Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
17 835 699 € 9 792 005 € 10 301 878 € 10 054 460 € 19 284 606 € 12 455 455 € 10 270 182 € 9 880 244 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 177 411 € 1 178 787 € 1 178 870 € 1 223 438 € 1 197 883 € 1 004 265 € 1 081 586 € 1 056 365 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
833 616 € 838 634 € 843 717 € 848 801 € 856 551 € 852 514 € 869 468 € 894 819 €
005
A.I.2
Software
3 768€ 8 786€ 13 869€ 18 953€ 26 703€ 22 666€ 39 620€ 64 971€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
829 848€ 829 848€ 829 848€ 829 848€ 829 848€ 829 848€ 829 848€ 829 848€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
343 795 € 340 153 € 335 153 € 374 637 € 341 332 € 151 751 € 212 118 € 161 546 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
343 795€ 259 281€ 335 153€ 374 637€ 341 332€ 151 751€ 212 118€ 161 546€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
80 872€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
16 617 771 € 8 606 501 € 8 957 393 € 8 825 978 € 18 076 490 € 11 444 697 € 9 172 774 € 8 806 603 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
498 713 € 63 938 € 101 847 € 81 518 € 61 621 € 213 253 € 120 317 € 122 125 €
032
B.I.1
Materiál
108€ 718€ 143€ 122€
036
B.I.5
Tovar
498 713€ 63 938€ 101 847€ 81 410€ 61 621€ 212 535€ 120 174€ 122 003€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
11 397 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
11 397€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
5 844 088 € 3 000 024 € 2 851 500 € 2 649 588 € 1 346 689 € 5 167 532 € 2 520 747 € 4 179 967 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
5 799 698€ 2 961 170€ 2 512 725€ 2 426 897€ 1 337 662€ 4 989 486€ 2 511 603€ 4 120 188€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
331 733€ 216 002€ 169 476€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
44 390€ 38 854€ 7 042€ 6 689€ 9 027€ 8 570€ 9 144€ 59 779€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
10 274 970 € 5 542 539 € 6 004 046 € 6 083 475 € 16 668 180 € 6 063 912 € 6 531 710 € 4 504 511 €
056
B.IV.1
Peniaze
6 271€ 11 638€ 12 306€ 1 542€ 5 584€ 5 317€ 9 975€ 5 893€
057
B.IV.2
Účty v bankách
10 268 699€ 5 530 901€ 5 991 740€ 6 081 933€ 16 662 596€ 6 058 595€ 6 521 735€ 4 498 618€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
40 517 € 6 717 € 165 615 € 5 044 € 10 233 € 6 493 € 15 822 € 17 276 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
40 517€ 6 717€ 165 615€ 5 044€ 10 233€ 6 493€ 15 822€ 17 276€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
17 835 699 € 9 792 005 € 10 301 878 € 10 054 460 € 19 284 606 € 12 455 455 € 10 270 182 € 9 880 244 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
6 529 026 € 4 379 986 € 2 677 034 € 2 412 335 € 4 207 977 € 5 006 044 € 3 243 913 € 3 016 419 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
836 487 € 836 487 € 836 487 € 836 487 € 836 487 € 836 487 € 836 487 € 836 487 €
069
A.I.1
Základné imanie
836 487€ 836 487€ 836 487€ 836 487€ 836 487€ 836 487€ 836 487€ 836 487€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
54 245 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
54 245€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
83 649 € 83 649 € 83 649 € 83 649 € 83 648 € 83 648 € 83 649 € 83 649 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
83 649€ 83 649€ 83 649€ 83 649€ 83 648€ 83 648€ 83 649€ 83 649€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
3 459 850 € 1 756 898 € 1 492 199 € 2 323 777 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 459 850€ 1 756 898€ 1 492 199€ 2 323 777€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
2 149 040 € 1 702 952 € 264 699 € 1 492 199 € 3 287 842 € 1 762 132 € 2 323 777 € 2 042 038 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
11 306 673 € 5 412 019 € 7 624 844 € 7 642 125 € 15 076 629 € 7 449 411 € 7 026 269 € 6 863 825 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
231 853 € 223 465 € 139 087 € 144 903 € 190 985 € 184 901 € 206 048 € 154 130 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
231 853€ 223 465€ 139 087€ 144 903€ 190 985€ 184 901€ 206 048€ 154 130€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
45 182 € 30 535 € 14 416 € 11 037 € 8 718 € 8 643 € 9 099 € 12 204 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
45 182€ 30 535€ 14 416€ 11 037€ 8 718€ 8 643€ 9 099€ 7 302€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
2 833€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
2 069€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
11 029 638 € 5 158 019 € 7 471 341 € 7 486 185 € 14 876 926 € 7 255 867 € 6 811 122 € 6 697 491 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
7 841 224€ 2 202 862€ 3 916 441€ 2 745 026€ 8 651 988€ 3 809 337€ 3 020 811€ 3 599 363€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
3 154€ 6 347€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
401 117€ 2 144€ 2 302 093€ 3 302 124€ 1 276 411€ 1 152 250€ 452 103€ 1 097 717€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
840 994€ 984 529€ 365 463€ 378 369€ 2 531 593€ 889 030€ 1 314 161€ 1 126 143€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
432 977€ 371 764€ 199 377€ 117 957€ 280 657€ 212 706€ 219 265€ 139 350€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 513 023€ 1 596 426€ 687 927€ 942 590€ 2 136 047€ 1 192 494€ 1 798 963€ 728 521€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
303€ 294€ 40€ 119€ 230€ 50€ 2 665€ 50€