Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
84 170€ 73 892€ 56 803€ 77 396€ 62 529€ 47 216€ 53 195€ 50 161€ 51 018€ 40 282€ 39 913€ 29 448€ 28 870€ 24 401€ 34 723€ 20 480€
02
501
Spotreba materiálu
31 614€ 30 392€ 19 873€ 36 501€ 35 265€ 16 092€ 17 634€ 21 433€ 17 442€ 22 139€ 15 430€ 11 658€ 7 643€ 15 169€ 23 539€ 11 850€
03
502
Spotreba energie
52 556€ 43 501€ 36 930€ 40 895€ 27 264€ 31 124€ 35 561€ 28 727€ 33 576€ 18 144€ 24 483€ 17 791€ 21 227€ 9 232€ 11 184€ 8 630€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
103 536€ 68 336€ 108 892€ 74 481€ 96 287€ 91 996€ 117 993€ 142 221€ 174 585€ 110 955€ 44 137€ 33 830€ 32 967€ 59 477€ 30 519€ 21 577€
07
511
Opravy a udržiavanie
7 440€ 8 453€ 3 271€ 2 368€ 10 521€ 23 909€ 56 979€ 57 158€ 5 175€ 3 479€ 1 926€ 653€ 2 376€ 10 956€ 340€ 2 390€
08
512
Cestovné
0€ 0€ 0€ 0€ 2 122€ 4 132€ 3 504€ 2 601€ 3 565€ 3 730€ 4 111€ 5 920€ 3 958€ 3 816€ 3 545€ 1 195€
09
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 0€ 0€ 0€ 1 887€ 4 681€ 3 170€ 4 413€ 3 127€ 1 978€ 2 278€ 739€ 229€ 485€ 350€ 266€
10
518
Ostatné služby
96 096€ 59 883€ 105 622€ 72 113€ 81 757€ 59 274€ 54 339€ 78 049€ 162 717€ 101 768€ 35 821€ 26 517€ 26 404€ 44 220€ 26 284€ 17 726€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
156 562€ 147 838€ 182 894€ 297 470€ 251 433€ 192 284€ 218 989€ 181 672€ 123 777€ 119 711€ 108 202€ 132 451€ 105 758€ 97 497€ 104 873€ 92 313€
12
521
Mzdové náklady
121 157€ 108 098€ 138 057€ 226 214€ 214 087€ 139 804€ 161 923€ 131 338€ 92 653€ 86 199€ 79 748€ 101 857€ 79 880€ 72 294€ 77 019€ 62 803€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
33 980€ 39 740€ 43 607€ 71 256€ 33 938€ 45 959€ 47 894€ 42 726€ 26 008€ 28 642€ 24 137€ 24 749€ 24 772€ 23 699€ 24 843€ 28 514€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 184€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
1 425€ 0€ 1 231€ 0€ 2 665€ 6 521€ 9 172€ 7 608€ 5 115€ 4 870€ 4 318€ 5 845€ 1 106€ 1 504€ 3 011€ 996€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 559€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
0€ 0€ 224€ 0€ 233€ 317€ 45€ 657€ 127€ 511€ 934€ 460€ 1 442€ 141€ 576€ 1 029€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
0€ 0€ 224€ 0€ 233€ 317€ 45€ 657€ 127€ 511€ 934€ 460€ 1 442€ 141€ 576€ 1 029€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
25 649€ 800€ 31 980€ 23 195€ 1 723€ 1 646€ 5 213€ 7 053€ 7 028€ 13 395€ 37 677€ 17 597€ 12 358€ 5 958€ 9 052€ 2 987€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
22 935€ 800€ 0€ 23 163€ 277€ 266€ 0€ 0€ 24€ 2 467€ 0€ 14 169€ 10 075€ 4 111€ 1 742€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 43€ 5€ 20€ 33€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
430€ 0€ 0€ 32€ 872€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 31 980€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 32 084€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
2 283€ 0€ 0€ 0€ 573€ 1 380€ 5 213€ 7 053€ 7 005€ 10 929€ 5 593€ 3 428€ 2 240€ 1 842€ 7 290€ 2 954€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
177 685€ 172 068€ 189 359€ 191 961€ 182 123€ 183 846€ 185 078€ 177 970€ 211 226€ 189 113€ 166 559€ 158 534€ 136 196€ 88 678€ 18 367€ 15 601€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
176 485€ 170 868€ 188 159€ 190 761€ 181 923€ 181 646€ 182 878€ 175 770€ 210 226€ 188 113€ 161 278€ 137 094€ 129 899€ 84 678€ 12 495€ 11 352€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 200€ 2 200€ 2 200€ 2 200€ 1 000€ 1 000€ 5 281€ 21 440€ 6 297€ 4 000€ 5 872€ 4 249€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 398€ 6 297€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 200€ 2 200€ 2 200€ 2 200€ 1 000€ 1 000€ 5 281€ 0€ 0€ 4 000€ 5 872€ 4 249€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16 042€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
16 517€ 11 996€ 13 135€ 14 658€ 13 895€ 24 013€ 18 593€ 19 146€ 17 498€ 16 072€ 14 427€ 14 955€ 16 691€ 12 564€ 3 473€ 1 162€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
15 810€ 11 232€ 11 977€ 12 552€ 12 293€ 12 660€ 13 145€ 13 700€ 13 466€ 13 118€ 11 274€ 10 600€ 9 532€ 6 371€ 639€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
708€ 764€ 1 158€ 2 106€ 1 602€ 11 353€ 5 448€ 5 446€ 4 031€ 2 954€ 3 151€ 4 356€ 7 133€ 6 193€ 2 834€ 1 162€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 26€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 503€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 503€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
564 119€ 474 930€ 583 288€ 679 161€ 608 223€ 541 318€ 599 105€ 578 880€ 585 259€ 490 040€ 411 848€ 387 276€ 334 282€ 288 716€ 202 086€ 155 149€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
219 747€ 238 301€ 196 662€ 279 618€ 239 842€ 203 459€ 195 816€ 177 625€ 167 950€ 167 286€ 137 581€ 122 176€ 124 357€ 103 808€ 117 258€ 132 543€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
199 209€ 152 846€ 149 063€ 218 394€ 189 263€ 189 614€ 179 081€ 162 221€ 152 068€ 152 464€ 126 819€ 116 227€ 108 616€ 94 177€ 111 218€ 118 701€
82
633
Výnosy z poplatkov
20 538€ 85 454€ 47 599€ 61 224€ 50 579€ 13 845€ 16 736€ 15 405€ 15 881€ 14 822€ 10 761€ 5 949€ 15 741€ 9 631€ 6 040€ 13 842€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
315 813€ 103 498€ 145 311€ 102 309€ 118 224€ 138 380€ 131 654€ 132 752€ 128 063€ 173 918€ 93 505€ 98 548€ 77 889€ 34 505€ 15 889€ 8 796€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
205 000€ 800€ 0€ 2 970€ 604€ 2 115€ 0€ 0€ 0€ 16 040€ 4 000€ 8 389€ 9 980€ 10 650€ 1 310€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 116€ 0€ 456€ 80€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
110 813€ 102 698€ 145 311€ 99 339€ 117 620€ 136 265€ 131 538€ 132 752€ 127 607€ 157 798€ 89 505€ 90 159€ 67 909€ 23 855€ 14 579€ 8 796€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 2 200€ 2 200€ 1 000€ 1 000€ 5 881€ 5 398€ 6 297€ 5 100€ 5 872€ 4 246€ 1 925€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 2 200€ 2 200€ 1 000€ 1 000€ 5 881€ 5 398€ 6 297€ 5 100€ 5 872€ 4 246€ 1 925€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 2 200€ 2 200€ 1 000€ 1 000€ 5 881€ 5 398€ 6 297€ 5 100€ 5 872€ 4 246€ 1 925€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
7€ 0€ 0€ 0€ 77€ 28€ 25€ 29€ 5€ 18€ 30€ 17€ 17€ 8€ 7€ 6€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
7€ 0€ 0€ 0€ 77€ 28€ 25€ 29€ 5€ 18€ 30€ 17€ 17€ 8€ 7€ 6€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 946€ 104€ 0€ 2 224€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 946€ 104€ 0€ 2 224€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
145 225€ 123 063€ 220 412€ 219 636€ 202 724€ 201 890€ 284 604€ 316 159€ 209 406€ 150 227€ 152 833€ 126 943€ 112 939€ 91 323€ 39 944€ 13 111€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
15 902€ 5 866€ 54 209€ 83 129€ 73 194€ 69 346€ 123 548€ 129 970€ 39 115€ 39 248€ 35 424€ 49 006€ 21 728€ 49 352€ 16 982€ 13 078€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
70 027€ 117 197€ 108 633€ 65 291€ 58 911€ 56 994€ 58 126€ 51 414€ 63 439€ 63 884€ 49 318€ 35 314€ 38 675€ 16 008€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25 000€ 61 600€ 48 047€ 2 761€ 0€ 0€ 11 902€ 3 945€ 1 770€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
57 675€ 0€ 28 551€ 68 996€ 68 999€ 71 431€ 71 431€ 71 316€ 51 695€ 39 991€ 39 986€ 32 659€ 30 914€ 20 542€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 25 000€ 0€ 0€ 2 500€ 4 480€ 240€ 3 912€ 1 164€ 25 000€ 6 723€ 8 559€ 450€ 20 367€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 621€ 0€ 4 019€ 2 219€ 1 619€ 1 619€ 2 019€ 1 619€ 3 197€ 3 180€ 3 105€ 3 240€ 1 161€ 1 026€ 825€ 33€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
681 993€ 466 061€ 563 585€ 602 762€ 562 067€ 545 958€ 614 299€ 627 564€ 506 424€ 497 330€ 389 347€ 353 981€ 321 248€ 235 620€ 177 344€ 158 605€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
117 874€ -8 869€ -19 704€ -76 399€ -46 156€ 4 640€ 15 194€ 48 684€ -78 834€ 7 290€ -22 502€ -33 295€ -13 034€ -53 096€ -24 742€ 3 456€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 5€ 5€ 3€ 4€ 1€ 3€ 5€ 5€ 2€ 1€ 1€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
117 874€ -8 869€ -19 704€ -76 399€ -46 161€ 4 635€ 15 192€ 48 680€ -78 835€ 7 287€ -22 507€ -33 300€ -13 036€ -53 097€ -24 743€ 3 456€