Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MGP, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 788 189 € 2 470 727 € 2 676 730 € 2 450 895 € 2 406 961 € 2 088 954 € 1 966 005 € 1 600 266 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
333 940 € 290 800 € 297 639 € 275 553 € 273 557 € 213 514 € 213 156 € 201 896 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
333 940 € 290 800 € 297 639 € 275 553 € 273 557 € 213 514 € 213 156 € 201 896 €
013
A.II.2
Stavby
105 371€ 114 944€ 124 517€ 134 090€ 143 664€ 153 237€ 162 810€ 170 033€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
228 569€ 175 856€ 173 122€ 141 463€ 98 174€ 60 277€ 49 096€ 31 863€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
31 719€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 250€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 443 731 € 2 174 243 € 2 375 457 € 2 173 823 € 2 128 761 € 1 872 431 € 1 748 616 € 1 395 283 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
810 526 € 832 436 € 896 676 € 678 234 € 632 896 € 588 109 € 529 356 € 595 500 €
039
B.I.5
Tovar
810 526€ 832 436€ 896 676€ 678 234€ 632 896€ 588 109€ 529 356€ 595 500€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
16 044 € 10 050 € 39 801 € 86 775 € 12 846 € 7 544 € 339 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
339 €
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
339€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
999€ 482€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
16 044€ 10 050€ 39 801€ 85 776€ 12 364€ 7 544€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 615 180 € 1 329 924 € 1 438 021 € 1 406 052 € 1 480 708 € 1 268 415 € 1 193 537 € 797 458 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 613 493 € 1 305 262 € 1 436 610 € 1 389 515 € 1 476 952 € 1 267 809 € 1 192 983 € 787 286 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 613 493€ 1 305 262€ 1 436 610€ 1 389 515€ 1 476 952€ 1 267 809€ 1 192 983€ 787 286€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
21 512€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 250€ 13 728€ 9 277€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 687€ 900€ 1 411€ 2 809€ 3 756€ 606€ 554€ 895€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 981 € 1 833 € 959 € 2 762 € 2 311 € 8 363 € 25 384 € 2 325 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 981€ 1 833€ 959€ 776€ 842€ 2 351€ 25 384€ 2 325€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 986€ 1 469€ 6 012€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
10 518 € 5 684 € 3 634 € 1 519 € 4 643 € 3 009 € 4 233 € 3 087 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
10 518€ 5 684€ 3 634€ 1 519€ 4 643€ 3 009€ 4 233€ 3 087€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 788 189 € 2 470 727 € 2 676 730 € 2 450 895 € 2 406 961 € 2 088 954 € 1 966 005 € 1 600 266 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
948 459 € 740 203 € 575 418 € 379 566 € 493 131 € 341 393 € 496 583 € 270 147 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 640 € 6 640 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
746 € 746 € 746 € 746 € 746 € 746 € 1 410 € 1 410 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
746€ 746€
092
A.V.2
Ostatné fondy
746€ 746€ 746€ 746€ 746€ 746€ 664€ 664€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
602 153 € 330 758 € 291 517 € 285 082 € 333 344 € 288 534 € 265 653 € 125 255 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
602 153€ 371 058€ 291 517€ 285 082€ 333 344€ 288 534€ 265 653€ 125 255€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-40 300€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
338 256 € 401 395 € 275 852 € 86 435 € 151 738 € 44 810 € 222 881 € 136 843 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 833 530 € 1 730 524 € 2 101 312 € 2 071 329 € 1 913 830 € 1 747 561 € 1 469 422 € 1 330 119 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
6 742 € 6 838 € 13 317 € 2 856 € 2 412 € 2 000 € 792 € 4 486 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
1 320€ 9 083€ 216€ 540€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
6 742€ 5 518€ 4 234€ 2 856€ 2 196€ 1 460€ 792€ 382€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
4 104€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 298 582 € 1 172 171 € 1 407 246 € 1 357 170 € 1 262 435 € 1 274 994 € 1 301 267 € 1 065 346 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 236 545 € 1 106 790 € 1 184 000 € 1 104 498 € 1 156 647 € 1 206 874 € 1 184 515 € 914 551 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 236 545€ 1 106 790€ 1 184 000€ 1 104 498€ 1 156 647€ 1 206 874€ 1 184 515€ 914 551€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
140 000€ 200 000€ 3 329€ 3 329€ 62 495€ 102 964€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
9 537€ 9 640€ 9 072€ 9 725€ 11 902€ 11 641€ 7 293€ 7 040€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
6 409€ 6 180€ 6 054€ 6 128€ 7 435€ 6 837€ 4 545€ 4 554€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
45 430€ 41 798€ 60 624€ 36 819€ 83 122€ 46 313€ 42 419€ 34 514€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
661€ 7 763€ 7 496€ 1 723€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
45 647 € 21 281 € 17 303 € 25 593 € 15 766 € 24 054 € 25 055 € 62 670 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
20 109€ 6 697€ 9 309€ 10 621€ 10 886€ 16 120€ 25 055€ 62 670€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
25 538€ 14 584€ 7 994€ 14 972€ 4 880€ 7 934€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
482 559€ 530 234€ 663 446€ 685 710€ 633 217€ 446 513€ 142 308€ 167 617€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
30 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
6 200 €
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
6 200€