Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Bratislava'
za rok 2018

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
c) poskytovanie sociálnej pomoci 38 813,72 € poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva, vykonávanie sociálnej rehabilitácie a ďalších služieb pre občanov so zrakovým postihnutím
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 588,2 € priama podpora základných organizácií ÚNSS v jednotlivých regiónoch SR na financovanie nákladov súvisiacich s rozvojom a realizáciou ich činnosti a nákladov súvisiacich s aktivizáciou a sebarealizáciou občanov so zrakovým postihnutím
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 030,85 € priama podpora krajských rád ÚNSS v jednolivých regiónoch SR na financovanie nákladov súvisiacich s rozvojom a realizáciou ich činností a nákladov súvisiacich so sebaobhajobou a aktivizáciou občanov so zrakovým postihnutím
c) poskytovanie sociálnej pomoci 895,71 € podpora projektov nižších organizačných zložiek ÚNSS zameraných na rošírenie členskej základne ÚNSS - aktivizácia občanov so zrakovým postihnutím a vytváranie podmienok na rozvoj vlastných zručností a rozširovanie znalostí potrebných na prekonávanie dôsledkov zrakového postihnutia, na rozvoj a uspokojovanie záujmov a potrieb a na prípravu na plnohodnotný a integrovaný život a prácu v spoločnosti
Spolu 48 328,48 €