Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ústav na výkon trestu odňatia slobody

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
2 744 908€ 2 498 775€ 2 363 433€ 2 406 680€ 2 362 436€ 2 267 314€ 2 371 538€ 2 479 227€ 2 171 498€ 2 185 297€ 2 133 336€ 2 257 037€
02
501
Spotreba materiálu
2 251 587€ 2 125 823€ 1 957 784€ 1 994 449€ 1 953 481€ 1 911 832€ 1 884 615€ 1 967 239€ 1 639 480€ 1 639 414€ 1 586 106€ 1 650 740€
03
502
Spotreba energie
493 321€ 372 952€ 405 649€ 412 232€ 408 955€ 355 482€ 486 922€ 499 565€ 513 175€ 529 274€ 532 236€ 594 135€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
12 423€ 18 843€ 16 608€ 14 994€ 12 163€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
566 270€ 570 172€ 568 812€ 421 433€ 395 926€ 371 782€ 381 635€ 376 464€ 367 174€ 462 883€ 505 825€ 578 889€
07
511
Opravy a udržiavanie
175 213€ 243 532€ 242 626€ 111 344€ 96 527€ 82 148€ 110 912€ 68 613€ 61 498€ 112 328€ 132 570€ 229 207€
08
512
Cestovné
31 360€ 12 164€ 12 151€ 10 512€ 8 441€ 7 622€ 8 634€ 7 349€ 6 498€ 7 645€ 7 988€ 8 431€
09
513
Náklady na reprezentáciu
937€ 871€ 480€ 480€ 480€ 480€ 453€ 319€ 669€ 1 314€ 763€ 634€
10
518
Ostatné služby
358 759€ 313 605€ 313 555€ 299 097€ 290 478€ 281 532€ 261 636€ 300 183€ 298 509€ 341 597€ 364 505€ 340 618€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
8 170 872€ 6 882 038€ 6 364 152€ 6 126 810€ 5 726 294€ 5 609 561€ 5 357 579€ 5 262 350€ 5 152 171€ 5 348 771€ 5 306 885€ 4 626 990€
12
521
Mzdové náklady
5 577 106€ 4 688 585€ 4 378 146€ 4 205 652€ 3 916 549€ 3 897 460€ 3 754 068€ 3 733 152€ 3 656 032€ 3 813 214€ 3 760 110€ 3 279 084€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
2 241 597€ 1 894 792€ 1 751 340€ 1 700 679€ 1 588 544€ 1 586 457€ 1 495 546€ 1 424 215€ 1 388 841€ 1 417 414€ 1 404 272€ 1 214 484€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
10 638€ 7 344€ 3 971€ 3 978€ 1 831€ 556€ 438€ 478€ 478€ 249€ 239€ 1 828€
15
527
Zákonné sociálne náklady
299 629€ 252 701€ 195 843€ 184 403€ 186 763€ 93 179€ 73 135€ 67 394€ 72 739€ 79 213€ 77 734€ 131 593€
16
528
Ostatné sociálne náklady
41 902€ 38 616€ 34 852€ 32 098€ 32 607€ 31 908€ 34 392€ 37 111€ 34 081€ 38 681€ 64 530€ 0€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
44 152€ 43 703€ 42 992€ 43 446€ 37 701€ 37 356€ 37 335€ 33 981€ 21 377€ 21 350€ 21 350€ 18 602€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
28 030€ 27 967€ 28 431€ 28 444€ 24 846€ 24 832€ 24 830€ 22 848€ 21 377€ 21 350€ 21 350€ 18 602€
20
538
Ostatné dane a poplatky
16 122€ 15 736€ 14 561€ 15 001€ 12 855€ 12 524€ 12 505€ 11 133€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
623 479€ 449 652€ 412 741€ 447 259€ 422 644€ 439 264€ 420 949€ 431 161€ 400 924€ 354 839€ 388 986€ 301 522€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 1 138€ 1 790€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
67€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
4 000€ 0€ 0€ 400€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
120 287€ 388€ 12 302€ 360€ 690€ 120€ 243€ 86€ 261€ 0€ 177€ 170€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
503 191€ 449 140€ 396 439€ 446 832€ 421 953€ 439 145€ 420 541€ 431 075€ 400 663€ 354 439€ 386 990€ 299 562€
28
549
Manká a škody
125€ 166€ 0€ 0€ 0€ 680€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
407 785€ 429 672€ 455 073€ 606 721€ 657 168€ 683 853€ 577 313€ 531 617€ 536 451€ 520 521€ 505 440€ 539 257€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
379 139€ 399 472€ 434 453€ 551 252€ 578 081€ 548 597€ 503 265€ 482 582€ 514 875€ 472 689€ 481 153€ 493 522€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
28 646€ 30 199€ 20 620€ 55 469€ 79 087€ 135 256€ 74 048€ 49 035€ 21 576€ 47 832€ 24 287€ 45 735€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
25 622€ 27 200€ 18 000€ 48 100€ 75 218€ 132 475€ 72 226€ 44 719€ 20 615€ 40 233€ 14 067€ 32 070€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
3 024€ 2 999€ 2 620€ 7 369€ 3 869€ 2 781€ 1 822€ 4 316€ 961€ 7 599€ 10 220€ 13 665€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
192€ 1 966€ 2 513€ 2 334€ 2 004€ 4 124€ 2 613€ 8 126€ 9 117€ 8 392€ 12 768€ 13 129€
43
563
Kurzové straty
0€ 9€ 0€ 35€ 39€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
192€ 1 966€ 2 513€ 2 334€ 2 004€ 4 124€ 2 613€ 8 118€ 9 117€ 8 357€ 12 729€ 13 129€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
2 391 140€ 2 037 889€ 2 057 856€ 2 170 234€ 1 987 110€ 2 123 569€ 1 997 952€ 1 924 107€ 1 882 116€ 1 860 264€ 1 963 672€ 1 916 193€
61
587
Náklady na ostatné transfery
110€ 2 235€ 380€ 6 224€ 610€ 6 083€ 1 170€ 3 641€ 7 921€ 1 500€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
2 285 505€ 1 957 688€ 1 951 234€ 2 049 144€ 1 890 981€ 1 973 380€ 1 893 144€ 1 834 561€ 1 762 827€ 1 717 534€ 1 824 961€ 1 811 547€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
105 524€ 77 966€ 106 241€ 121 090€ 96 129€ 143 965€ 104 199€ 83 462€ 118 119€ 139 089€ 130 790€ 103 146€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
14 948 797€ 12 913 866€ 12 267 572€ 12 224 917€ 11 591 282€ 11 536 824€ 11 146 913€ 11 047 033€ 10 540 826€ 10 762 316€ 10 838 262€ 10 251 619€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
1 994 266€ 1 640 536€ 1 645 384€ 1 737 825€ 1 606 761€ 1 677 690€ 1 569 205€ 1 509 745€ 1 524 547€ 1 479 492€ 1 652 009€ 1 547 664€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
1 336 361€ 1 104 758€ 1 190 353€ 1 142 665€ 1 038 381€ 1 114 939€ 996 645€ 922 833€ 929 809€ 760 396€ 848 290€ 952 775€
67
602
Tržby z predaja služieb
657 905€ 535 778€ 455 030€ 595 160€ 568 379€ 562 751€ 572 560€ 573 133€ 573 839€ 700 344€ 786 953€ 581 175€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
13 780€ 20 898€ 18 752€ 16 766€ 13 714€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
(r. 070 až r. 073)
-2 782€ 31 265€ -66 276€ 18 287€ 10 483€ 42 938€ 19 554€ -3 878€ -34 511€ 45 202€ 41 072€ -24 696€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
-2 335€ 2 483€ -3 597€ -4 777€ 4 175€ -9 358€ 9 203€ 1 087€ 9 681€ -17 212€ 13 962€ 29 527€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ -14 361€
72
613
Zmena stavu výrobkov
17 574€ 25 288€ -53 986€ -6 802€ 21 179€ 45 919€ -26 813€ 18 852€ -34 173€ 47 069€ 21 431€ 339€
73
614
Zmena stavu zvierat
-18 022€ 3 494€ -8 694€ 29 865€ -14 872€ 6 376€ 37 164€ -23 817€ -10 019€ 15 344€ 5 679€ -40 200€
74
62
Aktivácia
(r. 075 až r. 078)
250 867€ 235 385€ 231 726€ 294 561€ 226 001€ 111 287€ 125 227€ 117 300€ 138 987€ 29 285€ 148 945€ 42 812€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
238 688€ 222 039€ 215 724€ 274 266€ 204 608€ 80 890€ 107 831€ 106 180€ 134 925€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
12 179€ 13 345€ 16 002€ 20 295€ 21 393€ 30 397€ 17 395€ 11 120€ 4 063€ 29 285€ 148 945€ 42 812€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
573 348€ 450 148€ 456 500€ 434 735€ 609 826€ 632 229€ 583 621€ 672 371€ 486 838€ 368 686€ 303 386€ 380 725€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 750€ 7 015€ 5 000€ 8 443€ 9 787€ 693€ 0€ 1 939€ 0€ 664€
85
642
Tržby z predaja materiálu
96€ 72€ 45€ 50€ 77€ 45€ 158€ 606€ 0€ 18€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 956€ 1 709€ 17 210€ 12 282€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
4 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
137 384€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
435 869€ 444 192€ 453 041€ 410 438€ 604 781€ 611 454€ 573 757€ 671 633€ 486 681€ 366 142€ 303 386€ 380 043€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
29 466€ 19 655€ 61 830€ 81 134€ 131 756€ 78 157€ 55 482€ 10 955€ 48 250€ 26 682€ 62 248€ 21 117€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
29 466€ 19 655€ 61 830€ 81 134€ 131 756€ 78 157€ 55 482€ 10 955€ 48 250€ 26 682€ 62 248€ 21 117€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
27 200€ 18 000€ 45 100€ 78 218€ 129 475€ 73 624€ 43 860€ 8 485€ 10 646€ 14 067€ 32 070€ 21 031€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
2 266€ 1 655€ 16 730€ 2 916€ 2 281€ 4 533€ 11 622€ 2 470€ 37 604€ 12 615€ 30 178€ 86€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 4€ 4€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 4€ 4€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách
(r. 115 až r. 123)
11 982 877€ 10 671 541€ 9 891 210€ 9 772 150€ 9 073 098€ 8 978 119€ 8 764 696€ 8 699 667€ 8 345 856€ 8 717 880€ 8 834 357€ 8 224 105€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
11 438 290€ 10 071 813€ 9 304 782€ 9 084 953€ 8 516 837€ 8 411 381€ 8 230 158€ 8 228 699€ 7 875 714€ 8 214 031€ 8 389 216€ 7 728 792€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
296 650€ 313 611€ 343 335€ 460 928€ 482 913€ 446 919€ 403 922€ 396 802€ 422 387€ 441 005€ 440 243€ 494 545€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
182 870€ 218 885€ 177 089€ 160 436€ 2 945€ 41 153€ 55 679€ 5 966€ 2 985€ 54 979€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
13 856€ 13 856€ 13 856€ 12 993€ 19 265€ 24 476€ 24 476€ 13 773€ 8 669€ 3 651€ 3 651€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
309€ 2 183€ 2 539€ 837€ 3 889€ 160€ 4 128€ 6 153€ 2 761€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
50 901€ 53 376€ 49 965€ 50 300€ 50 300€ 50 300€ 50 300€ 50 300€ 29 947€ 1 454€ 1 246€ 767€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
14 828 042€ 13 048 529€ 12 220 374€ 12 338 692€ 11 657 924€ 11 520 419€ 11 117 784€ 11 006 162€ 10 509 967€ 10 667 227€ 11 042 021€ 10 191 731€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-120 755€ 134 663€ -47 197€ 113 775€ 66 642€ -16 405€ -29 129€ -40 872€ -30 859€ -95 089€ 203 759€ -59 888€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-120 755€ 134 663€ -47 197€ 113 775€ 66 642€ -16 405€ -29 129€ -40 872€ -30 859€ -95 089€ 203 759€ -59 888€