Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
135 781€ 134 208€ 113 396€ 100 785€ 98 448€ 103 092€ 106 320€ 93 888€ 99 277€ 90 737€ 87 570€ 87 371€ 79 791€ 74 003€ 79 877€ 87 492€
02
501
Spotreba materiálu
43 364€ 37 210€ 36 840€ 30 856€ 27 390€ 34 804€ 30 504€ 23 216€ 11 493€ 10 587€ 9 213€ 7 389€ 10 277€ 9 556€ 11 667€ 17 926€
03
502
Spotreba energie
92 417€ 96 999€ 76 556€ 69 929€ 71 058€ 68 288€ 75 816€ 70 671€ 87 784€ 80 150€ 78 357€ 79 982€ 69 514€ 64 447€ 68 210€ 69 566€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
116 693€ 99 936€ 88 336€ 77 925€ 66 838€ 52 800€ 47 426€ 95 057€ 55 533€ 47 580€ 43 311€ 47 278€ 38 651€ 40 486€ 49 576€ 48 460€
07
511
Opravy a udržiavanie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 343€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 248€
08
512
Cestovné
1 705€ 2 007€ 1 996€ 2 789€ 1 741€ 1 695€ 1 669€ 1 441€ 1 602€ 1 469€ 1 735€ 1 300€ 1 354€ 1 550€ 1 427€ 1 700€
09
513
Náklady na reprezentáciu
7 320€ 5 157€ 2 876€ 1 712€ 3 732€ 3 835€ 2 868€ 1 729€ 1 956€ 2 018€ 1 670€ 2 241€ 3 587€ 3 698€ 4 158€ 10 643€
10
518
Ostatné služby
107 667€ 92 772€ 83 464€ 73 424€ 61 365€ 47 269€ 42 889€ 91 887€ 51 975€ 44 093€ 37 564€ 43 737€ 33 710€ 35 238€ 43 991€ 31 869€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
264 702€ 243 158€ 226 789€ 204 094€ 202 491€ 198 290€ 168 657€ 162 232€ 159 083€ 135 512€ 133 094€ 127 656€ 127 274€ 121 836€ 121 039€ 123 706€
12
521
Mzdové náklady
195 339€ 179 609€ 167 327€ 152 285€ 149 170€ 144 995€ 123 312€ 116 405€ 116 426€ 99 582€ 96 404€ 97 395€ 96 216€ 90 827€ 87 826€ 92 222€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
64 189€ 59 169€ 55 331€ 47 827€ 49 596€ 50 009€ 42 039€ 37 116€ 40 341€ 33 668€ 34 395€ 28 465€ 28 878€ 28 228€ 30 953€ 29 277€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
5 174€ 4 379€ 4 132€ 3 983€ 3 725€ 3 286€ 3 306€ 8 711€ 2 316€ 2 261€ 2 295€ 1 796€ 2 180€ 2 781€ 2 260€ 2 207€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
112€ 223€ 223€ 223€ 223€ 223€ 243€ 223€ 223€ 223€ 431€ 223€ 223€ 388€ 223€ 167€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
112€ 223€ 223€ 223€ 223€ 223€ 243€ 223€ 223€ 223€ 431€ 223€ 223€ 388€ 223€ 167€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
659€ 1 595€ 39 925€ 55 420€ 1 628€ 461€ 16 138€ 4 195€ 1 693€ 791€ 3 066€ 36 135€ 166€ 195€ 211€ 2 009€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
454€ 0€ 38 383€ 53 761€ 0€ 0€ 13 872€ 0€ 0€ 0€ 0€ 31 872€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 21€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
205€ 1 595€ 1 542€ 1 659€ 1 628€ 461€ 2 266€ 4 195€ 1 693€ 791€ 3 066€ 4 242€ 166€ 195€ 211€ 2 009€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
147 500€ 148 334€ 170 104€ 172 133€ 169 654€ 162 252€ 158 464€ 157 560€ 124 889€ 216 931€ 204 826€ 109 084€ 113 962€ 101 088€ 144 286€ 138 324€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
146 000€ 146 834€ 168 604€ 170 633€ 168 154€ 160 752€ 157 504€ 156 600€ 123 929€ 215 931€ 202 483€ 103 242€ 111 007€ 101 088€ 134 321€ 130 939€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 960€ 960€ 960€ 1 000€ 2 344€ 5 842€ 2 955€ 0€ 9 965€ 7 385€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 120€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 960€ 960€ 960€ 1 000€ 2 344€ 5 842€ 1 835€ 0€ 9 965€ 7 385€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
30 028€ 22 716€ 24 631€ 25 458€ 26 073€ 28 374€ 32 318€ 33 181€ 37 220€ 28 408€ 27 440€ 28 066€ 29 198€ 31 856€ 30 866€ 35 175€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 770€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
24 852€ 17 982€ 19 740€ 20 985€ 22 120€ 23 467€ 27 777€ 29 439€ 31 651€ 24 984€ 24 360€ 25 071€ 26 297€ 27 469€ 26 265€ 31 751€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
5 176€ 4 729€ 4 891€ 4 473€ 3 953€ 4 907€ 4 541€ 3 743€ 3 799€ 3 424€ 3 080€ 2 995€ 2 901€ 4 387€ 4 601€ 3 424€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 316€ 0€ 0€ 0€ 0€ 40€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 316€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 40€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
695 475€ 650 170€ 663 404€ 636 038€ 565 671€ 545 492€ 529 567€ 546 336€ 477 918€ 520 222€ 499 739€ 435 813€ 389 265€ 369 852€ 426 078€ 435 333€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
4 978€ 3 942€ 2 859€ 2 268€ 2 791€ 3 497€ 3 428€ 4 026€ 3 794€ 3 199€ 2 663€ 2 607€ 2 548€ 2 377€ 1 776€ 2 140€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 2 268€ 2 791€ 3 497€ 3 428€ 4 026€ 3 794€ 3 199€ 2 663€ 2 607€ 2 548€ 2 377€ 1 776€ 2 140€
67
602
Tržby z predaja služieb
4 978€ 3 942€ 2 859€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
400 917€ 413 205€ 379 871€ 381 847€ 338 528€ 283 771€ 259 718€ 264 764€ 279 634€ 219 678€ 207 722€ 180 460€ 199 058€ 187 864€ 190 763€ 194 497€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
325 971€ 373 782€ 342 307€ 327 263€ 306 179€ 244 297€ 234 610€ 208 965€ 221 694€ 198 577€ 188 596€ 159 587€ 166 587€ 156 595€ 171 547€ 173 377€
82
633
Výnosy z poplatkov
74 946€ 39 423€ 37 564€ 54 584€ 32 350€ 39 474€ 25 108€ 55 799€ 57 941€ 21 101€ 19 126€ 20 873€ 32 471€ 31 269€ 19 216€ 21 120€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
493 303€ 156 070€ 318 800€ 187 321€ 154 329€ 196 477€ 177 192€ 178 501€ 143 902€ 136 455€ 133 588€ 179 764€ 108 959€ 118 692€ 128 751€ 170 445€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
286 428€ 0€ 137 325€ 49 521€ 0€ 0€ 13 872€ 0€ 0€ 0€ 0€ 32 461€ 0€ 0€ 0€ 33 428€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 190€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 140€ 0€ 20€ 20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
206 875€ 156 070€ 181 475€ 137 800€ 154 329€ 196 477€ 163 180€ 178 501€ 143 692€ 136 435€ 133 588€ 147 303€ 108 959€ 118 692€ 128 751€ 137 012€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 960€ 1 000€ 2 344€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 960€ 1 000€ 2 344€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 960€ 1 000€ 2 344€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 20€ 0€ 0€ 0€ 2€ 3 010€ 12€ 11€ 9€ 13€ 26€ 22€ 60€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 20€ 0€ 0€ 0€ 2€ 10€ 12€ 11€ 9€ 13€ 26€ 22€ 60€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 98€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 98€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
102 399€ 86 660€ 146 432€ 105 380€ 96 613€ 156 357€ 88 740€ 112 368€ 134 208€ 105 806€ 139 040€ 93 837€ 90 833€ 81 704€ 67 155€ 62 469€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
30 518€ 14 779€ 52 973€ 9 931€ 8 559€ 71 220€ 8 490€ 29 118€ 10 326€ 3 893€ 7 063€ 2 818€ 3 334€ 9 702€ 8 139€ 1 471€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
56 394€ 56 394€ 77 971€ 78 071€ 74 388€ 81 102€ 80 130€ 80 130€ 54 238€ 101 666€ 112 908€ 81 070€ 63 060€ 62 234€ 59 016€ 59 010€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
12 838€ 8 983€ 12 838€ 12 229€ 10 402€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13 084€ 9 668€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 2 500€ 614€ 2 650€ 0€ 3 000€ 69 520€ 0€ 16 000€ 0€ 0€ 100€ 0€ 1 988€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
2 649€ 6 505€ 2 649€ 2 649€ 2 649€ 1 385€ 120€ 120€ 124€ 247€ 3 068€ 9 949€ 11 355€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 001 597€ 659 878€ 847 962€ 676 836€ 592 261€ 640 101€ 529 078€ 560 620€ 565 548€ 467 493€ 483 023€ 456 677€ 401 411€ 390 663€ 388 565€ 429 611€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
306 122€ 9 708€ 184 558€ 40 798€ 26 590€ 94 609€ -489€ 14 284€ 87 630€ -52 729€ -16 715€ 20 863€ 12 146€ 20 811€ -37 513€ -5 722€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 5€ 1€ 2€ 2€ 2€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
306 122€ 9 708€ 184 558€ 40 798€ 26 590€ 94 609€ -489€ 14 284€ 87 625€ -52 730€ -16 717€ 20 862€ 12 144€ 20 811€ -37 513€ -5 722€