Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DTM spol. s r.o. v likvidácii

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
-
-
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
3 801 € 3 801 € 3 801 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
3 801 € 3 801 € 3 801 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
3 218 € 3 218 € 3 218 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 256€ 2 256€ 2 256€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
961€ 961€ 961€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1€ 1€ 1€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
583 € 583 € 583 €
056
B.IV.1
Peniaze
680€ 680€ 680€
057
B.IV.2
Účty v bankách
-97€ -97€ -97€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
3 801 € 3 801 € 3 801 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
9 194 € 9 194 € 9 194 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
8 561 € 8 561 € 8 561 €
069
A.I.1
Základné imanie
7 600€ 7 600€ 7 600€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
961€ 961€ 961€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
633 € 633 € 666 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
157€ 157€ 190€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
476€ 476€ 476€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-33 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
-5 393 € -5 393 € -5 393 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
855 € 855 € 855 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
855€ 855€ 855€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
-6 248€ -6 248€ -6 248€