Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

„SOS“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
20 287€ 11 930€ 67 097€ 68 427€ 69 841€ 54 020€ 72 887€ 75 436€ 79 742€ 79 086€ 77 016€ 72 639€ 85 090€
02
501
Spotreba materiálu
9 331€ 2 103€ 46 971€ 42 363€ 43 349€ 31 015€ 50 875€ 48 004€ 48 891€ 55 472€ 48 344€ 45 760€ 54 663€
03
502
Spotreba energie
10 956€ 9 826€ 20 126€ 26 064€ 26 493€ 23 006€ 22 012€ 27 432€ 30 851€ 23 614€ 28 671€ 26 879€ 30 428€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
18 673€ 10 843€ 26 354€ 26 108€ 19 545€ 11 928€ 9 153€ 14 736€ 22 174€ 23 875€ 20 067€ 26 423€ 22 233€
07
511
Opravy a udržiavanie
6 807€ 1 400€ 5 385€ 7 739€ 5 356€ 4 251€ 2 163€ 4 891€ 10 711€ 13 588€ 8 466€ 12 449€ 6 808€
08
512
Cestovné
531€ 372€ 211€ 290€ 129€ 103€ 95€ 497€ 124€ 168€ 23€ 16€
10
518
Ostatné služby
11 866€ 8 912€ 20 598€ 18 158€ 13 898€ 7 549€ 6 887€ 9 749€ 10 966€ 10 163€ 11 433€ 13 951€ 15 409€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
304 472€ 318 098€ 311 866€ 327 723€ 240 447€ 229 284€ 212 287€ 206 708€ 205 902€ 203 841€ 200 642€ 191 727€ 193 765€
12
521
Mzdové náklady
221 034€ 229 548€ 226 336€ 237 969€ 174 718€ 166 372€ 155 143€ 152 686€ 152 548€ 149 982€ 148 138€ 141 936€ 142 720€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
76 552€ 80 300€ 78 393€ 82 830€ 61 364€ 59 303€ 54 953€ 51 855€ 51 085€ 51 316€ 50 676€ 47 699€ 49 203€
15
527
Zákonné sociálne náklady
6 227€ 7 534€ 7 137€ 6 924€ 4 365€ 3 609€ 2 191€ 2 167€ 2 269€ 2 542€ 1 828€ 2 091€ 1 841€
16
528
Ostatné sociálne náklady
659€ 715€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
1 454€ 72€ 566€ 566€ 566€ 583€ 566€ 639€ 566€ 566€ 1 415€ 1 265€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 454€ 72€ 566€ 566€ 566€ 583€ 566€ 639€ 566€ 566€ 1 415€ 1 265€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
18€ 690€ 2 059€ 2 576€ 1 961€ 5 839€ 8 252€ 6 333€ 6 614€ 1 687€ 1 050€ 178€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 019€ 977€ 930€ 905€ 877€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
253€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
18€ 690€ 2 059€ 1 557€ 984€ 5 586€ 7 322€ 5 428€ 5 737€ 1 687€ 1 050€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 178€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
4 292€ 4 292€ 5 582€ 667€ 21 367€ 1 970€ 1 596€ 4 686€ 7 586€ 9 334€ 7 039€ 14 521€ 18 391€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 292€ 4 292€ 3 532€ 667€ 667€ 1 970€ 1 596€ 1 502€ 1 570€ 1 584€ 1 584€ 5 382€ 6 169€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
2 050€ 20 700€ 3 183€ 6 016€ 7 750€ 5 455€ 9 139€ 12 222€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
20 700€ 3 183€ 6 016€ 7 750€ 5 455€ 9 139€ 8 239€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
2 050€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 983€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
3 167€ 3 401€ 3 660€ 3 287€ 2 432€ 4 190€ 3 666€ 3 710€ 3 723€ 3 683€ 3 670€ 3 527€ 3 886€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
3 167€ 3 401€ 3 660€ 3 287€ 2 432€ 4 190€ 3 666€ 3 710€ 3 723€ 3 683€ 3 670€ 3 527€ 3 886€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
6 804€ 8 638€ 4 761€ 8 233€ 7 696€ 7 665€ 9 641€ 6 830€ 5 021€ 5 397€ 6 012€ 6 633€ 6 493€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 2 331€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
3 864€ 414€ 4 313€ 6 675€ 7 476€ 5 638€ 9 444€ 6 830€ 4 687€ 4 651€ 5 326€ 6 326€ 3 856€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
2 940€ 8 224€ 449€ 1 557€ 220€ 2 028€ 197€ 333€ 746€ 686€ 308€ 305€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
359 150€ 357 291€ 420 578€ 437 070€ 364 471€ 311 602€ 315 635€ 320 996€ 331 048€ 332 396€ 317 548€ 317 786€ 330 036€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
40€ 3 780€ 7 969€ 7 652€ 5 848€ 9 638€ 6 824€ 4 951€ 5 212€ 5 253€ 6 600€ 3 500€
67
602
Tržby z predaja služieb
40€ 3 780€ 7 969€ 7 652€ 5 848€ 9 638€ 6 824€ 4 951€ 5 212€ 5 253€ 6 600€ 3 500€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
3 859€ 370€ 529€ 226€ 0€ 0€ 0€ 10€ 632€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
3 859€ 370€ 529€ 226€ 0€ 0€ 0€ 10€ 632€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
20 735€ 8€ 3 436€ 6 016€ 7 810€ 5 625€ 9 572€ 8 239€ 11 408€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
20 735€ 8€ 3 436€ 6 016€ 7 810€ 5 625€ 9 572€ 8 239€ 11 408€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
20 700€ 3 183€ 6 016€ 7 750€ 5 455€ 9 139€ 8 239€ 7 425€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
35€ 8€ 253€ 60€ 170€ 433€ 0€ 3 983€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
6€ 5€ 4€ 3€ 2€ 2€ 4€ 7€ 12€ 19€ 14€ 24€ 43€
102
662
Úroky
6€ 5€ 4€ 3€ 2€ 2€ 4€ 7€ 12€ 19€ 14€ 24€ 43€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 313€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 313€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
356 024€ 356 525€ 419 646€ 430 610€ 332 620€ 312 078€ 297 622€ 311 840€ 320 371€ 319 933€ 304 385€ 304 601€ 310 498€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
337 796€ 352 233€ 227 563€ 252 143€ 160 865€ 148 148€ 134 202€ 135 559€ 145 575€ 148 465€ 149 219€ 162 714€ 167 805€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
4 292€ 4 292€ 3 532€ 667€ 667€ 1 970€ 1 596€ 1 502€ 1 570€ 1 584€ 1 584€ 5 382€ 6 169€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
13 936€ 188 074€ 177 800€ 170 668€ 161 961€ 160 964€ 174 779€ 173 227€ 169 883€ 153 583€ 136 506€ 136 520€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
477€ 420€ 860€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
359 889€ 356 941€ 423 960€ 459 543€ 340 283€ 317 928€ 310 700€ 324 687€ 333 145€ 330 788€ 319 537€ 319 475€ 326 081€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
739€ -351€ 3 382€ 22 473€ -24 188€ 6 326€ -4 935€ 3 691€ 2 096€ -1 608€ 1 989€ 1 689€ -3 955€
136
591
Splatná daň z príjmov
1€ 1€ 1€ 1€ 0€ 0€ 1€ 1€ 2€ 4€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
738€ -352€ 3 382€ 22 473€ -24 188€ 6 326€ -4 936€ 3 690€ 2 094€ -1 612€ 1 989€ 1 689€ -3 955€