Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Športové centrum polície

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
459 202€ 506 125€ 658 573€ 532 410€ 409 562€ 418 096€ 239 392€ 215 161€ 281 706€ 307 085€ 363 778€ 315 499€ 308 019€
02
501
Spotreba materiálu
361 442€ 404 205€ 559 266€ 410 961€ 278 878€ 319 494€ 191 036€ 177 969€ 230 736€ 264 082€ 323 076€ 275 802€ 262 166€
03
502
Spotreba energie
97 760€ 101 919€ 99 307€ 121 448€ 130 684€ 98 602€ 48 356€ 37 191€ 50 970€ 43 004€ 40 701€ 39 697€ 45 853€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
495 773€ 718 721€ 558 196€ 626 658€ 575 614€ 628 486€ 469 981€ 410 005€ 481 922€ 304 201€ 342 668€ 480 640€ 395 671€
07
511
Opravy a udržiavanie
21 499€ 10 731€ 25 728€ 15 647€ 29 290€ 33 735€ 24 943€ 21 506€ 37 358€ 20 989€ 19 784€ 39 885€ 18 356€
08
512
Cestovné
208 152€ 329 821€ 259 763€ 311 658€ 281 983€ 297 490€ 235 822€ 194 206€ 170 780€ 150 387€ 146 751€ 183 499€ 182 566€
09
513
Náklady na reprezentáciu
600€ 600€ 4 155€ 300€ 300€ 300€ 300€ 297€ 270€ 270€ 299€ 330€ 332€
10
518
Ostatné služby
265 522€ 377 569€ 268 550€ 299 053€ 264 041€ 296 961€ 208 917€ 193 996€ 273 514€ 132 555€ 175 833€ 256 926€ 194 417€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 978 444€ 1 938 160€ 1 805 569€ 1 561 387€ 1 465 024€ 1 276 043€ 1 188 613€ 1 140 118€ 1 186 960€ 1 207 925€ 1 291 005€ 1 164 732€ 1 010 583€
12
521
Mzdové náklady
1 399 550€ 1 390 220€ 1 263 017€ 1 124 745€ 1 033 642€ 915 459€ 849 205€ 817 206€ 863 340€ 819 821€ 920 597€ 848 668€ 736 394€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
492 877€ 482 034€ 444 921€ 386 880€ 361 633€ 316 456€ 296 999€ 283 207€ 283 917€ 286 441€ 316 628€ 304 087€ 264 164€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
8 160€ 8 080€ 8 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
77 857€ 57 826€ 89 631€ 42 622€ 61 153€ 34 985€ 32 190€ 28 988€ 29 145€ 90 926€ 41 210€ 11 335€ 9 394€
16
528
Ostatné sociálne náklady
7 140€ 8 597€ 9 143€ 10 219€ 10 717€ 10 558€ 10 737€ 12 570€ 642€ 630€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
956€ 956€ 956€ 956€ 956€ 956€ 956€ 4 269€ 4 283€ 3 482€ 3 664€ 2 134€ 2 135€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
3 313€ 3 313€ 2 134€ 2 134€ 2 134€ 2 135€
20
538
Ostatné dane a poplatky
956€ 956€ 956€ 956€ 956€ 956€ 956€ 956€ 970€ 1 348€ 1 530€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
10 242€ 37 487€ 17 641€ 6 841€ 6 762€ 6 439€ 5 891€ 3 736€ 3 017€ 6 003€ 4 837€ 4€ 0€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
120€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
10 242€ 37 487€ 7 298€ 6 841€ 6 642€ 6 439€ 5 891€ 3 632€ 3 017€ 6 003€ 4 408€ 4€ 0€
28
549
Manká a škody
10 343€ 104€ 0€ 0€ 429€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
95 290€ 88 439€ 79 486€ 64 520€ 51 305€ 32 891€ 19 947€ 82 292€ 104 823€ 118 667€ 173 368€ 157 963€ 121 605€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
95 290€ 88 439€ 79 486€ 64 520€ 51 305€ 32 891€ 19 947€ 36 999€ 58 009€ 82 194€ 81 679€ 128 632€ 94 525€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
45 292€ 46 814€ 36 473€ 91 689€ 29 331€ 27 080€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 91 689€ 29 331€ 27 080€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
45 292€ 46 814€ 36 473€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
7 695€ 6 673€ 2 852€ 3 667€ 2 945€ 13 304€ 17 569€ 16 837€ 17 688€ 19 111€ 16 325€ 1 413€ 15 224€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
2€ 116€ 99€ 59€ 52€ 107€ 101€ 898€ 1 082€ 1 163€ 547€ 1 281€ 3 574€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
7 693€ 6 557€ 2 753€ 3 608€ 2 894€ 13 198€ 17 467€ 15 938€ 16 606€ 17 948€ 15 777€ 132€ 11 650€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
6 485€ 6 914€ 7 463€ 25 698€ 31 469€ 22 974€ 39 070€ 20 284€ 20 164€ 20 760€ 8 192€ 8 549€ 11 190€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
6 485€ 6 914€ 7 463€ 25 698€ 31 469€ 22 974€ 39 070€ 20 284€ 20 164€ 20 760€ 8 192€ 8 549€ 11 104€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 86€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
3 054 087€ 3 303 475€ 3 130 736€ 2 822 135€ 2 543 637€ 2 399 189€ 1 981 419€ 1 892 700€ 2 100 563€ 1 987 234€ 2 203 835€ 2 130 934€ 1 864 427€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
0€ 321€ 2 249€ 1 643€ 4 709€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 321€ 2 249€ 1 643€ 4 709€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
6 485€ 7 000€ 7 007€ 5 939€ 14 973€ 6 484€ 22 434€ 3 765€ 3 506€ 2 854€ 5 943€ 8 240€ 6 107€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 3 627€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
6 485€ 7 000€ 7 007€ 5 939€ 14 973€ 6 484€ 22 434€ 3 765€ 3 506€ 2 854€ 5 943€ 8 240€ 2 480€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
45 106€ 46 814€ 36 473€ 91 689€ 29 331€ 27 080€ 25 146€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
45 106€ 46 814€ 36 473€ 91 689€ 29 331€ 27 080€ 25 146€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 91 689€ 29 331€ 27 080€ 25 146€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
45 106€ 46 814€ 36 473€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 244€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 244€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
3 038 009€ 3 171 218€ 3 047 306€ 2 888 827€ 2 725 777€ 2 427 544€ 2 138 457€ 1 810 410€ 2 100 162€ 1 935 469€ 2 053 484€ 2 092 942€ 1 829 317€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
2 942 719€ 3 082 779€ 2 967 820€ 2 824 308€ 2 674 472€ 2 394 653€ 2 118 510€ 1 773 411€ 2 042 154€ 1 853 275€ 1 971 805€ 1 964 310€ 1 734 792€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
95 290€ 88 439€ 79 486€ 64 520€ 51 305€ 32 891€ 19 947€ 36 999€ 58 009€ 82 194€ 81 679€ 128 632€ 94 525€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
3 044 494€ 3 178 217€ 3 054 313€ 2 894 766€ 2 740 750€ 2 434 028€ 2 205 997€ 1 860 989€ 2 140 142€ 2 030 332€ 2 091 007€ 2 129 905€ 1 865 524€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-9 593€ -125 258€ -76 423€ 72 630€ 197 113€ 34 839€ 224 578€ -31 710€ 39 579€ 43 099€ -112 828€ -1 029€ 1 097€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-9 593€ -125 258€ -76 423€ 72 630€ 197 113€ 34 839€ 224 578€ -31 710€ 39 579€ 43 099€ -112 828€ -1 029€ 1 097€