Momentálne prebieha aktualizácia portfólia Vašich monitorovaných firiem.
Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
437 145 € 470 386 € 428 527 € 337 190 € 274 555 € 275 328 € 310 231 € 362 299 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
317 826 € 300 819 € 207 177 € 185 266 € 132 863 € 193 203 € 223 596 € 277 837 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
317 826 € 300 819 € 207 177 € 185 266 € 132 863 € 193 203 € 223 596 € 277 837 €
012
A.II.1
Pozemky
74 346€ 74 347€ 74 347€ 74 347€ 11 451€ 11 451€ 11 451€ 11 451€
013
A.II.2
Stavby
32 607€ 42 376€ 52 145€ 61 925€ 72 303€ 82 681€ 93 059€ 103 437€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
110 873€ 84 096€ 80 685€ 48 994€ 49 109€ 99 071€ 119 086€ 131 957€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
30 992€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
100 000€ 100 000€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
119 048 € 169 322 € 221 129 € 151 924 € 141 692 € 82 125 € 86 040 € 83 807 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
8 595 € 4 813 € 5 158 € 9 683 € 18 832 € 6 221 € 3 084 € 3 068 €
035
B.I.1
Materiál
4 497€ 3 993€ 4 939€ 9 388€ 18 751€ 6 145€ 3 008€ 3 043€
039
B.I.5
Tovar
4 098€ 820€ 219€ 295€ 81€ 76€ 76€ 25€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
57 603 € 117 372 € 95 519 € 87 791 € 55 111 € 59 320 € 77 967 € 74 712 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
51 603 € 35 732 € 39 083 € 79 020 € 42 994 € 45 370 € 65 513 € 58 016 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
51 603€ 35 732€ 39 083€ 79 020€ 42 994€ 45 370€ 65 513€ 58 016€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
6 000€ 7 290€ 4 436€ 8 771€ 12 117€ 13 950€ 12 454€ 16 696€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
74 350€ 52 000€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
52 850 € 47 137 € 120 452 € 54 450 € 67 749 € 16 584 € 4 989 € 6 027 €
072
B.V.1.
Peniaze
52 850€ 46 692€ 120 173€ 54 070€ 67 470€ 9 414€ 579€ 2 902€
073
B.V.2.
Účty v bankách
445€ 279€ 380€ 279€ 7 170€ 4 410€ 3 125€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
271 € 245 € 221 € 595 € 655 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
221€ 595€ 655€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
271€ 245€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
437 145 € 470 386 € 428 527 € 337 190 € 274 555 € 275 328 € 310 231 € 362 299 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
235 288 € 269 116 € 243 649 € 167 116 € 146 540 € 141 138 € 185 473 € 166 529 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 665 € 665 € 665 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 665€ 665€ 665€ 664€ 664€ 664€ 664€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
211 810 € 236 345 € 159 816 € 139 236 € 133 835 € 108 792 € 159 227 € 131 396 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
211 810€ 236 345€ 159 816€ 139 236€ 133 835€ 108 792€ 159 227€ 131 396€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
16 175 € 25 467 € 76 529 € 20 576 € 5 402 € 25 043 € 18 943 € 27 830 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
201 857 € 201 270 € 184 878 € 170 074 € 128 015 € 134 190 € 124 758 € 195 770 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
21 602 € 48 403 € 46 238 € 11 842 € 30 058 € 64 962 € 50 467 € 14 278 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
5 874€ 5 571€ 5 150€ 4 742€ 4 382€ 4 043€ 3 691€ 3 380€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
15 728€ 42 832€ 41 088€ 7 100€ 25 676€ 60 919€ 46 776€ 10 898€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
2 608€ 22 817€ 22 584€ 39 720€ 30 176€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
141 601 € 123 169 € 110 014 € 112 679 € 62 496 € 63 726 € 68 110 € 175 614 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
115 624 € 100 566 € 83 271 € 99 318 € 52 289 € 45 909 € 60 847 € 159 639 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
115 624€ 100 566€ 83 271€ 99 318€ 52 289€ 45 909€ 60 847€ 159 639€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
9 377€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
5 578€ 6 070€ 4 309€ 4 383€ 5 304€ 4 677€ 4 437€ 4 566€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 232€ 8 009€ 6 078€ 4 442€ 4 903€ 2 353€ 2 826€ 6 581€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 822€ 8 524€ 16 356€ 4 536€ 1 410€ 4 828€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
15 345€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
5 508 € 6 881 € 6 042 € 5 833 € 5 285 € 5 502 € 6 181 € 5 878 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
4 922€ 5 285€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
586€ 6 881€ 6 042€ 5 833€ 5 502€ 6 181€ 5 878€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
30 538€