Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

K.S.I. SLOVAKIA, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 887 € 1 887 € 1 868 € 1 850 € 2 355 € 2 886 € 19 099 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 493 € 1 493 € 1 493 € 1 493 € 1 493 € 1 493 € 1 493 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 493 € 1 493 € 1 493 € 1 493 € 1 493 € 1 493 € 1 493 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 493€ 1 493€ 1 493€ 1 493€ 1 493€ 1 493€ 1 493€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
394 € 394 € 375 € 357 € 862 € 1 393 € 17 606 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
394 € 394 € 375 € 357 € 862 € 1 393 € 17 606 €
056
B.IV.1
Peniaze
394€ 394€ 375€ 357€ 862€ 1 343€ 17 484€
057
B.IV.2
Účty v bankách
50€ 122€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 887 € 1 887 € 1 868 € 1 850 € 2 355 € 2 886 € 19 099 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
332 € 332 € 333 € -4 185 € -3 703 € -3 149 € -7 456 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
5 000 € 5 000 € 5 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
5 000€ 5 000€ 5 000€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-11 308 € -11 306 € -10 824 € -10 342 € -9 788 € -14 095 € -14 013 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
13 180€ 13 180€ 13 180€ 13 180€ 13 180€ 8 873€ 8 873€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-24 488€ -24 486€ -24 004€ -23 522€ -22 968€ -22 968€ -22 886€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-2 € -482 € -482 € -554 € 4 307 € -82 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 555 € 1 555 € 1 535 € 6 035 € 6 058 € 6 035 € 26 555 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 555 € 1 555 € 1 535 € 6 035 € 6 035 € 6 035 € 26 555 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 555€ 1 555€ 1 055€ 5 555€ 5 555€ 5 555€ 26 555€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
480€ 480€ 480€ 480€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
23 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
23€