Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Messer Tatragas, spol. s r.o.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Messer Tatragas, spol. s r.o.

 • Názov Messer Tatragas, spol. s r.o.
 • IČO 00685852
 • DIČ 2020293220
 • IČ DPH SK2020293220 podľa §4
 • Sídlo Chalúpkova 9, 819 44 Bratislava
 • Dátum vzniku 3. decembra 1990, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 278/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 3 983 269 € / splatené 3 983 269 €
  Podľa účtovnej závierky: 3 983 269 €
 • Historický názov MG Tatragas, spol. s r.o. v slovenčine MG Tatragas GmbH v nemčine
  (platné do 25. júna 1997 )
  MG Tatragas, spol. s r.o.v slovenčine MG Tatragas GmbH v nemčine
  (platné do 7. decembra 1993 )
 • Historické sídlo , 811 01 Bratislava
  (platné do 19. januára 1993)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
reklamná činnosť 19.1.1993
marketing 19.1.1993
obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti 19.1.1993
montáž, oprava a údržba vyhradených plynových zariadení 2.4.1998
výroba a odbyt jedov a žieravín s výnimkou jedov zvlášť nebezpečných 2.4.1998
leasingová činnosť 2.4.1998
prenájom technických zariadení vrátane nádrží na použitie technických plynov 2.4.1998
opravy a predaj lekárskych prístrojov a nástrojov a zdravotníckych potrieb 30.5.2000
analýzy technických, medicinálnych a špeciálnych plynov /v rozsahu voľnej živnosti/ 30.5.2000
prenájom zariadení včítane zásobníkov na používanie technických plynov 16.2.2001
nákladná cestná doprava 16.2.2001
odbyt (preprava) zvlášť nebezpečných jedov 16.2.2001
vedenie účtovníctva 2.2.2008
administratívne práce 2.2.2008
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 8.12.2010
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 8.12.2010
výroba a distribúcia liekov 29.6.2011
výroba zdravotníckych pomôcok 29.7.2015
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických 10.11.2017
výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov 4.4.2018
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied 4.4.2018
vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce 13.3.2019
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla 26.2.2019
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - tlakových 26.2.2019
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - tlakových 26.2.2019
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - plynových 26.2.2019
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 26.2.2019
prenájom hnuteľných vecí 26.2.2019
výroba základných chemických látok 1.11.2020
výroba základných anorganických chemických látok 1.11.2020
výroba základných organických chemických látok 1.11.2020
výroba priemyselných plynov – technických plynov (okrem výroby vykurovacích plynov) 1.11.2020
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.11.1990 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods.1 Zák. č. 103/1990 Zb. ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník a podľa § 5 Zákona č, 112/1990 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou. Stary spis: S.r.o. 420
2. Uznesenie spoločníkov zo dňa 13.9.1993. Stary spis: S.r.o. 420
3. Dodatok k spoločenskej zmluve z 14.10.1993 prispôsobený ustanoveniam Zák.č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 420
4. Písomné uznesenie spoločníkov o zmene názvu zo dňa 03.12.1996. Písomné uznesenie spoločníkov zo dňa 11.02.1997. Zmena obchodného mena z MG Tatragas, spol. s r.o. na Messer Tatragas, spol. s r.o. Stary spis: S.r.o. 420
5. Notárska zápisnica č. N 92/98, Nz 92/98 zo dňa 9.3.1998 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena nepeňažného vkladu spoločníka, prevod obchod- ného podielu a zmena v predmete činnosti. Stary spis: S.r.o. 420
6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.5.1998 o zvýšení základného imania novým nepeňažným vkladom spoločníka.
Notárska zápisnica N 206/98, Nz 204/98 spísaná dňa 29.5.1998 notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou osvedčujúca schválenie novely spoločenskej zmluvy v súlade s ustanoveniami Zák. č. 11/1998 Z.z.
7. Rozhodnutie jediného spoločníka osvedčené do notárskej zápisnice č. N 560/98, Nz 557/98 dňa 13.10.1998 o znížení základného imania.
8. Notárska zápisnica č. Nz 16/00 zo dňa 20.1.2000.
9. Notárska zápisnica č. Nz 203/00 zo dňa 10.8.2000.
10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 3.7.2002 o znížení základného imania.
Zmena zakladateľskej listiny osvedčená v notárskej zápisnici Nz 277/02 spísanej dňa 23.7.2002 notárom JUDr. Kováčovou.
11. Rozhodnutie jediného spoločníka z 5.3.204
12. Rozhodnutie jediného spoločníka o rozdelení a prevode časti obchodného podielu zo dňa 15.4.2004.
Rozhodnutie spoločníkov mimo valného zhromaždenia o zmene zakladateľskej listiny zo dňa 5.5.2004.
13. Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia zo dňa 13.09.2004.
14. Záložné právo na obchodný podiel spoločníka Messer Austria GmbH zriadené podľa záložnej zmluvy zo dňa 03.05.2004 zaniklo v plnom rozsahu podľa § 151md ods. 1 písm. a), ods. 2 a ods. 3 Zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka MESSER Group GmbH zriadené podľa záložnej zmluvy zo dňa 03.05.2004 zaniklo v plnom rozsahu podľa § 151md ods. 1 písm. a), ods. 2 a ods. 3 Zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
15. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 10.3.2006 prijaté mimo valného zhromaždenia.
16. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.10.2006.
17. Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia dňa 07.01.2008.
18. Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia dňa 12.8.2009.
19. Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia zo dňa 29.10.2010.
20. Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia zo dňa 29.06.2011.
21. Rozhodnutie spoločníkov mimo valného zhromaždenia zo dňa 02.12.2011
22. Rozhodnutie spoločníkov z 24. a 29.07.2015.
23. Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia dňa 26.02.2019.
24. Rozhodnutie spoločníkov mimo valného zhromaždenia spoločnosti Messer Tatragas, spol. s r.o., so sídlom Chalúpkova 9, 819 44 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 685 852, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 278/B. zo dňa 01.10.2020 o schválení zlúčenia so spoločnosťou Messer Slovensko, s. r. o., so sídlom Piešťanská 8188/3, 917 01 Trnava, IČO: 35 788 283, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 43553/T.
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti Messer Slovensko, s. r. o., so sídlom Piešťanská 8188/3, 917 01 Trnava, IČO: 35 788 283, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 43553/T zo dňa 01.10.2020 o schválení zrušenia spoločnosti bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou Messer Tatragas, spol. s r.o., so sídlom Chalúpkova 9, 819 44 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 685 852, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 278/B.
Zmluva o zlúčení zo dňa 01.10.2020 vo forme notárskej zápisnice č. N 495/2020, Nz 29134/2020, NCR1s 29584/2020 uzatvorená obchodnou spoločnosťou Messer Slovensko, s. r. o., so sídlom Piešťanská 8188/3, 917 01 Trnava, IČO: 35 788 283, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 43553/T, ako zanikajúcou spoločnosťou a spoločnosťou Messer Tatragas, spol. s r.o., so sídlom Chalúpkova 9, 819 44 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 685 852, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 278/B, ako nástupníckou spoločnosťou, ktorá preberá na seba všetky práva a záväzky zanikajúcej spoločnosti ku dňu 01.11.2020.