Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
725 204€ 1 190 148€ 1 231 666€ 929 525€ 790 804€ 829 161€ 1 155 935€ 1 236 446€ 1 281 404€ 1 018 953€ 1 235 905€ 1 371 941€ 1 173 982€
02
501
Spotreba materiálu
269 212€ 698 063€ 932 405€ 498 318€ 479 635€ 336 561€ 545 972€ 488 775€ 333 629€ 280 340€ 383 621€ 527 772€ 380 264€
03
502
Spotreba energie
455 988€ 491 660€ 299 261€ 431 207€ 311 170€ 492 599€ 609 963€ 747 671€ 947 775€ 738 613€ 852 285€ 844 169€ 793 717€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
4€ 425€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
924 239€ 1 130 908€ 1 263 136€ 1 623 959€ 1 247 113€ 1 161 909€ 1 035 727€ 657 015€ 667 167€ 583 860€ 381 190€ 580 089€ 613 307€
07
511
Opravy a udržiavanie
526 284€ 668 503€ 882 264€ 1 089 278€ 793 159€ 656 712€ 611 528€ 298 517€ 94 569€ 133 103€ 115 952€ 175 933€ 209 853€
08
512
Cestovné
43 927€ 109 978€ 109 954€ 104 085€ 87 990€ 95 302€ 105 861€ 86 046€ 64 075€ 61 110€ 47 001€ 57 897€ 38 982€
09
513
Náklady na reprezentáciu
6 524€ 53 664€ 32 922€ 57 249€ 130 209€ 126 259€ 122 572€ 70 628€ 203 221€ 215 922€ 54 242€ 167 805€ 4 148€
10
518
Ostatné služby
347 504€ 298 764€ 237 997€ 373 346€ 235 755€ 283 636€ 195 766€ 201 824€ 305 302€ 173 725€ 163 995€ 178 454€ 360 324€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
7 607 376€ 6 658 090€ 6 191 912€ 5 886 129€ 5 625 175€ 5 308 382€ 5 230 215€ 4 753 471€ 4 529 135€ 4 796 003€ 5 057 146€ 5 021 632€ 4 826 968€
12
521
Mzdové náklady
5 371 944€ 4 673 562€ 4 338 618€ 4 136 308€ 4 031 346€ 3 807 498€ 3 723 789€ 3 416 049€ 3 283 920€ 3 456 889€ 3 690 867€ 3 657 908€ 3 498 141€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
1 923 738€ 1 659 883€ 1 557 589€ 1 497 591€ 1 441 936€ 1 361 631€ 1 334 922€ 1 209 419€ 1 106 450€ 1 174 280€ 1 222 774€ 1 063 297€ 1 194 476€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
26 060€ 27 180€ 28 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
285 634€ 297 464€ 267 405€ 223 870€ 122 743€ 110 252€ 142 465€ 99 284€ 112 889€ 139 616€ 114 989€ 280 426€ 134 351€
16
528
Ostatné sociálne náklady
28 360€ 29 150€ 29 001€ 29 038€ 28 719€ 25 876€ 25 217€ 28 516€ 20 001€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
145 684€ 142 461€ 86 984€ 87 011€ 65 386€ 64 300€ 64 366€ 66 681€ 64 286€ 48 772€ 48 703€ 57 674€ 154 615€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
121 176€ 86 984€ 86 984€ 86 984€ 65 105€ 64 286€ 64 286€ 64 286€ 64 286€ 46 883€ 46 883€ 46 883€ 35 191€
20
538
Ostatné dane a poplatky
24 508€ 55 477€ 26€ 281€ 15€ 81€ 2 395€ 0€ 1 889€ 1 820€ 10 791€ 119 424€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
272 168€ 246 723€ 222 283€ 245 524€ 266 621€ 480 500€ 299 210€ 238 796€ 246 025€ 154 902€ 146 300€ 97 985€ 2 430€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
81€ 95 281€ 44 034€ 250€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
30€ 1€ 103€ 5€ 2 493€ 100€ 265€ 1€ 5 315€ 68€
26
546
Odpis pohľadávky
2 216€ 11 442€ 13 420€ 0€ 5 925€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
269 871€ 246 693€ 222 282€ 233 980€ 266 616€ 382 726€ 255 176€ 232 311€ 232 505€ 154 638€ 140 374€ 92 170€ 2 362€
28
549
Manká a škody
6 235€ 0€ 0€ 0€ 500€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
348 863€ 341 321€ 315 294€ 297 541€ 421 953€ 573 912€ 633 047€ 720 196€ 459 309€ 335 414€ 326 496€ 458 474€ 762 505€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
348 179€ 341 321€ 315 294€ 297 541€ 421 953€ 573 543€ 611 369€ 708 700€ 447 983€ 319 787€ 326 496€ 458 474€ 439 662€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
684€ 369€ 21 678€ 11 495€ 11 325€ 15 627€ 0€ 0€ 150 355€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 150 355€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
11 495€ 11 325€ 15 627€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
684€ 369€ 21 678€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 172 488€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 172 488€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
3 961€ 5 778€ 4 665€ 2 127€ 4 361€ 5 916€ 4 036€ 3 184€ 6 562€ 2 856€ 1 884€ 6 062€ 0€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
6€ 15€ 6€ 6€ 0€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
3 961€ 5 778€ 4 659€ 2 112€ 4 355€ 5 910€ 4 036€ 3 184€ 6 559€ 2 856€ 1 883€ 6 062€ 0€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
279 609€ 361 115€ 359 287€ 579 603€ 520 119€ 599 118€ 524 105€ 486 158€ 541 091€ 607 875€ 486 302€ 532 251€ 367 330€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
500€ 1 300€ 2 400€ 300€ 680€ 0€ 22 281€ 466€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
279 923€ 361 115€ 346 132€ 578 303€ 518 313€ 580 658€ 528 451€ 443 002€ 523 495€ 518 637€ 382 796€ 501 613€ 325 091€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
-314€ 12 655€ 1 805€ 16 060€ -4 646€ 42 475€ 17 596€ 66 957€ 103 040€ 30 637€ 42 239€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
10 307 103€ 10 076 544€ 9 675 227€ 9 651 419€ 8 941 533€ 9 023 198€ 8 946 640€ 8 161 946€ 7 794 977€ 7 548 636€ 7 683 925€ 8 126 109€ 7 901 136€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
174 934€ 420 354€ 312 210€ 394 433€ 379 745€ 386 042€ 371 392€ 406 270€ 256 502€ 142 001€ 160 801€ 25 174€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
174 934€ 420 354€ 312 210€ 394 433€ 379 745€ 386 042€ 371 392€ 406 270€ 256 502€ 142 001€ 160 801€ 25 174€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 1 026€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 1 026€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
285 313€ 513 311€ 291 086€ 351 369€ 315 203€ 370 160€ 351 222€ 229 699€ 260 730€ 479 690€ 246 365€ 485 761€ 312 939€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
285 313€ 513 311€ 291 086€ 351 369€ 315 203€ 370 160€ 351 222€ 229 699€ 260 730€ 479 690€ 246 365€ 485 761€ 312 939€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
2 216€ 16 538€ 11 495€ 11 325€ 15 627€ 15 627€ 0€ 134 728€ 172 488€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
2 216€ 16 538€ 11 495€ 11 325€ 15 627€ 15 627€ 0€ 134 728€ 172 488€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
11 495€ 0€ 15 627€ 0€ 134 728€ 172 488€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
11 325€ 15 627€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
2 216€ 16 538€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
9 966 920€ 8 901 732€ 9 264 677€ 8 900 056€ 8 219 605€ 8 289 814€ 8 215 099€ 7 473 789€ 8 594 095€ 7 064 125€ 7 199 264€ 7 650 012€ 7 329 501€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
9 441 044€ 8 835 648€ 8 949 383€ 8 602 515€ 7 797 651€ 7 696 743€ 7 434 031€ 6 689 233€ 6 790 068€ 6 725 659€ 6 872 768€ 7 145 791€ 6 888 685€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
347 179€ 65 083€ 314 294€ 296 541€ 420 953€ 572 626€ 603 379€ 708 117€ 448 359€ 338 466€ 326 496€ 504 221€ 440 816€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
134 557€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 917€ 1 000€ 583€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
44 141€ 19 528€ 176 689€ 75 855€ 1 355 668€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
10 429 382€ 9 835 397€ 9 867 972€ 9 662 397€ 8 914 553€ 9 046 016€ 8 949 208€ 8 121 083€ 9 126 954€ 7 702 469€ 7 606 430€ 8 295 675€ 7 814 929€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
122 279€ -241 147€ 192 745€ 10 978€ -26 980€ 22 818€ 2 568€ -40 863€ 1 331 977€ 153 833€ -77 495€ 169 566€ -86 207€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
122 279€ -241 147€ 192 745€ 10 978€ -26 980€ 22 818€ 2 568€ -40 863€ 1 331 977€ 153 833€ -77 495€ 169 566€ -86 207€