Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
40 085 878€ 35 677 585€ 34 097 042€ 41 824 516€ 36 658 143€ 34 324 341€ 34 615 474€ 29 533 005€ 26 923 762€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
40 468 037 € 36 101 237 € 34 688 586 € 42 281 482 € 37 045 192 € 34 661 179 € 34 995 950 € 29 998 813 € 27 131 873 € 28 374 441 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
29 312 655€ 25 474 873€ 24 379 614€ 30 593 329€ 26 850 637€ 25 338 948€ 25 542 380€ 21 872 591€ 19 264 108€ 20 416 023€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
1 621€ 22 179€ 2 855€ 2 570€ 3 957€ 5 648€ 17 517€ 3 766€
05
III.
Tržby z predaja služieb
7 956 583€ 6 835 672€ 6 608 619€ 6 938 865€ 6 298 320€ 5 747 501€ 5 493 307€ 5 244 032€ 5 154 733€ 4 997 342€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-3 015€ 797€ 9 990€ 15 682€ -73 185€ -17 570€ -21 025€ 7 458€ -59 229€ 8 060€
07
V.
Aktivácia
279 191€ 249 779€ 301 844€ 389 689€ 394 891€ 283 727€ 347 988€ 217 873€ 199 287€ 203 189€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 815 019€ 3 367 040€ 3 086 630€ 4 289 467€ 3 506 616€ 3 237 892€ 3 575 830€ 2 410 734€ 2 487 404€ 2 695 318€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
105 983€ 173 076€ 279 710€ 51 595€ 65 343€ 70 681€ 53 513€ 240 477€ 68 053€ 50 743€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
38 454 387 € 34 616 127 € 34 129 295 € 41 373 648 € 36 674 997 € 34 489 774 € 34 743 919 € 29 703 760 € 26 935 270 € 28 189 892 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
26 316 227€ 23 372 236€ 22 727 043€ 28 608 048€ 25 136 262€ 23 732 422€ 23 829 939€ 20 541 928€ 17 953 352€ 19 063 666€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
3 738 456€ 3 219 011€ 3 304 464€ 3 290 739€ 3 100 913€ 2 901 339€ 2 918 427€ 2 726 394€ 2 644 424€ 2 704 553€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 371 272€ 1 095 419€ 1 334 247€ 1 301 204€ 1 286 013€ 1 315 395€ 1 498 308€ 1 371 940€ 1 487 895€ 1 597 111€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
3 490 781 € 2 895 284 € 2 768 350 € 2 810 877 € 2 388 280 € 2 082 192 € 1 839 378 € 1 594 699 € 1 400 679 € 1 181 407 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 503 070€ 2 079 421€ 1 982 732€ 2 016 205€ 1 719 363€ 1 499 419€ 1 335 842€ 1 145 382€ 1 009 859€ 848 200€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
872 242€ 725 170€ 691 814€ 700 921€ 595 367€ 518 443€ 448 402€ 398 634€ 348 624€ 294 936€
19
E.4.
Sociálne náklady
115 469€ 90 693€ 93 804€ 93 751€ 73 550€ 64 330€ 55 134€ 50 683€ 42 196€ 38 271€
20
F.
Dane a poplatky
110 957€ 130 427€ 149 460€ 129 110€ 124 669€ 138 377€ 209 327€ 158 995€ 142 577€ 178 060€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 143 545€ 1 099 270€ 1 213 580€ 1 253 041€ 1 208 098€ 1 197 286€ 1 064 833€ 945 066€ 969 791€ 985 595€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 143 545€ 1 099 270€ 1 213 580€ 1 253 041€ 1 208 098€ 1 197 286€ 1 064 833€ 945 066€ 969 791€ 985 595€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 168 958€ 2 711 243€ 2 519 241€ 3 582 633€ 3 026 021€ 2 730 024€ 3 244 645€ 2 082 494€ 2 235 594€ 2 390 240€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 463€ 462€ 397€ -1 424€ 201€ 46 315€ 335€ 158 735€ -663€ 22 934€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
112 728€ 92 775€ 112 513€ 399 420€ 404 540€ 346 424€ 138 727€ 123 509€ 101 621€ 66 326€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
2 013 650 € 1 485 110 € 559 291 € 907 834 € 370 195 € 171 405 € 252 031 € 295 053 € 196 603 € 184 549 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
6 121 080 € 4 874 455 € 3 956 492 € 4 740 429 € 3 950 045 € 3 403 450 € 3 119 933 € 2 707 340 € 2 490 745 € 2 263 050 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
614 € 643 € 317 € 2 355 € 4 953 287 € 163 474 € 927 410 € 409 249 € 171 577 € 313 316 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
2 742 795€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
2 173 784 € 162 908 € 927 196 € 359 600 € 170 815 € 311 058 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
927 196€ 170 815€ 311 058€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
2 173 784€ 162 908€ 359 600€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
91 € 136 € 7 € 40 € 45 918 € 717 € 218 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
91€ 96€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
40€ 7€ 40€ 45 918€ 717€ 218€
42
XII.
Kurzové zisky
614€ 552€ 181€ 2 355€ 36 708€ 559€ 174€ 3 731€ 45€ 2 040€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
68 233 € 50 991 € 55 015 € 48 827 € 3 169 948 € 50 905 € 39 691 € 34 321 € 73 879 € 83 907 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
3 110 691€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
-1 632€ 1 632€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
44 552 € 30 988 € 35 696 € 30 230 € 35 775 € 35 739 € 23 552 € 19 000 € 29 973 € 39 705 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
515€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
44 552€ 30 988€ 35 696€ 30 230€ 35 775€ 35 224€ 23 552€ 19 000€ 29 973€ 39 705€
52
O.
Kurzové straty
2 781€ 1 298€ 832€ 321€ 5 334€ 825€ 2 045€ 332€ 27 968€ 9 105€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
20 900€ 18 705€ 18 487€ 19 908€ 16 516€ 14 341€ 14 094€ 14 989€ 15 938€ 35 097€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-67 619 € -50 348 € -54 698 € -46 472 € 1 783 339 € 112 569 € 887 719 € 374 928 € 97 698 € 229 409 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 946 031 € 1 434 762 € 504 593 € 861 362 € 2 153 534 € 283 974 € 1 139 750 € 669 981 € 294 301 € 413 958 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
431 028 € 317 687 € 121 441 € 259 649 € 155 419 € 108 944 € 84 633 € 91 986 € 42 425 € 19 797 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
438 208€ 318 696€ 122 686€ 253 644€ 151 793€ 130 134€ 69 876€ 91 986€ 42 425€ 19 797€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-7 180€ -1 009€ -1 245€ 6 005€ 3 626€ -21 190€ 14 757€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 515 003 € 1 117 075 € 383 152 € 601 713 € 1 998 115 € 175 030 € 1 055 117 € 577 995 € 251 876 € 394 161 €