ 554 009€ 552 548€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
4 813€ 18 883€ 13 661€ 11 234€ 10 942€ 10 529€ 26 990€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 13 842€ 5 346€ 5 271€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 300€ 2 700€ 5 329€ 0€ 2 565€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
73 036€ 638 581€ 761 957€ 748 280€ 731 339€ 708 421€ 719 977€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-2 104€ 6 117€ 1 029€ -11 994€ 10 077€ -18 713€ -5 954€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-2 104€ 6 117€ 1 029€ -11 994€ 10 077€ -18 713€ -5 954€