Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obec Kecerovský Lipovec

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
8 220€ 5 496€ 10 319€ 7 914€ 5 627€ 5 219€ 7 189€ 3 697€ 3 919€ 8 984€ 9 293€ 8 185€ 6 307€
02
501
Spotreba materiálu
7 281€ 4 657€ 9 513€ 7 114€ 4 679€ 3 930€ 6 321€ 2 182€ 2 695€ 7 278€ 7 685€ 6 764€ 4 747€
03
502
Spotreba energie
939€ 839€ 806€ 800€ 948€ 1 289€ 868€ 1 515€ 1 225€ 1 706€ 1 608€ 1 421€ 1 560€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
12 578€ 22 530€ 22 821€ 13 854€ 16 401€ 22 336€ 17 389€ 9 949€ 6 831€ 13 458€ 15 644€ 12 997€ 11 220€
07
511
Opravy a udržiavanie
156€ 11 638€ 13 796€ 4 051€ 4 276€ 11 692€ 5 489€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€
09
513
Náklady na reprezentáciu
37€ 259€ 189€ 242€ 111€ 773€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
12 386€ 10 633€ 8 836€ 9 561€ 12 014€ 9 871€ 11 900€ 9 949€ 6 831€ 13 458€ 15 644€ 12 996€ 11 220€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
36 028€ 31 571€ 29 549€ 36 080€ 26 384€ 30 053€ 23 838€ 21 468€ 21 827€ 22 636€ 16 438€ 16 861€ 15 303€
12
521
Mzdové náklady
26 666€ 23 507€ 21 676€ 26 910€ 19 833€ 22 469€ 18 331€ 16 615€ 16 979€ 17 601€ 12 942€ 13 173€ 11 751€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
9 362€ 8 064€ 7 874€ 9 170€ 6 551€ 7 584€ 5 507€ 4 853€ 4 848€ 5 035€ 3 496€ 3 688€ 3 552€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
0€ 0€ 0€ 0€ 57€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 44€ 0€ 0€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 44€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
0€ 0€ 0€ 0€ 57€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
0€ 0€ 121€ 119€ 200€ 0€ 1 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 797€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 121€ 0€ 0€ 0€ 1 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 797€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
0€ 0€ 0€ 119€ 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
808€ 492€ 277€ 317€ 436€ 436€ 449€ 571€ 547€ 643€ 762€ 643€ 563€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
808€ 492€ 277€ 317€ 436€ 436€ 449€ 449€ 449€ 513€ 642€ 643€ 563€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 122€ 98€ 130€ 120€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 122€ 98€ 130€ 120€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
279€ 325€ 708€ 662€ 564€ 234€ 698€ 91€ 91€ 492€ 501€ 534€ 365€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 135€ 166€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
279€ 325€ 208€ 172€ 114€ 134€ 131€ 91€ 91€ 55€ 101€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 500€ 490€ 450€ 100€ 567€ 0€ 0€ 437€ 400€ 399€ 199€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
57 913€ 60 414€ 63 795€ 58 946€ 49 669€ 58 279€ 50 664€ 35 776€ 33 215€ 46 213€ 42 682€ 39 220€ 34 555€
Výnosy
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
54 942€ 53 361€ 50 131€ 48 448€ 47 534€ 45 629€ 46 255€ 33 042€ 27 566€ 41 776€ 36 340€ 29 328€ 24 929€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
53 915€ 52 077€ 48 939€ 47 248€ 46 284€ 44 383€ 45 095€ 31 522€ 26 192€ 39 278€ 34 777€ 28 225€ 23 568€
82
633
Výnosy z poplatkov
1 027€ 1 284€ 1 192€ 1 200€ 1 250€ 1 245€ 1 159€ 1 520€ 1 375€ 2 498€ 1 563€ 1 103€ 1 361€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
514€ 323€ 4 230€ 815€ 1 364€ 344€ 699€ 343€ 2 783€ 0€ 0€ 321€ 763€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
514€ 323€ 4 230€ 815€ 1 364€ 344€ 699€ 343€ 2 783€ 0€ 0€ 321€ 763€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 122€ 98€ 130€ 120€ 0€ 0€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 122€ 98€ 130€ 120€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 122€ 98€ 130€ 120€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 1€ 1€ 0€ 0€ 61€ 1€ 2€ 133€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 133€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 1€ 1€ 0€ 0€ 1€ 1€ 2€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 60€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 684€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 684€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
3 537€ 9 944€ 10 339€ 10 081€ 997€ 13 665€ 3 471€ 2 131€ 1 278€ 2 697€ 9 510€ 7 732€ 8 331€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
3 072€ 9 735€ 10 199€ 9 941€ 858€ 13 526€ 3 331€ 1 992€ 1 139€ 2 558€ 9 371€ 7 593€ 8 298€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
464€ 209€ 139€ 139€ 139€ 139€ 139€ 139€ 139€ 139€ 139€ 139€ 33€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
58 993€ 63 628€ 64 699€ 59 343€ 49 895€ 59 639€ 50 547€ 35 614€ 31 758€ 45 338€ 45 851€ 37 383€ 34 156€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
1 079€ 3 214€ 905€ 397€ 226€ 1 359€ -116€ -163€ -1 457€ -875€ 3 169€ -1 837€ -399€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
1 079€ 3 214€ 905€ 397€ 226€ 1 359€ -116€ -163€ -1 457€ -875€ 3 169€ -1 837€ -399€