Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 580 108€ 1 620 435€ 1 720 329€ 1 876 004€ 1 608 123€ 619 873€ 666 792€ 682 734€ 701 212€ 724 175€ 733 828€ 762 356€ 354 600€ 676 684€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 537 445€ 1 574 894€ 1 647 327€ 1 681 965€ 1 589 398€ 595 117€ 640 161€ 660 473€ 679 210€ 706 167€ 718 436€ 738 035€ 323 222€ 676 252€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
10 938€ 7 810€ 7 810€ 7 810€ 1 960€ 0€ 0€ 0€ 0€ 529€ 529€ 529€ 19 781€ 303 492€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19 252€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 529€ 529€ 529€ 529€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
10 938€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 7 810€ 7 810€ 7 810€ 1 960€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 303 492€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
1 466 333€ 1 506 909€ 1 579 342€ 1 613 980€ 1 527 263€ 534 942€ 579 986€ 600 298€ 619 035€ 645 463€ 657 732€ 677 331€ 243 259€ 312 578€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
58 406€ 58 406€ 58 406€ 58 406€ 58 408€ 58 714€ 68 052€ 68 052€ 69 009€ 68 999€ 68 999€ 1 295€ 1 295€ 1 295€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
1 328 828€ 1 414 224€ 1 472 857€ 1 524 245€ 1 439 737€ 444 824€ 455 377€ 472 880€ 486 052€ 493 050€ 414 774€ 554 205€ 204 356€ 241 287€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
3 068€ 4 100€ 0€ 0€ 0€ 6 781€ 7 813€ 8 845€ 12 123€ 15 401€ 17 221€ 1 953€ 1 958€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23 524€ 27 100€ 30 676€ 42 179€ 53 682€ 65 757€ 24€ 2 257€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 797€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 392€ 1 753€ 3 392€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
76 030€ 30 179€ 48 078€ 31 329€ 29 119€ 31 404€ 26 254€ 24 454€ 24 454€ 29 112€ 104 876€ 35 461€ 33 081€ 2 207€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 60 182€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
60 175€ 60 175€ 60 175€ 60 175€ 60 175€ 60 175€ 60 175€ 60 175€ 60 175€ 60 175€ 60 175€ 60 175€ 60 182€ 60 182€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
60 175€ 60 175€ 60 175€ 60 175€ 60 175€ 60 175€ 60 175€ 60 175€ 60 175€ 60 175€ 60 175€ 60 175€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 60 182€ 60 182€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
41 808€ 44 804€ 72 341€ 193 559€ 18 274€ 23 538€ 25 251€ 20 897€ 20 655€ 16 652€ 14 192€ 23 842€ 31 378€ 432€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
0€ 6€ 4€ 3€ 11€ 80€ 13€ 51€ 51€ 86€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
0€ 6€ 4€ 3€ 11€ 80€ 13€ 51€ 51€ 86€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 24 464€ 138 037€ 184€ 0€ 0€ 0€ 3 182€ 2 843€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 24 464€ 138 037€ 184€ 0€ 0€ 0€ 3 182€ 2 843€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 812€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 812€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
4 646€ 347€ 3 422€ 2 315€ 730€ 1 646€ 644€ 652€ 2 747€ 1 600€ 4 409€ 715€ 356€ 432€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
588€ 217€ 2 443€ 2 015€ 146€ 1 499€ 442€ 111€ 1 692€ 1 196€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
4 048€ 105€ 246€ 234€ 126€ 141€ 102€ 387€ 345€ 382€ 483€ 295€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
10€ 25€ 734€ 66€ 458€ 6€ 100€ 155€ 209€ 22€ 3 926€ 420€ 356€ 432€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
37 162€ 44 452€ 44 451€ 53 203€ 17 348€ 21 812€ 24 594€ 20 194€ 14 675€ 12 123€ 9 783€ 23 127€ 30 210€ 0€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
16€ 297€ 111€ 204€ 74€ 438€ 396€ 266€ 486€ 352€ 12€ 209€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
87€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
37 060€ 44 154€ 44 340€ 52 999€ 17 274€ 21 373€ 24 198€ 19 928€ 14 189€ 11 771€ 9 771€ 22 918€ 0€ 0€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 30 210€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
855€ 736€ 661€ 480€ 451€ 1 219€ 1 380€ 1 364€ 1 347€ 1 357€ 1 200€ 479€ 0€ 0€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
855€ 736€ 661€ 480€ 451€ 1 219€ 1 380€ 1 364€ 1 347€ 1 357€ 1 200€ 479€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 580 108€ 1 620 435€ 1 720 329€ 1 876 004€ 1 608 123€ 619 873€ 666 792€ 682 734€ 701 212€ 724 175€ 733 828€ 762 356€ 354 600€ 676 684€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
245 034€ 245 726€ 250 380€ 239 389€ 229 372€ 234 987€ 244 156€ 232 690€ 225 978€ 218 560€ 221 731€ 345 581€ 302 458€ 668 130€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
245 034€ 245 726€ 250 380€ 239 389€ 229 372€ 234 987€ 244 156€ 232 690€ 225 978€ 218 560€ 221 731€ 345 581€ 302 458€ 668 130€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
246 740€ 258 082€ 241 593€ 242 550€ 234 987€ 244 156€ 232 690€ 225 978€ 218 296€ 221 733€ 198 527€ 348 669€ 291 234€ 668 130€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-1 705€ -12 357€ 8 787€ -3 161€ -5 615€ -9 168€ 11 466€ 6 711€ 7 682€ -3 172€ 23 204€ -3 088€ 11 224€ 0€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
125 273€ 81 235€ 98 890€ 195 330€ 1 022 671€ 17 793€ 19 032€ 27 224€ 36 748€ 54 141€ 25 414€ 41 540€ 52 142€ 8 554€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
700€ 500€ 550€ 500€ 450€ 450€ 450€ 4 855€ 6 825€ 6 667€ 4 496€ 5 849€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 849€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
700€ 500€ 550€ 500€ 450€ 450€ 450€ 4 855€ 6 825€ 6 667€ 4 496€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
2 633€ 13 462€ 0€ 0€ 50€ 914€ 50€ 0€ 0€ 407€ 0€ 23 856€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
2 633€ 13 462€ 0€ 0€ 50€ 914€ 50€ 0€ 0€ 407€ 0€ 23 856€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
388€ 971€ 778€ 553€ 606€ 656€ 899€ 648€ 275€ 110€ 101€ 9 639€ 278€ 0€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 700€ 475€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 278€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
388€ 271€ 303€ 553€ 606€ 656€ 899€ 648€ 275€ 110€ 101€ 143€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 496€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
79 356€ 20 602€ 15 783€ 55 620€ 15 671€ 16 637€ 11 408€ 12 657€ 10 627€ 10 639€ 13 046€ 6 117€ 28 008€ 8 554€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
55 338€ 1 707€ 889€ 39 991€ 3 891€ 2 152€ 1 894€ 1 495€ 1 251€ 1 848€ 2 053€ 72€ 32€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 523€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
27€ 31€ 0€ 26€ 31€ 1 288€ 75€ 27€ 154€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
2 201€ 2 061€ 1 527€ 3 180€ 292€ 150€ 203€ 101€ 129€ 187€ 6 240€ 0€ 4 948€ 4 489€
163
12.
Zamestnanci (331)
10 844€ 8 090€ 6 518€ 6 633€ 6 151€ 7 052€ 5 253€ 6 252€ 5 184€ 4 948€ 57€ 5 284€ 5 103€ 3 650€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
8 451€ 6 866€ 5 423€ 4 714€ 4 371€ 4 949€ 3 318€ 4 006€ 3 329€ 3 108€ 3 913€ 0€ 959€ 365€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
2 495€ 1 848€ 1 426€ 1 075€ 937€ 1 047€ 666€ 777€ 579€ 548€ 783€ 761€ 182€ 50€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16 261€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
42 195€ 45 699€ 81 779€ 138 658€ 1 005 944€ 0€ 5 361€ 9 013€ 19 022€ 36 725€ 7 364€ 19 935€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
34 933€ 38 437€ 43 853€ 0€ 0€ 5 361€ 9 012€ 19 022€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 37 926€ 138 658€ 1 005 944€ 0€ 0€ 1€ 0€ 36 725€ 7 364€ 19 935€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
7 262€ 7 262€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
1 209 802€ 1 293 474€ 1 371 058€ 1 441 284€ 356 080€ 367 093€ 403 604€ 422 820€ 438 485€ 451 474€ 486 683€ 375 235€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
1 209 802€ 1 293 474€ 1 371 058€ 1 441 284€ 356 080€ 367 093€ 403 604€ 422 820€ 438 485€ 451 474€ 486 683€ 375 235€ 0€ 0€