Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

THS Kežmarok, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
20 326 584€ 20 165 814€ 22 881 739€ 20 283 528€ 22 719 526€ 15 419 781€ 8 532 310€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
19 107 977€ 19 048 978€ 21 849 353€ 19 476 845€ 21 867 088€ 14 793 883€ 8 121 881€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 218 607 € 1 116 836 € 1 032 386 € 806 683 € 852 438 € 625 898 € 410 429 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
77 585 € 88 807 € 82 891 € 81 609 € 79 645 € 57 239 € 45 717 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
77 585€ 88 807€ 82 891€ 81 609€ 79 645€ 57 239€ 45 717€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
604 860 € 562 402 € 595 025 € 493 381 € 575 447 € 429 919 € 267 088 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
21 133€ 20 754€ 23 057€ 16 583€ 20 355€ 23 440€ 15 523€
10
B.2
Služby
583 727€ 541 648€ 571 968€ 476 798€ 555 092€ 406 479€ 251 565€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
691 332 € 643 241 € 520 252 € 394 911 € 356 636 € 253 218 € 189 058 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
240 763 € 288 904 € 160 651 € 112 814 € 104 402 € 92 435 € 98 995 €
13
C.1
Mzdové náklady
176 741€ 223 484€ 115 654€ 79 864€ 73 745€ 65 352€ 75 171€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
58 179€ 59 396€ 39 761€ 28 471€ 26 021€ 23 413€ 20 302€
16
C.4
Sociálne náklady
5 843€ 6 024€ 5 236€ 4 479€ 4 636€ 3 670€ 3 522€
17
D
Dane a poplatky
1 763€ 590€ 363€ 224€ 190€ 4 951€ 10 351€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
14 323€ 14 323€ 12 903€ 5 363€ 5 243€ 1 012€ 2 160€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
4 167€ 2 200€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 300€ 1 260€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
43 715€ 25 598€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
18 058€ 55 364€ 3 455€ 2 577€ 12 362€ 1 692€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
95 464€ 156 671€ 48 594€ 36 095€ 22 289€ 21 358€ 11 850€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
313 362 € 212 519 € 301 063 € 242 992 € 236 874 € 136 094 € 65 702 €
38
X.
Výnosové úroky
1€ 1€ 453€
39
N
Nákladové úroky
19 151€ 18 079€ 15 209€ 9 542€ 10 938€ 8 059€ 5 273€
40
XI.
Kurzové zisky
-78€ 311€ 3 459€ 464€ 2 032€ 962€
41
O
Kurzové straty
480€ 1 626€ 1 051€ 2 259€ 1 788€ 3 154€ 6 920€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
16€ 1 125€ 254€ 13€ 161€ 906€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
13 173€ 12 643€ 11 619€ 11 121€ 13 749€ 13 417€ 7 671€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-32 788 € -31 301 € -27 314 € -19 449 € -26 011 € -22 436 € -17 543 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
280 574 € 181 218 € 273 749 € 223 543 € 210 863 € 113 658 € 48 159 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
76 658 € 48 876 € 58 803 € 51 260 € 53 183 € 24 859 € 11 297 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
76 658€ 48 876€ 58 803€ 51 260€ 53 183€ 24 859€ 11 297€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
203 916 € 132 342 € 214 946 € 172 283 € 157 680 € 88 799 € 36 862 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
280 574 € 181 218 € 273 749 € 223 543 € 210 863 € 113 658 € 48 159 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
203 916 € 132 342 € 214 946 € 172 283 € 157 680 € 88 799 € 36 862 €