Momentálne prebieha aktualizácia portfólia Vašich monitorovaných firiem.
Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

INEX spoločnosť s ručením obmedzeným

2019 2018
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
441 686 € 417 853 €
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
440 465€ 417 781€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 221€ 72€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
433 518 € 407 087 €
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
294 026€ 302 176€
11
C.
Služby
99 443€ 74 980€
12
D.
Osobné náklady
20 151€ 14 787€
13
E.
Dane a poplatky
4 283€ 3 923€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15 615€ 11 221€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
8 168 € 10 766 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
46 996 € 40 625 €
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
4 531 € 3 692 €
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 531€ 3 692€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-4 531 € -3 692 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
3 637 € 7 074 €
36
P.
Daň z príjmov
873€ 1 485€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
2 764 € 5 589 €