Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
1 036 384€ 914 218€ 834 658€ 848 158€ 796 377€ 774 203€ 805 795€ 776 983€ 781 589€ 707 466€ 742 577€ 660 360€ 611 822€ 631 160€ 698 755€
02
501
Spotreba materiálu
766 753€ 725 961€ 613 966€ 589 986€ 578 988€ 547 176€ 584 967€ 543 860€ 549 395€ 457 724€ 455 223€ 417 002€ 379 197€ 384 341€ 439 267€
03
502
Spotreba energie
269 631€ 188 258€ 220 692€ 258 172€ 217 389€ 227 027€ 220 827€ 233 123€ 232 194€ 249 742€ 287 354€ 243 358€ 232 624€ 246 819€ 259 488€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
271 799€ 412 604€ 253 013€ 273 600€ 260 055€ 267 448€ 227 349€ 249 829€ 196 471€ 214 896€ 220 204€ 170 796€ 193 711€ 160 621€ 183 834€
07
511
Opravy a udržiavanie
52 067€ 203 238€ 58 159€ 85 119€ 74 778€ 90 187€ 66 882€ 92 149€ 47 169€ 67 242€ 69 374€ 31 028€ 56 944€ 25 818€ 39 483€
08
512
Cestovné
29 745€ 20 127€ 16 795€ 20 834€ 19 886€ 19 163€ 17 878€ 18 031€ 17 653€ 21 534€ 20 644€ 17 682€ 16 142€ 14 689€ 14 234€
09
513
Náklady na reprezentáciu
399€ 363€ 330€ 963€ 2 804€ 300€ 300€ 300€ 300€ 300€ 300€ 225€ 250€ 250€ 664€
10
518
Ostatné služby
189 588€ 188 876€ 177 730€ 166 684€ 162 586€ 157 799€ 142 289€ 139 349€ 131 349€ 125 821€ 129 886€ 121 861€ 120 376€ 119 864€ 129 454€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
9 098 231€ 9 303 819€ 8 650 919€ 7 407 048€ 6 381 355€ 6 158 371€ 5 847 808€ 5 556 228€ 5 452 956€ 5 138 960€ 4 799 730€ 4 812 276€ 4 854 116€ 4 637 947€ 4 027 366€
12
521
Mzdové náklady
6 111 859€ 6 091 887€ 5 895 708€ 5 122 852€ 4 373 779€ 4 200 341€ 4 025 500€ 3 890 979€ 3 835 021€ 3 669 131€ 3 486 567€ 3 487 867€ 3 538 917€ 3 336 658€ 2 901 888€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
2 320 980€ 2 308 868€ 2 229 567€ 1 920 758€ 1 630 564€ 1 561 245€ 1 485 472€ 1 443 892€ 1 426 824€ 1 331 841€ 1 194 126€ 1 194 150€ 1 196 331€ 1 129 620€ 981 864€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
12 061€ 10 838€ 9 396€ 8 344€ 5 416€ 4 018€ 2 750€ 2 452€ 2 335€ 1 579€ 1 482€ 1 410€ 1 290€ 1 074€ 813€
15
527
Zákonné sociálne náklady
619 547€ 858 317€ 483 023€ 326 405€ 341 382€ 364 842€ 308 399€ 194 598€ 166 580€ 113 642€ 94 271€ 106 433€ 97 740€ 99 500€ 142 801€
16
528
Ostatné sociálne náklady
33 783€ 33 908€ 33 226€ 28 690€ 30 213€ 27 926€ 25 688€ 24 307€ 22 195€ 22 766€ 23 283€ 22 415€ 19 838€ 71 096€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
35 960€ 35 960€ 35 996€ 30 018€ 30 054€ 30 090€ 30 090€ 30 054€ 30 090€ 30 090€ 29 269€ 19 196€ 19 201€ 19 179€ 19 305€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
22 423€ 22 423€ 22 423€ 16 882€ 16 882€ 16 882€ 16 882€ 16 882€ 16 882€ 16 882€ 16 882€ 8 276€ 8 276€ 8 276€ 8 304€
20
538
Ostatné dane a poplatky
13 537€ 13 537€ 13 573€ 13 137€ 13 173€ 13 209€ 13 209€ 13 173€ 13 209€ 13 209€ 12 387€ 10 919€ 10 925€ 10 902€ 11 001€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
231 809€ 256 720€ 275 685€ 256 042€ 48 103€ 78 519€ 55 807€ 51 461€ 66 643€ 54 494€ 50 567€ 38 419€ 19 820€ 15 345€ 10 924€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 80€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
60€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
136 267€ 152 096€ 169 278€ 165 375€ 287€ 31€ 9€ 17€ 60€ 29€ 55€ 118€ 247€ 119€ 661€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
95 542€ 104 623€ 106 407€ 90 667€ 47 816€ 78 420€ 55 738€ 51 444€ 66 584€ 54 465€ 50 511€ 38 301€ 19 574€ 15 146€ 5 654€
28
549
Manká a škody
67€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 609€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
241 623€ 182 894€ 137 146€ 138 264€ 135 623€ 138 447€ 265 584€ 254 412€ 252 083€ 274 742€ 249 977€ 248 065€ 293 797€ 299 203€ 368 307€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
240 200€ 181 736€ 135 950€ 135 776€ 131 439€ 135 879€ 264 785€ 254 370€ 248 635€ 255 371€ 245 121€ 241 557€ 281 262€ 293 567€ 364 965€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
1 423€ 1 158€ 1 196€ 2 488€ 4 185€ 2 567€ 799€ 42€ 3 448€ 19 371€ 4 856€ 6 508€ 12 535€ 5 636€ 3 342€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 350€ 19 371€ 4 792€ 6 461€ 12 396€ 5 636€ 614€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 423€ 1 158€ 1 196€ 2 488€ 4 185€ 2 567€ 799€ 42€ 1 098€ 64€ 48€ 139€ 0€ 2 728€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
30€ 224€ 362€ 405€ 409€ 362€ 388€ 355€ 869€ 1 600€ 1 926€ 2 087€ 2 030€ 4 444€ 5 087€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
1€ 0€ 20€ 10€ 2€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
30€ 224€ 362€ 405€ 409€ 362€ 388€ 355€ 869€ 1 599€ 1 926€ 2 066€ 2 020€ 4 442€ 5 087€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
320 381€ 334 085€ 333 357€ 280 552€ 175 568€ 274 511€ 224 775€ 209 160€ 223 950€ 212 422€ 187 899€ 150 186€ 116 983€ 112 818€ 93 788€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
166€ 4 486€ 6 575€ 50€ 280€ 319€ 4 376€ 168€ 8 111€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
305 564€ 316 651€ 318 545€ 262 182€ 159 671€ 247 028€ 201 497€ 184 232€ 197 453€ 172 718€ 169 451€ 131 525€ 97 724€ 100 115€ 78 357€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
14 652€ 17 434€ 10 326€ 18 371€ 15 897€ 20 908€ 23 278€ 24 878€ 26 217€ 39 386€ 14 072€ 18 492€ 11 149€ 12 703€ 15 432€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
11 236 216€ 11 440 524€ 10 521 135€ 9 234 087€ 7 827 544€ 7 721 950€ 7 457 596€ 7 128 482€ 7 004 651€ 6 634 670€ 6 282 147€ 6 101 384€ 6 111 480€ 5 880 716€ 5 407 366€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
247 137€ 244 812€ 242 801€ 203 278€ 124 429€ 175 688€ 144 368€ 128 381€ 147 158€ 128 288€ 121 102€ 95 115€ 66 537€ 64 096€ 52 247€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
11€ 206€ 108€ 172€ 58€ 315€
67
602
Tržby z predaja služieb
247 137€ 244 812€ 242 801€ 203 278€ 124 429€ 175 688€ 144 368€ 128 370€ 147 158€ 128 288€ 120 896€ 95 008€ 66 365€ 64 038€ 51 931€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
1 350€ -100€ -410€ -2 789€ -65€ -441€ 634€ 657€ -1 036€ 531€ -423€ 428€ 313€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
1 350€ -100€ -410€ -2 789€ -65€ -441€ 634€ 657€ -1 036€ 531€ -423€ 428€ 313€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
864€ 0€ 0€ 261€ 7€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 261€ 7€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
864€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
277 490€ 289 444€ 303 992€ 288 851€ 95 955€ 92 269€ 80 407€ 196 159€ 133 856€ 136 294€ 74 798€ 95 991€ 42 366€ 48 810€ 45 555€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
110€ 100€ 0€ 0€ 0€ 80€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
51 322€ 48 850€ 41 790€ 59 973€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
226 168€ 240 594€ 262 202€ 228 878€ 95 845€ 92 169€ 80 407€ 196 159€ 133 856€ 135 194€ 74 798€ 95 991€ 42 366€ 48 731€ 45 555€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 158€ 2 951€ 2 454€ 3 293€ 3 322€ 245€ 485€ 3 406€ 20 127€ 4 792€ 6 461€ 12 487€ 5 931€ 984€ 73 933€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 158€ 2 951€ 2 454€ 3 293€ 3 322€ 245€ 485€ 3 406€ 20 127€ 4 792€ 6 461€ 12 487€ 5 931€ 984€ 73 933€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 350€ 19 371€ 4 792€ 6 461€ 12 396€ 5 636€ 614€ 73 933€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 158€ 2 951€ 2 454€ 3 293€ 3 322€ 245€ 485€ 1 056€ 755€ 0€ 91€ 295€ 370€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
10 635 682€ 10 902 912€ 10 032 252€ 8 681 278€ 7 593 179€ 7 531 008€ 7 171 880€ 6 810 884€ 6 670 692€ 6 360 451€ 6 105 340€ 5 881 028€ 5 958 412€ 5 752 851€ 5 314 840€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
10 265 333€ 10 597 696€ 9 816 233€ 8 482 148€ 7 385 815€ 7 298 574€ 6 815 022€ 6 555 895€ 6 419 772€ 6 103 782€ 5 860 207€ 5 639 257€ 5 676 970€ 5 458 587€ 4 949 875€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
240 987€ 181 736€ 135 950€ 135 776€ 131 070€ 135 384€ 264 785€ 254 370€ 248 635€ 255 371€ 245 121€ 241 557€ 281 262€ 293 567€ 364 965€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
128 298€ 123 480€ 80 069€ 61 654€ 73 445€ 95 889€ 90 836€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 700€ 2 849€ 1 160€ 1 236€ 620€ 2 285€ 1 299€ 12€ 214€ 179€ 697€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 063€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
11 161 466€ 11 440 118€ 10 582 849€ 9 176 600€ 7 816 474€ 7 797 285€ 7 397 075€ 7 138 389€ 6 972 467€ 6 630 482€ 6 306 665€ 6 085 153€ 6 073 083€ 5 867 179€ 5 486 887€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-74 750€ -405€ 61 714€ -57 487€ -11 071€ 75 335€ -60 521€ 9 907€ -32 185€ -4 188€ 24 518€ -16 232€ -38 397€ -13 538€ 79 521€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-74 750€ -405€ 61 714€ -57 487€ -11 071€ 75 335€ -60 521€ 9 907€ -32 185€ -4 188€ 24 518€ -16 232€ -38 397€ -13 538€ 79 521€