Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Bratislava'
za rok 2017

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
c) poskytovanie sociálnej pomoci 28 073,09 € poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstvo, vykonávanie sociálnej rehabilitácie a ďalších služieb pre občanov so zrakovým postihnutím
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 830,3 € priama podpora základných organizácií ÚNSS v jednotlivých regiónoch SR na financovanie nákladov súvisiacich s rozvojom a realizáciou ich činnosti a nákladov súvisiacich s aktivizáciou a sebarealizáciou občanov so zrakovým postihnutím
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 555,22 € priama podpora krajských rád ÚNSS v jednotlivých regiónoch na financovanie nákladov súvisiacich s rozvojom a realizáciou ich činností a nákladov súvisiacich so sebaobhajobou a aktivizáciou občanov so zrakovým postihnutím
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 138,8 € podpora projektov nižších organizačných zložiek ÚNSS zameraných na rozširovanie členskej základne ÚNSS - aktivizácia občanov so zrakovým postihnutím a vytváranie podmienok na rozvoj vlastných zručností a rozširovanie znalostí potrebných na prekonávanie dôsledkov zrakového postihnutia, na rozvoj a uspokoovanie záujmov a potrieb a na prípravu na plnohodnotný a integrovaný život a prácu v spoločnosti
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 € podpora výchovy a výcviku vodiacich psov pre občanov so zrakovým postihnutím prostredníctvom Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy
Spolu 41 597,41 €