Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Investičný fond NOVÁ SPOLOČNOSŤ, akciová spoločnosť Košice, v likvidácii [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Investičný fond NOVÁ SPOLOČNOSŤ, akciová spoločnosť Košice, v likvidácii [zrušená]

 • Názov Investičný fond NOVÁ SPOLOČNOSŤ, akciová spoločnosť Košice, v likvidácii [zrušená]
 • IČO 17084555
 • Sídlo Tajovského 1, 040 01 Košice
 • Dátum vzniku 28. novembra 1991, Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č. 117/V
 • Historický názov Investičný fond NOVÁ SPOLOČNOSŤ, akciová spoločnosť Košice
  (platné do 7. februára 2001 )
  Nová spoločnosť a.s. Košice, Trieda Sovietskej armády č. 93
  (platné do 13. augusta 1993 )
 • Historické sídlo Južná trieda 93, 040 01 Košice
  (platné do 14. februára 1995)
  Trieda Sovietskej armády 93, 040 13 Košice
  (platné do 13. augusta 1993)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Výmaz
 • Dátum výmazu 7.apríla 2009
 • Dôvod výmazu dobrovoľný výmaz
Predmety podnikania
Názov Vznik
kolektívne investovanie v rozsahu zák. č. 248/92 Zb. o investičných fondoch a investičných spoločnostiach v znení zák.č. 91/ /94 Zb. 14.2.1995
Iné právne skutočnosti
1. Právny dôvod výmazu zapísanej osoby:
- ukončenie likvidácie
História zmien a podania
 • 2009
 • 7.4. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zrušenie názvu firmy Investičný fond NOVÁ SPOLOČNOSŤ, akciová spoločnosť Košice, v likvidácii
  • zrušenie adresy firmy Tajovského 1, 040 01 Košice
  • zrušenie základného imania 4 063 334 € (splatené 4 063 334 €)
  • zmena predmetov podnikania:
   Zrušené predmety
   • kolektívne investovanie v rozsahu zák. č. 248/92 Zb. o investičných fondoch a investičných spoločnostiach v znení zák.č. 91/ /94 Zb.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Právny dôvod výmazu zapísanej osoby: - ukončenie likvidácie
 • 2005
 • 22.7. 2005
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové základne imanie 4 063 334 € (splatené 4 063 334 €)
  • zmena likvidácie:
   Vstup do likvidácie dňa 7. februára 2001 a ukončená dňa 31. októbra 2002 a konaním:
   Za spoločnosť koná a podpisuje likvidátor tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
   pôvodne
   Vstup do likvidácie dňa 7. februára 2001 a konaním:
   Za spoločnosť koná a podpisuje likvidátor tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
 • 2001
 • 7.2. 2001
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu Investičný fond NOVÁ SPOLOČNOSŤ, akciová spoločnosť Košice, v likvidácii z Investičný fond NOVÁ SPOLOČNOSŤ, akciová spoločnosť Košice
  • likvidáciu:
   Vstup do likvidácie dňa 7. februára 2001 s likvidátorom Ing. Zdenko Výbošťok a konaním:
   Za spoločnosť koná a podpisuje likvidátor tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zrušenie konania menom spoločnosti:
   Za akciovú spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva alebo ktorýkoľvek člen predstavenstva, prokurista spoločnosti, každý samostatne.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie VZ spoločnosti zo dňa 23.6.2000 vo forme notárskej zápisnice N 150/2000, Nz 150/2000 v spojení s Rozhodnutím MVZ spoločnosti zo dňa 4.7.2000 vo forme notárskej zápisnice N 163/2000, Nz 162/2000, o zrušení spoločnosti s likvidáciou dňom nadobudnutia právoplatnosti Rozhodnutia MF SR o vymenovaní likvidátora spoločnosti. Dátum zápisu vstupu spoločnosti do likvidácie: 7.2.2001.
 • 1997
 • 3.3. 1997
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 1995
 • 14.2. 1995
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Tajovského 1, 040 01 Košice z Južná trieda 93, 040 01 Košice
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Za akciovú spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva alebo ktorýkoľvek člen predstavenstva, prokurista spoločnosti, každý samostatne.
   pôvodne
   Za akciovú spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva alebo ktorýkoľvek člen predstavenstva, každý samostatne.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • kolektívne investovanie v rozsahu zák. č. 248/92 Zb. o investičných fondoch a investičných spoločnostiach v znení zák.č. 91/ /94 Zb.
   Zrušené predmety
   • kolektívne investovanie v rozsahu zák. 248/92 Zb. o investičných fondoch a investičných spoločnostiach
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zmena stanov schválená dňa 24.7.1994, zápisnica z valného zhromaždenia akciovej spoločnosti zo dňa 22.7.1994, štatút fondu zo dňa 22.7.1994.
 • 1993
 • 1.11. 1993
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 13.8. 1993
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1991
 • 28.11. 1991
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy Nová spoločnosť a.s. Košice, Trieda Sovietskej armády č. 93
  • novú adresu firmy Trieda Sovietskej armády 93, 040 13 Košice
  • nové základne imanie 3 319 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Za akciovú spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva alebo ktorýkoľvek člen predstavenstva, každý samostatne.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • investovanie v zmysle ust. § 17 ods. 3 nar. vl. 383/91 Zb.
   • hospodárenie s prostriedkami Fondu, ktoré zahrňuje hlavne nákup, prípadne predaj cenných papierov alebo získavania, prípadne odpredaj majetkových účastí v prospech Fondu
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Akciová spoločnosť bola založená jednorázovo jediným zakladateľom právnickou osobou, ktorýzložil celý základný kapitál podľa § 25zák.č. 104/90 Zb.