Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
13 856 605€ 7 809 813€ 4 627 538€ 5 457 694€ 26 646 900€ 16 263 340€ 15 914 552€ 9 560 837€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
11 424 028€ 5 979 051€ 2 115 984€ 4 177 025€ 17 711 364€ 11 832 339€ 12 229 442€ 7 383 091€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
2 432 577 € 1 830 762 € 2 511 554 € 1 280 669 € 8 935 536 € 4 431 001 € 3 685 110 € 2 177 746 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
19 202 108 € 14 465 415 € 7 789 412 € 9 224 620 € 18 894 452 € 7 837 470 € 15 377 425 € 11 025 957 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
19 202 108€ 14 465 415€ 7 789 412€ 9 224 620€ 18 894 452€ 7 837 470€ 15 377 425€ 11 025 957€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
13 212 008 € 9 127 898 € 5 930 189 € 4 523 996 € 14 590 399 € 5 350 392 € 10 240 898 € 6 452 284 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
231 236€ 211 007€ 150 925€ 150 103€ 248 098€ 197 538€ 211 702€ 200 977€
10
B.2
Služby
12 980 772€ 8 916 891€ 5 779 264€ 4 373 893€ 14 342 301€ 5 152 854€ 10 029 196€ 6 251 307€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
8 422 677 € 7 168 279 € 4 370 777 € 5 981 293 € 13 239 589 € 6 918 079 € 8 821 637 € 6 751 419 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
5 410 939 € 4 815 555 € 3 848 964 € 3 899 529 € 8 939 226 € 4 551 415 € 5 578 101 € 3 978 105 €
13
C.1
Mzdové náklady
3 619 222€ 3 663 109€ 2 817 917€ 2 833 344€ 7 746 737€ 3 487 996€ 4 561 036€ 3 219 638€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
554 000€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 158 643€ 1 065 956€ 952 325€ 989 283€ 1 114 411€ 989 845€ 950 004€ 698 669€
16
C.4
Sociálne náklady
79 074€ 86 490€ 78 722€ 76 902€ 78 078€ 73 574€ 67 061€ 59 798€
17
D
Dane a poplatky
13 779€ 9 776€ 9 130€ 11 255€ 13 976€ 13 539€ 8 838€ 8 951€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
188 774€ 159 382€ 157 348€ 153 237€ 112 910€ 108 064€ 100 566€ 82 072€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
4 417€ 5 342€ 1 333€ 3 950€ 9 308€ 2 938€ 5 145€ 5 575€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 499€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
4 644€ -11 397€ -14 575€ -201 281€ -38 610€ 71 212€ 162 561€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
13 875€ 269€ 5 323€ 8€ 11 120€ 16 781€ 26 895€ 276€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
33 164€ 20 764€ 4 978€ 8 474€ 136 987€ 3 467€ 4 350€ 7 035€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
2 789 669 € 2 177 311 € 357 013 € 1 927 331 € 4 258 199 € 2 299 923 € 3 090 610 € 2 518 546 €
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
1 588€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
64 057€
38
X.
Výnosové úroky
5 644€ 5 622€ 7 431€ 10 327€ 14 827€ 3 751€ 261€ 10 218€
39
N
Nákladové úroky
7€
40
XI.
Kurzové zisky
2 328€ 17 637€ 8 116€ 14 438€ 33 973€ 4 729€ 63 565€ 27 966€
41
O
Kurzové straty
3 244€ 12 785€ 18 734€ 5 651€ 51 586€ 9 058€ 43 493€ 12 442€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
19 245€ 31 126€ 25 027€ 12 716€ 4 267€ 5 334€ 11 872€ 21 719€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
63 656€ 41 755€ 31 254€ 31 977€ 31 593€ 32 738€ 27 573€ 37 454€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-39 690 € -155 € -9 414 € -147 € -30 112 € -27 982 € -59 425 € 11 595 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
2 749 979 € 2 177 156 € 347 599 € 1 927 184 € 4 228 087 € 2 271 941 € 3 031 185 € 2 530 141 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
600 939 € 474 204 € 82 900 € 434 985 € 940 245 € 509 809 € 707 408 € 488 103 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
600 939€ 474 204€ 82 900€ 434 985€ 940 245€ 509 809€ 709 476€ 492 926€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-2 068€ -4 823€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
2 149 040 € 1 702 952 € 264 699 € 1 492 199 € 3 287 842 € 1 762 132 € 2 323 777 € 2 042 038 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
2 749 979 € 2 177 156 € 347 599 € 1 927 184 € 4 228 087 € 2 271 941 € 3 031 185 € 2 530 141 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
2 149 040 € 1 702 952 € 264 699 € 1 492 199 € 3 287 842 € 1 762 132 € 2 323 777 € 2 042 038 €