Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
500 363€ 486 315€ 373 420€ 376 725€ 390 999€ 403 477€ 413 718€ 430 094€ 456 390€ 470 161€ 502 971€ 533 506€ 533 314€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
421 906€ 349 327€ 262 011€ 269 164€ 285 144€ 312 736€ 342 570€ 363 701€ 403 628€ 443 079€ 487 617€ 503 581€ 523 733€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
1 285€ 1 597€ 1 909€ 2 221€ 2 533€ 2 845€ 3 157€ 3 469€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
1 285€ 1 597€ 1 909€ 2 221€ 2 533€ 2 845€ 3 157€ 3 469€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
351 553€ 278 662€ 191 034€ 197 875€ 213 543€ 240 823€ 270 345€ 291 164€ 334 552€ 372 211€ 416 749€ 432 713€ 452 865€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
112 139€ 112 139€ 112 732€ 118 240€ 118 240€ 118 240€ 118 240€ 118 240€ 120 850€ 121 321€ 134 376€ 117 376€ 117 376€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
214 054€ 53 632€ 64 422€ 64 193€ 88 537€ 116 919€ 145 424€ 164 707€ 201 415€ 238 680€ 276 263€ 309 264€ 287 973€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
12 156€ 3 984€ 5 039€ 5 685€ 1 489€ 2 483€ 3 500€ 4 566€ 5 317€ 5 068€ 6 110€ 6 073€ 6 853€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
1 612€ 2 317€ 3 561€ 4 477€ 1 865€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
11 592€ 106 590€ 5 280€ 5 280€ 3 412€ 3 180€ 3 180€ 3 650€ 6 969€ 7 142€ 0€ 0€ 40 663€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
69 068€ 69 068€ 69 068€ 69 068€ 69 068€ 69 068€ 69 068€ 69 068€ 69 076€ 70 868€ 70 868€ 70 868€ 70 868€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
299€ 299€ 299€ 299€ 299€ 299€ 299€ 299€ 299€ 2 090€ 2 090€ 2 090€ 2 090€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
68 770€ 68 770€ 68 770€ 68 770€ 68 770€ 68 770€ 68 770€ 68 770€ 68 778€ 68 778€ 68 778€ 68 778€ 68 778€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
78 234€ 136 736€ 111 090€ 106 436€ 104 867€ 89 876€ 70 194€ 65 621€ 51 939€ 26 348€ 14 828€ 29 925€ 9 581€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
5€ 4€ 7€ 2€ 0€ 0€ 5€ 12€ 0€ 8€ 4€ 0€ 1€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
5€ 4€ 7€ 2€ 0€ 0€ 5€ 12€ 0€ 8€ 4€ 0€ 1€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
410€ 410€ 4 088€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 2 878€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
410€ 410€ 410€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 800€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
3 295€ 3 987€ 2 304€ 4 903€ 2 663€ 5 765€ 5 826€ 4 604€ 4 554€ 4 395€ 7 127€ 4 485€ 3 494€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 499€ 499€ 499€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 49€ 0€ 2 314€ 144€ 244€ 1 682€ 313€ 60€ 60€ 60€ 60€ 60€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
1 429€ 2 092€ 1 141€ 659€ 636€ 3 676€ 1 076€ 862€ 1 087€ 1 488€ 4 128€ 1 526€ 1 270€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
1 066€ 1 047€ 1 163€ 721€ 701€ 722€ 1 980€ 1 656€ 1 621€ 2 348€ 2 263€ 2 400€ 2 164€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 410€ 381€ 323€ 288€ 323€ 336€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
800€ 800€ 0€ 800€ 800€ 800€ 800€ 1 450€ 1 450€ 0€ 177€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
74 524€ 132 335€ 104 691€ 101 531€ 102 204€ 84 111€ 64 362€ 61 005€ 47 386€ 21 945€ 7 697€ 25 440€ 6 086€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
1 120€ 271€ 1 843€ 2 618€ 1 952€ 802€ 6 800€ 876€ 753€ 840€ 431€ 1 629€ 125€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 0€ 0€ 123€ 502€ 373€ 591€ 304€ 49€ 0€ 318€ 244€ 196€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
73 403€ 132 064€ 102 848€ 98 791€ 99 750€ 82 937€ 56 972€ 59 826€ 46 583€ 21 105€ 6 948€ 23 567€ 5 765€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
223€ 252€ 319€ 1 125€ 988€ 865€ 955€ 772€ 822€ 734€ 526€ 0€ 0€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
223€ 252€ 319€ 1 125€ 988€ 865€ 955€ 772€ 822€ 734€ 526€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
500 363€ 486 315€ 373 420€ 376 725€ 390 999€ 403 477€ 413 718€ 430 094€ 456 390€ 470 161€ 502 971€ 533 506€ 533 314€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
358 544€ 361 346€ 363 807€ 368 765€ 383 555€ 397 015€ 406 852€ 420 013€ 439 464€ 452 233€ 483 204€ 509 159€ 517 249€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 299€ 290€ 290€ 290€ 290€ 299€ 0€ 0€ 0€ 1 354€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ -8€ -8€ -8€ -8€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 299€ 299€ 299€ 299€ 299€ 299€ 0€ 0€ 0€ 1 354€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
358 544€ 361 346€ 363 807€ 368 467€ 383 264€ 396 725€ 406 561€ 419 723€ 439 166€ 452 233€ 483 204€ 509 159€ 515 895€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
360 369€ 363 795€ 368 438€ 383 430€ 397 762€ 407 708€ 420 670€ 441 010€ 448 655€ 483 585€ 509 089€ 517 171€ 524 050€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-1 825€ -2 449€ -4 631€ -14 964€ -14 498€ -10 983€ -14 108€ -21 287€ -9 490€ -31 352€ -25 885€ -8 012€ -8 155€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
17 910€ 124 969€ 9 613€ 7 960€ 7 441€ 6 458€ 6 862€ 10 018€ 13 623€ 14 388€ 15 964€ 21 360€ 13 078€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
600€ 600€ 1 000€ 1 000€ 900€ 0€ 700€ 4 076€ 6 554€ 8 824€ 11 715€ 9 228€ 7 200€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
600€ 600€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 228€ 7 200€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
0€ 0€ 1 000€ 1 000€ 900€ 0€ 700€ 4 076€ 6 554€ 8 824€ 11 715€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 552€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 552€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
1 133€ 1 111€ 512€ 42€ 128€ 112€ 195€ 336€ 297€ 154€ 310€ 420€ 272€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
1 133€ 1 111€ 512€ 42€ 128€ 112€ 195€ 336€ 297€ 154€ 310€ 420€ 272€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
10 858€ 23 258€ 8 101€ 6 918€ 6 413€ 6 346€ 5 968€ 5 605€ 6 772€ 5 410€ 3 939€ 5 160€ 5 606€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
1 399€ 62€ 1 187€ 1 269€ 1 077€ 1 220€ 1 086€ 891€ 1 423€ 0€ 0€ 288€ 2 102€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
16€ 16€ 16€ 0€ 0€ 13€ 24€ 17€ 72€ 36€ 29€ 29€ 2€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 14 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 972€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
19€ 133€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 68€ 47€ 45€ 86€ 41€ 1 262€ 752€ 410€ 328€ 279€
163
12.
Zamestnanci (331)
4 403€ 3 769€ 3 894€ 3 029€ 2 932€ 2 828€ 2 743€ 2 590€ 2 127€ 1 871€ 1 870€ 1 972€ 1 752€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
3 911€ 3 534€ 2 489€ 2 034€ 1 935€ 1 846€ 1 732€ 1 742€ 1 574€ 1 486€ 1 432€ 2 355€ 1 280€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4€ 50€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
1 110€ 1 243€ 515€ 520€ 421€ 395€ 297€ 324€ 311€ 243€ 198€ 188€ 191€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
5 319€ 100 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
5 319€ 100 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
123 908€ 0€ 0€ 0€ 4€ 4€ 4€ 62€ 3 302€ 3 540€ 3 803€ 2 987€ 2 987€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
123 908€ 0€ 0€ 0€ 4€ 4€ 4€ 62€ 3 302€ 3 540€ 3 803€ 2 987€ 2 987€