Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SLOVAKTUAL s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
63 965 313 € 67 445 889 € 63 156 733 € 47 196 829 € 40 812 052 € 29 641 505 € 20 308 392 € 16 894 468 € 19 021 296 € 17 461 348 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
45 850 726 € 52 462 747 € 49 596 802 € 35 828 187 € 30 281 756 € 22 386 897 € 13 467 903 € 11 530 249 € 12 809 917 € 9 469 407 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
676 845 € 708 206 € 551 490 € 524 112 € 563 409 € 74 943 € 71 215 € 96 553 € 75 341 € 31 945 €
005
A.I.2
Software
669 295€ 708 206€ 384 187€ 516 184€ 33 894€ 59 155€ 62 852€ 64 674€ 71 825€ 31 298€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
19€ 2 337€ 4 654€ 6 509€ 8 363€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
7 550€ 167 284€ 5 591€ 524 861€ 9 279€ 31 879€ 3 516€ 647€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
45 173 881 € 51 754 541 € 49 045 312 € 35 304 075 € 29 718 347 € 22 311 954 € 13 396 688 € 11 433 696 € 12 734 576 € 9 437 462 €
012
A.II.1
Pozemky
5 293 659€ 5 293 659€ 3 637 690€ 1 926 590€ 1 926 590€ 1 926 590€ 1 906 581€ 318 232€ 318 232€ 314 065€
013
A.II.2
Stavby
18 019 296€ 18 719 279€ 18 726 817€ 14 073 258€ 14 573 993€ 15 098 974€ 7 457 995€ 7 689 597€ 8 117 667€ 5 020 904€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
19 125 873€ 21 072 463€ 20 305 493€ 12 948 823€ 8 493 005€ 3 441 909€ 3 581 024€ 3 365 042€ 4 279 007€ 2 274 343€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
610 019€ 390 987€ 571 520€ 1 604 336€ 4 618 529€ 1 134 803€ 291 895€ 60 825€ 19 670€ 1 409 485€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
2 125 034€ 6 278 153€ 5 803 792€ 4 751 068€ 106 230€ 709 678€ 159 193€ 418 665€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
18 063 548 € 14 957 085 € 13 530 130 € 11 332 273 € 10 237 197 € 7 222 834 € 6 815 743 € 5 346 387 € 6 172 251 € 7 955 178 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
11 840 594 € 10 376 769 € 8 528 106 € 6 249 759 € 5 443 449 € 3 165 044 € 2 645 369 € 2 308 136 € 2 695 293 € 2 412 138 €
032
B.I.1
Materiál
11 403 967€ 9 719 982€ 7 439 195€ 5 344 169€ 4 542 761€ 2 604 157€ 2 031 921€ 1 946 254€ 2 376 039€ 1 960 761€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
24 259€ 36 440€
034
B.I.3
Výrobky
411 873€ 584 615€ 1 012 127€ 849 784€ 854 684€ 485 514€ 567 537€ 325 915€ 294 836€ 416 880€
035
B.I.4
Zvieratá
100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€
036
B.I.5
Tovar
495€ 2 238€ 76 684€ 55 706€ 45 811€ 75 063€ 43 483€ 35 867€ 24 318€ 34 397€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
33 494€ 93€ 210€ 2 328€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
272 900 € 262 699 € 260 621 € 260 939 € 115 602 € 95 103 € 59 668 € 42 349 € 47 188 € 72 746 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
272 900€ 262 699€ 260 621€ 260 939€ 115 602€ 95 103€ 59 668€ 42 349€ 47 188€ 72 746€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
5 774 508 € 4 115 657 € 4 514 672 € 4 598 340 € 4 253 362 € 3 428 325 € 3 044 382 € 2 418 224 € 2 230 659 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
5 664 669€ 3 899 856€ 4 077 915€ 4 300 826€ 3 842 931€ 2 471 711€ 2 704 697€ 1 748 676€ 2 035 915€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
3 370€ 836€ 4 992€ 1€ 667 058€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
53 019€ 212 075€ 435 553€ 291 596€ 409 919€ 955 031€ 216 609€ 295€ 194 106€ 113 564€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
56 820€ 356€ 368€ 926€ 511€ 1 583€ 123 076€ 2 195€ 638€ 699€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
175 546 € 201 960 € 226 731 € 223 235 € 424 784 € 534 362 € 1 066 324 € 577 678 € 1 199 111 € 3 052 621 €
056
B.IV.1
Peniaze
15 282€ 26 263€ 19 110€ 15 594€ 6 096€ 10 954€ 8 900€ 10 215€ 11 425€ 6 987€
057
B.IV.2
Účty v bankách
160 264€ 175 697€ 207 621€ 207 641€ 418 688€ 523 408€ 1 057 424€ 567 463€ 1 187 686€ 3 045 634€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
51 039 € 26 057 € 29 801 € 36 369 € 293 099 € 31 774 € 24 746 € 17 832 € 39 128 € 36 763 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
20 285€ 1 502€ 506€ 1 382€ 1 526€ 1 340€ 990€ 1 714€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
30 754€ 24 555€ 29 295€ 34 987€ 50 523€ 30 434€ 23 756€ 16 118€ 39 128€ 36 763€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
241 050€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
63 965 313 € 67 445 889 € 63 156 733 € 47 196 829 € 40 812 052 € 29 641 505 € 20 308 392 € 16 894 468 € 19 021 296 € 17 461 348 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
18 105 272 € 17 294 780 € 17 260 430 € 16 257 678 € 14 014 849 € 13 360 712 € 11 952 794 € 10 430 404 € 15 026 085 € 14 278 893 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
500 000€ 500 000€ 500 000€ 500 000€ 500 000€ 500 000€ 500 000€ 500 000€ 500 000€ 500 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
8 303 € 8 303 € 8 303 € 8 303 € 8 303 € 8 303 € 8 303 € 8 303 € 8 303 € 8 303 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
8 303€ 8 303€ 8 303€ 8 303€ 8 303€ 8 303€ 8 303€ 8 303€ 8 303€ 8 303€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
16 736 476 € 16 702 128 € 15 699 375 € 13 456 545 € 12 802 410 € 11 394 490 € 10 128 165 € 8 867 782 € 13 220 590 € 12 248 204 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
16 736 476€ 16 702 128€ 15 699 375€ 13 456 545€ 12 802 410€ 11 394 490€ 10 128 165€ 8 867 782€ 13 220 590€ 12 248 204€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
810 493 € 34 349 € 1 002 752 € 2 242 830 € 654 136 € 1 407 919 € 1 266 326 € 1 004 319 € 1 247 192 € 1 472 386 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
45 860 041 € 50 151 109 € 45 896 303 € 30 939 151 € 26 797 203 € 16 280 793 € 8 355 598 € 6 464 064 € 3 995 211 € 3 182 455 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
3 064 525 € 2 289 964 € 1 826 732 € 1 402 548 € 1 166 045 € 591 511 € 651 873 € 640 347 € 594 464 € 582 701 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
470 602€ 253 195€ 419 290€ 181 916€ 143 299€ 144 602€ 163 525€ 124 875€ 169 057€ 572 079€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
577 084€ 566 163€ 60 684€ 62 755€ 22 590€ 11 580€ 13 033€ 11 999€ 10 994€ 10 622€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 016 839€ 1 470 606€ 1 346 758€ 1 157 877€ 1 000 156€ 435 329€ 475 315€ 503 473€ 414 413€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
28 962 129 € 28 796 111 € 3 611 455 € 3 502 357 € 3 363 102 € 356 164 € 3 277 106 € 4 357 723 € 318 259 € 213 300 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
200 000€ 204 830€ 204 830€ 4 830€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
28 000 000€ 28 000 000€ 3 000 000€ 3 000 000€ 3 000 000€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
3 000 000€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
137 276€ 117 575€ 94 853€ 67 381€ 50 277€ 29 364€ 14 949€ 3 941€ 11 855€ 18 991€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
103 567€ 147 856€ 59 249€ 59 998€ 66 179€ 80 900€ 68 352€ 4 000 000€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
521 286€ 325 850€ 252 523€ 370 148€ 246 646€ 245 900€ 193 805€ 353 782€ 306 404€ 194 309€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
13 833 387 € 19 065 034 € 40 458 116 € 26 034 246 € 22 268 056 € 15 333 118 € 4 397 148 € 1 428 367 € 3 082 488 € 2 386 454 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
8 412 664€ 12 706 137€ 13 277 349€ 5 488 805€ 3 952 265€ 3 648 271€ 1 820 940€ 958 792€ 1 633 273€ 1 852 069€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
122 855€ 3 147€ 309€ 14 859€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
26 159 715€ 19 444 332€ 17 605 352€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
4 285 241€ 5 288 849€ 11 135 633€ 2 076 768€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 007 968€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
553 029€ 536 218€ 547 966€ 449 907€ 384 536€ 247 862€ 204 390€ 173 948€ 196 622€ 331 631€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
359 317€ 348 537€ 350 721€ 281 706€ 239 791€ 151 637€ 120 868€ 96 615€ 103 626€ 91 633€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
177 989€ 128 079€ 81 895€ 325 690€ 52 705€ 121 260€ 28 295€ 191 713€ 139 925€ 95 899€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
45 147€ 57 214€ 40 470€ 43 806€ 33 407€ 28 455€ 23 032€ 4 152€ 765€ 363€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
29 471€ 37 627€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]