Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konzervatórium Jána Levoslava Bellu, Skuteckého 27, Banská Bystrica

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
282 527€ 101 720€ 101 937€ 143 519€ 58 579€ 68 539€ 69 554€ 64 714€ 69 931€ 90 966€ 86 725€ 82 572€ 70 174€ 84 364€ 84 801€
02
501
Spotreba materiálu
41 260€ 52 242€ 49 676€ 75 770€ 17 260€ 25 213€ 17 563€ 18 104€ 14 524€ 21 452€ 21 129€ 20 406€ 16 177€ 23 995€ 20 737€
03
502
Spotreba energie
241 267€ 49 477€ 52 260€ 67 749€ 41 318€ 43 326€ 51 991€ 46 610€ 55 406€ 69 514€ 65 596€ 62 166€ 53 997€ 60 369€ 64 064€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
77 644€ 95 273€ 83 582€ 95 845€ 72 196€ 72 185€ 41 920€ 37 191€ 31 987€ 35 543€ 98 055€ 76 094€ 93 406€ 72 953€ 39 323€
07
511
Opravy a udržiavanie
9 513€ 28 960€ 38 374€ 10 223€ 12 819€ 3 138€ 3 906€ 4 523€ 2 285€ 6 709€ 44 356€ 47 711€ 67 046€ 31 308€ 14 258€
08
512
Cestovné
7 944€ 15€ 352€ 1 542€ 998€ 1 222€ 527€ 351€ 881€ 1 032€ 990€ 465€ 643€ 701€
09
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
60 187€ 66 313€ 45 193€ 85 269€ 57 835€ 68 050€ 36 792€ 32 140€ 29 351€ 27 953€ 52 667€ 27 393€ 25 896€ 41 003€ 24 365€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 712 409€ 1 745 028€ 1 649 686€ 1 620 393€ 1 365 072€ 1 308 608€ 1 195 068€ 1 106 003€ 1 003 729€ 987 661€ 912 406€ 806 217€ 755 266€ 728 792€ 690 802€
12
521
Mzdové náklady
1 226 217€ 1 262 323€ 1 216 494€ 1 167 934€ 993 963€ 958 950€ 868 384€ 810 339€ 736 882€ 727 233€ 682 133€ 601 550€ 564 646€ 543 632€ 513 118€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
432 899€ 436 334€ 395 464€ 411 564€ 342 140€ 327 466€ 296 635€ 276 692€ 252 102€ 249 525€ 220 096€ 196 234€ 180 443€ 177 454€ 169 011€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
53 273€ 46 372€ 37 729€ 40 895€ 28 969€ 22 192€ 30 049€ 18 971€ 14 745€ 10 903€ 10 178€ 8 433€ 10 177€ 7 707€ 8 672€
16
528
Ostatné sociálne náklady
20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
3 528€ 5 173€ 5 152€ 4 433€ 4 339€ 4 318€ 4 340€ 4 331€ 4 354€ 4 264€ 3 374€ 1 290€ 0€ 0€ 0€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
2 529€ 2 529€ 2 529€ 1 878€ 1 878€ 1 878€ 1 878€ 1 878€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
999€ 2 644€ 2 623€ 2 555€ 2 460€ 2 439€ 4 340€ 4 331€ 2 476€ 2 386€ 3 374€ 1 290€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
25 471€ 273€ 373€ 1 767€ 2 880€ 2 887€ 932€ 13 035€ 0€ 0€ 0€ 0€ 279€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
100€ 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
932€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
25 371€ 273€ 373€ 1 765€ 2 880€ 2 887€ 12 835€ 0€ 0€ 0€ 0€ 279€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
67 639€ 59 812€ 54 666€ 38 166€ 38 412€ 27 224€ 22 236€ 21 735€ 22 474€ 48 138€ 50 632€ 48 224€ 48 420€ 45 693€ 39 704€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
67 639€ 59 812€ 54 666€ 38 166€ 38 412€ 27 224€ 22 236€ 21 735€ 22 474€ 23 385€ 24 554€ 23 872€ 23 810€ 24 243€ 23 513€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
24 753€ 26 078€ 24 352€ 24 610€ 21 450€ 16 190€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 16 190€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
24 753€ 26 078€ 24 352€ 24 610€ 21 450€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
686€ 1 157€ 805€ 351€ 469€ 434€ 577€ 475€ 511€ 434€ 71€ 1 050€ 53€ 38€ 249€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
686€ 1 157€ 805€ 351€ 469€ 434€ 577€ 475€ 511€ 434€ 71€ 1 050€ 53€ 38€ 249€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
66 883€ 36 102€ 39 091€ 53 289€ 37 594€ 40 802€ 31 652€ 27 505€ 33 406€ 37 480€ 31 217€ 29 158€ 29 635€ 32 627€ 32 979€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
64 516€ 35 813€ 39 091€ 53 289€ 37 594€ 40 728€ 32 584€ 26 573€ 33 406€ 35 377€ 30 196€ 28 001€ 28 627€ 31 700€ 32 215€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
2 367€ 289€ 74€ -932€ 932€ 2 103€ 1 021€ 1 157€ 1 008€ 927€ 764€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
2 236 787€ 2 044 537€ 1 935 291€ 1 957 763€ 1 579 540€ 1 524 997€ 1 366 279€ 1 261 953€ 1 179 426€ 1 204 487€ 1 182 481€ 1 044 605€ 996 954€ 964 468€ 888 136€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
60 696€ 26 241€ 26 154€ 46 014€ 25 219€ 25 206€ 24 082€ 20 808€ 20 700€ 23 937€ 24 907€ 21 779€ 20 811€ 18 681€ 11 911€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
60 696€ 26 241€ 26 154€ 46 014€ 25 219€ 25 206€ 24 082€ 20 808€ 20 700€ 23 937€ 24 907€ 21 779€ 20 811€ 18 681€ 11 911€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
24€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
24€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
7 748€ 10 509€ 12 937€ 7 506€ 11 689€ 16 836€ 8 502€ 3 278€ 4 555€ 11 245€ 6 191€ 6 584€ 8 055€ 11 241€ 21 061€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
15€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
7 748€ 10 509€ 12 937€ 7 491€ 11 689€ 16 836€ 8 502€ 3 278€ 4 555€ 11 245€ 6 191€ 6 584€ 8 055€ 11 241€ 21 061€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
24 753€ 26 078€ 24 746€ 24 216€ 21 450€ 16 190€ 13 577€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
24 753€ 26 078€ 24 746€ 24 216€ 21 450€ 16 190€ 13 577€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 16 190€ 13 577€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
24 753€ 26 078€ 24 746€ 24 216€ 21 450€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
572€ 3 211€ 8 151€ 557€ 65€ 0€ 0€ 0€ 7€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
352€ 267€ 65€ 0€ 0€ 0€ 7€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
572€ 3 211€ 7 799€ 290€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
2 162 619€ 2 006 336€ 1 897 625€ 1 904 513€ 1 542 587€ 1 476 535€ 1 338 656€ 1 248 648€ 1 122 181€ 1 145 008€ 1 104 513€ 1 015 073€ 990 137€ 894 857€ 832 779€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
300 542€ 255 614€ 230 340€ 337 685€ 168 619€ 159 502€ 150 291€ 130 539€ 137 888€ 128 831€ 129 749€ 140 017€ 124 335€ 204 561€ 125 579€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
61 776€ 58 221€ 54 191€ 30 978€ 36 663€ 25 347€ 20 429€ 19 955€ 33 528€ 21 024€ 21 024€ 20 461€ 20 410€ 13 044€ 18 876€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 755 550€ 1 690 910€ 1 612 119€ 1 489 347€ 1 307 414€ 1 262 678€ 1 157 435€ 1 096 374€ 948 984€ 992 793€ 925 966€ 851 184€ 841 992€ 675 103€ 683 687€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
888€ 1 176€ 475€ 7 188€ 1 749€ 1 878€ 1 808€ 1 780€ 1 780€ 1 780€ 1 780€ 1 661€ 1 650€ 0€ 2 888€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
43 864€ 415€ 500€ 39 315€ 28 143€ 27 131€ 8 693€ 24 244€ 0€ 0€ 400€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
580€ 1 750€ 1 750€ 1 750€ 1 750€ 1 750€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
2 231 063€ 2 043 085€ 1 936 717€ 1 958 033€ 1 580 068€ 1 518 576€ 1 371 240€ 1 275 945€ 1 180 340€ 1 206 825€ 1 160 447€ 1 067 652€ 1 040 454€ 940 969€ 879 335€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-5 724€ -1 452€ 1 426€ 270€ 528€ -6 420€ 4 960€ 13 993€ 914€ 2 338€ -22 034€ 23 047€ 43 499€ -23 498€ -8 801€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-5 724€ -1 452€ 1 426€ 270€ 528€ -6 420€ 4 960€ 13 993€ 914€ 2 338€ -22 034€ 23 047€ 43 499€ -23 498€ -8 801€