Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
2 473 101€ 2 515 641€ 2 447 531€ 2 124 255€ 2 145 618€ 2 156 577€ 2 032 655€ 2 021 685€ 2 088 805€ 1 573 884€ 1 598 267€ 1 551 864€ 1 586 930€ 1 604 133€ 1 326 498€ 1 061 785€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
2 294 285€ 2 316 126€ 2 031 754€ 1 821 932€ 1 829 251€ 1 851 941€ 1 776 153€ 1 773 072€ 1 807 620€ 1 547 516€ 1 545 545€ 1 527 965€ 1 570 999€ 1 591 756€ 1 088 887€ 1 044 702€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
12 959€ 13 835€ 8 967€ 10 119€ 11 271€ 12 423€ 13 509€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
276€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
12 683€ 13 835€ 8 967€ 10 119€ 11 271€ 12 423€ 13 509€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
1 837 708€ 1 858 673€ 1 579 169€ 1 368 195€ 1 374 362€ 1 395 900€ 1 319 025€ 1 329 454€ 1 364 002€ 1 103 897€ 1 101 927€ 1 084 347€ 1 127 379€ 1 148 136€ 645 267€ 601 082€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
37 903€ 33 035€ 33 035€ 33 035€ 33 035€ 33 333€ 33 685€ 33 689€ 33 736€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
947 862€ 995 754€ 806 010€ 595 035€ 603 501€ 624 741€ 565 649€ 579 029€ 635 506€ 411 932€ 454 962€ 497 991€ 541 021€ 331 695€ 31 007€ 60 168€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
17 341€ 14 241€ 14 241€ 14 241€ 11 942€ 11 942€ 6 193€ 6 193€ 6 193€ 6 193€ 6 193€ 6 193€ 6 195€ 6 195€ 4 752€ 4 746€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 160€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
834 602€ 815 642€ 725 882€ 725 882€ 725 882€ 725 882€ 713 497€ 710 542€ 688 566€ 685 772€ 640 771€ 580 163€ 580 163€ 810 246€ 609 508€ 536 008€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
443 618€ 443 618€ 443 618€ 443 618€ 443 618€ 443 618€ 443 618€ 443 618€ 443 618€ 443 618€ 443 618€ 443 618€ 443 620€ 443 620€ 443 620€ 443 620€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
359 391€ 359 391€ 359 391€ 359 391€ 359 391€ 359 391€ 359 391€ 359 391€ 359 391€ 359 391€ 359 391€ 359 391€ 359 391€ 359 391€ 359 391€ 359 391€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
84 228€ 84 228€ 84 228€ 84 228€ 84 228€ 84 228€ 84 228€ 84 228€ 84 228€ 84 228€ 84 228€ 84 228€ 84 229€ 84 229€ 84 229€ 84 229€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
176 348€ 197 047€ 413 476€ 301 102€ 315 147€ 303 501€ 255 330€ 247 424€ 280 236€ 25 633€ 52 038€ 23 266€ 15 433€ 12 113€ 237 471€ 16 685€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
1 377€ 1 610€ 1 420€ 1 644€ 1 532€ 575€ 1 196€ 1 422€ 1 546€ 1 544€ 1 558€ 1 604€ 1 473€ 1 660€ 2 039€ 1 663€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
1 377€ 1 610€ 1 420€ 1 644€ 1 532€ 575€ 1 196€ 1 422€ 1 546€ 1 544€ 1 558€ 1 604€ 1 473€ 1 660€ 2 039€ 1 663€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
4 132€ 75 813€ 77 870€ 77 869€ 0€ 0€ 244 763€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
4 132€ 75 813€ 77 870€ 77 869€ 0€ 0€ 244 763€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
23 616€ 17 092€ 31 419€ 29 300€ 31 263€ 25 017€ 20 839€ 17 568€ 16 767€ 9 908€ 11 307€ 9 299€ 7 196€ 2 719€ 3 044€ 1 354€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
21 489€ 15 752€ 15 599€ 15 362€ 17 461€ 4 538€ 1 174€ 1 310€ 2 625€ 868€ 868€ 868€ 868€ 406€ 2 341€ 1 172€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
1 969€ 888€ 14 793€ 13 729€ 13 593€ 20 001€ 19 187€ 15 780€ 13 664€ 8 698€ 9 916€ 7 909€ 5 805€ 1 790€ 703€ 182€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
158€ 452€ 1 026€ 210€ 210€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
478€ 478€ 478€ 478€ 343€ 523€ 523€ 523€ 523€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
151 355€ 174 213€ 380 636€ 194 345€ 204 482€ 200 040€ 233 295€ 228 434€ 17 159€ 14 181€ 39 174€ 12 363€ 6 764€ 7 734€ 232 388€ 13 668€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
1 229€ 334€ 17€ 487€ 441€ 861€ 1 497€ 325€ 565€ 902€ 392€ 643€ 723€ 650€ 757€ 981€
087
2.
Ceniny (213)
1 264€ 714€ 745€ 47€ 39€ 35€ 0€ 51€ 33€ 0€ 32€ 0€ 287€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
150 126€ 173 878€ 380 619€ 192 594€ 203 326€ 198 433€ 231 750€ 228 069€ 16 559€ 13 278€ 38 731€ 11 687€ 6 041€ 7 052€ 231 631€ 12 400€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
2 468€ 2 468€ 2 302€ 1 221€ 1 221€ 1 136€ 1 173€ 1 189€ 949€ 735€ 684€ 632€ 498€ 264€ 140€ 398€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
2 468€ 2 468€ 2 302€ 1 221€ 1 221€ 1 136€ 1 173€ 1 189€ 949€ 735€ 684€ 632€ 498€ 264€ 140€ 398€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
2 473 101€ 2 515 641€ 2 447 531€ 2 124 255€ 2 145 618€ 2 156 577€ 2 032 655€ 2 021 685€ 2 088 805€ 1 573 884€ 1 598 267€ 1 551 864€ 1 586 930€ 1 604 133€ 1 326 498€ 1 061 785€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
1 258 025€ 1 262 296€ 1 303 113€ 1 088 142€ 1 082 283€ 1 069 295€ 1 067 265€ 1 035 857€ 815 493€ 770 834€ 762 141€ 675 794€ 640 459€ 627 772€ 859 440€ 556 275€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
1 258 025€ 1 262 296€ 1 303 113€ 1 088 142€ 1 082 283€ 1 069 295€ 1 067 265€ 1 035 857€ 815 493€ 770 834€ 762 141€ 675 794€ 640 459€ 627 772€ 859 440€ 556 275€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
1 262 296€ 1 303 113€ 1 320 356€ 1 083 420€ 1 069 295€ 1 067 265€ 1 035 841€ 812 588€ 769 548€ 751 293€ 675 265€ 640 444€ 638 330€ 657 813€ 763 906€ 572 951€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-4 271€ -40 817€ -17 243€ 4 722€ 12 988€ 2 030€ 31 424€ 223 269€ 45 945€ 19 541€ 86 876€ 35 350€ 2 129€ -30 041€ 95 534€ -16 676€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
147 392€ 149 459€ 221 168€ 103 848€ 120 514€ 135 060€ 81 059€ 101 535€ 280 363€ 18 015€ 10 832€ 12 935€ 253 992€ 270 511€ 12 301€ 50 752€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
1 100€ 1 100€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 8 462€ 14 063€ 12 633€ 10 026€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
1 100€ 1 100€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 8 462€ 14 063€ 12 633€ 10 026€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
116 955€ 0€ 736€ 0€ 33€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
116 955€ 0€ 736€ 0€ 33€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
3 637€ 2 365€ 2 114€ 1 947€ 3 250€ 997€ 320€ 275€ 274€ 238€ 72€ 62€ 52€ 200€ 296€ 554€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
2 471€ 1 199€ 948€ 780€ 1 397€ 997€ 320€ 275€ 274€ 238€ 72€ 62€ 52€ 200€ 296€ 353€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
1 166€ 1 166€ 1 166€ 1 166€ 1 854€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 201€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
60 155€ 35 994€ 31 098€ 29 900€ 32 887€ 25 719€ 21 256€ 25 955€ 21 988€ 17 744€ 10 760€ 9 116€ 10 222€ 32 246€ 12 005€ 50 198€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
27 143€ 8 816€ 2 935€ 4 797€ 6 874€ 3 924€ 7 563€ 14 147€ 9 619€ 9 911€ 1 781€ 446€ 1 141€ 23 402€ 3 271€ 42 952€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
63€ 13€ 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 108€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 960€ 0€ 0€ 682€ 701€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
5 917€ 5 917€ 5 917€ 5 917€ 5 917€ 7 770€ 1 854€ 1 838€ 1 737€ 316€ 316€ 316€ 316€ 316€ 316€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
18 869€ 14 858€ 15 578€ 10 772€ 14 162€ 8 308€ 5 124€ 4 768€ 4 163€ 3 422€ 4 267€ 3 727€ 4 340€ 5 125€ 5 061€ 3 886€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
186€ 186€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
6 255€ 4 825€ 4 645€ 6 691€ 4 200€ 5 400€ 5 548€ 4 222€ 4 448€ 3 380€ 3 647€ 3 267€ 3 098€ 2 889€ 2 880€ 2 707€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 18€ 27€ 28€ 19€ 24€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
1 108€ 1 380€ 1 536€ 1 723€ 1 734€ 317€ 1 169€ 981€ 1 043€ 688€ 721€ 659€ 602€ 514€ 477€ 545€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
800€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
82 500€ 110 000€ 70 001€ 71 001€ 83 377€ 99 883€ 45 420€ 61 936€ 248 075€ 0€ 0€ 3 756€ 243 718€ 238 065€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
82 500€ 110 000€ 70 001€ 12 375€ 28 876€ 45 420€ 61 936€ 0€ 0€ 0€ 3 756€ 33 804€ 23 151€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
71 001€ 71 001€ 71 007€ 0€ 0€ 248 075€ 0€ 0€ 0€ 209 914€ 209 914€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 000€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
1 067 684€ 1 103 886€ 923 251€ 932 266€ 942 822€ 952 222€ 884 331€ 884 293€ 992 949€ 785 036€ 825 294€ 863 135€ 692 479€ 705 850€ 454 757€ 454 758€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
1 067 684€ 1 103 886€ 923 251€ 932 266€ 942 822€ 952 222€ 884 331€ 884 293€ 992 949€ 785 036€ 825 294€ 863 135€ 692 479€ 705 850€ 454 757€ 454 758€