Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poľnohospodárske družstvo ŠVÁBOVCE

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 042 320 € 936 233 € 849 664 € 979 204 € 1 030 943 € 1 455 553 € 1 568 136 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
697 419 € 765 950 € 748 258 € 786 021 € 884 912 € 1 216 017 € 1 326 231 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
697 087 € 765 618 € 747 926 € 785 689 € 884 580 € 1 212 034 € 1 322 248 €
012
A.II.1
Pozemky
765 056€
013
A.II.2
Stavby
524 968€ 603 014€ 681 060€ 837 152€ 1 123 632€ 1 183 395€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
107 012€ 147 385€ 38 869€ 146€ 20 766€ 51 004€ 93 452€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
25 107€ 20 269€ 16 460€ 20 695€ 31 431€ 39 434€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
20 487€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
40 000€ -5 050€ 11 537€ 5 967€ 5 967€ 5 967€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
332 € 332 € 332 € 332 € 332 € 3 983 € 3 983 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
332€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
332€ 332€ 332€ 332€ 3 983€ 3 983€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
338 347 € 163 729 € 94 852 € 193 183 € 143 581 € 237 297 € 240 345 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
90 696 € 65 162 € 71 126 € 141 240 € 85 665 € 178 024 € 170 885 €
032
B.I.1
Materiál
228€ 1 515€ 142€ 15 382€ 12 118€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
11 522€ 8 536€ 8 962€ 9 915€ 13 126€ 11 531€
034
B.I.3
Výrobky
53 386€ 27 474€ 34 335€ 42 161€ 120 788€ 118 645€
035
B.I.4
Zvieratá
25 788€ 28 924€ 26 314€ 33 447€ 28 728€ 28 591€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
-1 346 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
-1 165€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
-181€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
214 645 € 38 972 € 22 907 € 50 256 € 56 414 € 55 410 € 68 704 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
35 677€ 28 604€ 20 954€ 34 032€ 56 414€ 55 267€ 68 644€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
16 224€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
178 968€ 10 368€ 1 953€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
143€ 60€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
33 006 € 59 595 € 819 € 1 687 € 1 502 € 3 863 € 2 102 €
056
B.IV.1
Peniaze
5 345€ 4 500€ 70€ 1 687€ 754€ 3 299€ 73€
057
B.IV.2
Účty v bankách
27 661€ 55 095€ 749€ 748€ 564€ 2 029€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
6 554 € 6 554 € 6 554 € 2 450 € 2 239 € 1 560 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
6 554€ 6 554€ 6 554€ 2 450€ 2 239€ 1 560€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 042 320 € 936 223 € 849 664 € 979 204 € 1 030 943 € 1 455 553 € 1 568 136 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
364 723 € 372 371 € 410 489 € 404 952 € 477 389 € 263 041 € 258 960 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
15 000 € 482 336 € 482 336 € 482 336 € 482 336 € 482 735 € 482 734 €
069
A.I.1
Základné imanie
15 000€ 482 336€ 482 336€ 482 336€ 482 336€ 482 336€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
399€ 398€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
333 885 € 412 335 € 421 924 € 441 375 € 564 726 € 353 655 € 353 655 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
333 885€ 412 335€ 421 924€ 564 726€ 353 655€ 353 655€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
750 € 22 821 € 54 812 € 54 812 € 54 812 € 54 812 € 54 812 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
750€ 22 821€ 54 812€ 54 812€ 54 812€ 54 812€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
9 766 € -548 583 € -574 531 € -624 485 € -628 161 € -632 241 € -562 446 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
25 948€ 11 014€ 11 014€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
9 766€ -574 531€ -574 531€ -628 161€ -643 255€ -573 460€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
5 322 € 3 462 € 25 948 € 50 914 € 3 676 € 4 080 € -69 795 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
677 597 € 563 852 € 443 015 € 574 252 € 464 613 € 868 488 € 945 705 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
6 549 € 7 378 € 8 411 € 7 715 € 8 606 € 8 229 € 9 230 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
6 549€ 7 378€ 8 411€ 7 715€ 8 606€ 8 229€ 9 230€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
9 308 € 17 980 € 2 049 € 1 955 € 7 952 € 42 828 € 1 256 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
2 336€ 2 189€ 2 049€ 1 718€ 1 538€ 1 256€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
6 972€ 15 791€ 6 234€ 41 290€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
301 889 € 320 088 € 229 145 € 347 044 € 211 062 € 560 438 € 715 280 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
285 222€ 300 934€ 213 133€ 289 269€ 187 703€ 240 166€ 224 080€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
35 610€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 810€ 5 680€ 302 610€ 400 263€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
3 612€ 9 737€ 5 125€ 15 574€ 851€ 1 829€ 1 604€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
9 391€ 8 189€ 7 219€ 3 912€ 8 540€ 3 980€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 854€ 1 045€ 3 263€ 6 591€ 9 401€ 6 691€ 6 240€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
183€ 405€ 3 515€ 602€ 79 113€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
33 717€ 40 408€ 100 900€ 154 346€ 57 493€ 103 493€ 80 493€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
326 134 € 177 998 € 102 510 € 63 192 € 179 500 € 153 500 € 139 446 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
75 500€ 153 500€ 139 446€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
326 134€ 177 998€ 102 510€ 63 192€ 104 000€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
-3 840 € 88 941 € 324 024 € 363 471 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
-3 840€ -179€ 21 271€ 25 326€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
89 120€ 302 753€ 338 145€