Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konzervatórium Jána Levoslava Bellu, Skuteckého 27, Banská Bystrica

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 285 294€ 812 897€ 827 480€ 827 398€ 658 548€ 574 238€ 381 282€ 373 379€ 372 244€ 430 272€ 452 699€ 498 410€ 483 861€ 486 416€ 498 757€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 099 121€ 791 330€ 806 652€ 809 325€ 643 019€ 558 425€ 345 296€ 344 309€ 360 844€ 392 354€ 415 739€ 440 293€ 449 273€ 473 082€ 487 305€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
1 099 121€ 791 330€ 806 652€ 809 325€ 643 019€ 558 425€ 345 296€ 344 309€ 360 844€ 392 354€ 415 739€ 440 293€ 449 273€ 473 082€ 487 305€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
172 274€ 172 274€ 172 274€ 172 274€ 172 274€ 172 274€ 172 274€ 172 274€ 172 274€ 172 274€ 172 274€ 172 274€ 172 274€ 172 274€ 172 274€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
885 736€ 571 869€ 608 858€ 288 509€ 320 940€ 353 372€ 161 374€ 164 065€ 184 850€ 205 636€ 226 421€ 247 207€ 252 417€ 263 008€ 293 544€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
17 420€ 26 001€ 20 320€ 27 344€ 21 598€ 27 579€ 6 448€ 2 769€ 3 719€ 1 609€ 4 209€ 7 977€ 11 746€ 15 515€ 21 487€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
14 510€ 19 485€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
9 181€ 1 700€ 5 200€ 321 198€ 128 206€ 5 200€ 5 200€ 5 200€ 12 835€ 12 835€ 12 835€ 12 835€ 22 285€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
185 016€ 21 327€ 19 589€ 16 961€ 14 971€ 15 804€ 30 194€ 28 473€ 10 814€ 37 332€ 36 070€ 57 673€ 34 589€ 12 794€ 11 404€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
113€ 141€ 96€ 96€ 70€ 31€ 32€ 80€ 62€ 91€ 15€ 48€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
113€ 141€ 96€ 96€ 70€ 31€ 32€ 80€ 62€ 91€ 15€ 48€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
14 448€ 24 472€ 23 308€ 44 396€ 22 127€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
14 448€ 24 472€ 23 308€ 44 396€ 22 127€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
4 205€ 2 236€ 2 345€ 2 643€ 3 042€ 3 513€ 3 838€ 5 168€ 4 635€ 7 136€ 6 419€ 6 986€ 7 590€ 7 943€ 7 932€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
3 898€ 1 946€ 2 345€ 2 643€ 3 042€ 3 513€ 3 838€ 4 961€ 4 635€ 5 395€ 6 315€ 6 191€ 6 860€ 7 491€ 7 932€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 68€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 16€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
307€ 289€ 207€ 1 741€ 104€ 795€ 645€ 452€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
180 698€ 18 950€ 17 148€ 14 222€ 11 859€ 12 260€ 26 323€ 8 777€ 6 117€ 5 632€ 6 328€ 6 244€ 4 871€ 4 851€ 3 472€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
180 698€ 18 950€ 17 148€ 14 222€ 11 859€ 12 260€ 26 323€ 8 777€ 6 117€ 5 632€ 6 328€ 6 244€ 4 871€ 4 851€ 3 472€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
1 157€ 240€ 1 239€ 1 113€ 558€ 9€ 5 792€ 597€ 587€ 586€ 889€ 443€ 0€ 540€ 47€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
1 157€ 240€ 1 239€ 1 113€ 558€ 9€ 5 792€ 597€ 587€ 586€ 889€ 443€ 0€ 540€ 47€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 285 294€ 812 897€ 827 480€ 827 398€ 658 548€ 574 238€ 381 282€ 373 379€ 372 244€ 430 272€ 452 699€ 498 410€ 483 861€ 486 416€ 498 757€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-6 570€ -846€ 605€ -820€ -1 090€ -1 618€ 4 803€ 14 290€ 297€ -617€ -2 955€ 19 079€ -3 968€ -47 467€ -23 969€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-6 570€ -846€ 605€ -820€ -1 090€ -1 618€ 4 803€ 14 290€ 297€ -617€ -2 955€ 19 079€ -3 968€ -47 467€ -23 969€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-846€ 605€ -820€ -1 090€ -1 618€ 4 803€ -158€ 297€ -617€ -2 955€ 19 079€ -3 968€ -47 467€ -23 969€ -15 168€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-5 724€ -1 452€ 1 426€ 270€ 528€ -6 420€ 4 960€ 13 993€ 914€ 2 338€ -22 034€ 23 047€ 43 499€ -23 498€ -8 801€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 277 354€ 793 370€ 824 810€ 825 679€ 649 912€ 564 380€ 363 126€ 343 928€ 355 006€ 412 168€ 434 572€ 454 719€ 459 807€ 502 461€ 495 831€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
24 753€ 26 078€ 24 746€ 24 610€ 21 450€ 16 190€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 16 190€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
24 753€ 26 078€ 24 746€ 24 610€ 21 450€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
1 088 816€ 773 192€ 806 933€ 809 429€ 636 334€ 550 463€ 335 781€ 334 316€ 348 538€ 380 770€ 401 077€ 422 667€ 428 756€ 471 053€ 468 343€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
4 205€ 2 236€ 2 345€ 2 643€ 3 042€ 3 513€ 3 838€ 5 168€ 4 635€ 7 136€ 6 419€ 6 986€ 7 506€ 7 943€ 7 932€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
1 084 611€ 770 957€ 804 588€ 806 786€ 633 293€ 546 949€ 331 943€ 329 148€ 343 903€ 373 633€ 394 658€ 415 682€ 421 250€ 441 660€ 460 410€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 21 450€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
9 177€ 19 542€ 17 148€ 14 095€ 11 859€ 12 260€ 10 613€ 8 777€ 6 117€ 5 632€ 6 453€ 6 244€ 4 994€ 4 767€ 3 361€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
9 177€ 19 542€ 17 148€ 14 095€ 11 859€ 12 260€ 10 613€ 8 777€ 6 117€ 5 632€ 6 453€ 6 244€ 4 994€ 4 767€ 3 361€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
179 362€ 636€ 730€ 2 155€ 1 718€ 1 657€ 16 732€ 835€ 351€ 1 012€ 964€ 1 062€ 1 447€ 5 192€ 7 937€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
20 081€ 636€ 730€ 2 155€ 1 718€ 1 657€ 1 022€ 835€ 351€ 1 012€ 964€ 1 062€ 1 135€ 5 107€ 7 826€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 84€ 110€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
227€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
88 231€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
56 547€ 0€ 0€ 312€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
14 276€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
15 710€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
14 510€ 20 373€ 2 064€ 2 539€ 9 727€ 11 475€ 13 353€ 15 161€ 16 941€ 18 721€ 21 081€ 24 611€ 28 022€ 31 422€ 26 895€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
14 510€ 20 373€ 2 064€ 2 539€ 9 727€ 11 475€ 13 353€ 15 161€ 16 941€ 18 721€ 21 081€ 24 611€ 28 022€ 31 422€ 26 895€