Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MEDITRADE spol. s r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
15 338 832€ 20 118 960€ 21 102 401€ 17 705 980€ 22 104 072€ 22 402 727€ 21 690 335€ 17 943 136€ 17 215 962€ 15 009 361€ 18 651 803€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
11 051 102€ 15 525 198€ 16 220 470€ 13 158 481€ 13 329 481€ 12 610 220€ 11 759 367€ 8 465 565€ 7 855 680€ 7 021 139€ 8 681 039€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
4 287 730 € 4 593 762 € 4 881 931 € 4 547 499 € 8 774 591 € 9 792 507 € 9 930 968 € 9 477 571 € 9 360 282 € 7 988 222 € 9 970 764 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
60 195 € 275 381 € 72 152 € 81 454 € 67 290 € 79 913 € 88 961 € 77 469 € 69 815 € 82 822 € 90 899 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
60 195€ 275 381€ 72 152€ 81 454€ 67 290€ 79 913€ 88 961€ 77 469€ 69 815€ 82 822€ 90 899€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 256 877 € 1 686 593 € 1 212 340 € 828 779 € 1 122 503 € 1 493 750 € 1 556 076 € 1 486 966 € 1 351 283 € 966 149 € 864 488 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
121 556€ 190 106€ 201 762€ 136 243€ 166 617€ 155 514€ 206 557€ 157 959€ 160 010€ 139 646€ 110 008€
10
B.2
Služby
1 083 574€ 1 220 661€ 1 033 193€ 756 468€ 913 169€ 1 297 674€ 1 335 444€ 1 329 007€ 1 191 273€ 826 503€ 754 480€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
3 091 048 € 3 182 550 € 3 741 743 € 3 800 174 € 7 719 378 € 8 378 670 € 8 463 853 € 8 068 074 € 8 078 814 € 7 104 895 € 9 197 175 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
1 346 801 € 1 331 377 € 1 162 024 € 1 203 273 € 1 354 895 € 1 423 828 € 1 249 370 € 1 209 640 € 1 010 442 € 825 547 € 759 692 €
13
C.1
Mzdové náklady
955 100€ 946 911€ 824 957€ 860 062€ 993 020€ 1 065 960€ 929 335€ 885 203€ 755 787€ 612 715€ 572 638€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
362 458€ 357 572€ 312 337€ 320 353€ 338 021€ 337 445€ 300 625€ 305 445€ 238 173€ 198 028€ 174 816€
16
C.4
Sociálne náklady
29 243€ 26 894€ 24 730€ 22 858€ 23 854€ 20 423€ 19 410€ 18 992€ 16 482€ 14 804€ 12 238€
17
D
Dane a poplatky
7 018€ 8 492€ 9 254€ 10 589€ 7 650€ 14 046€ 16 911€ 19 119€ 22 877€ 8 648€ 8 752€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
96 536€ 88 902€ 91 697€ 105 897€ 136 335€ 171 604€ 227 325€ 318 913€ 232 524€ 211 374€ 156 928€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
39 424€ 2 252€ 8 050€ 3 167€ 4 500€ 1 640 404€ 1 550 873€ 5 547€ 8 100€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 959 188€ 1 513 540€ 6 164€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-576 994€ 403 609€ -771 934€ -1 052 343€ 1 529 210€ -280 151€ 1 408 783€ 1 400 476€ 47 998€ -49 425€ 78 909€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 122 682€ 16 867€ 19 356€ 19 227€ 1 030 693€ 468 005€ 415 765€ 40 868€ 35 147€ 18 659€ 1 224 162€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 993 732€ 197 026€ 440 142€ 180 809€ 603 060€ 412 472€ 140 521€ 53 729€ 84 400€ 48 655€ 19 826€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
1 386 061 € 1 172 263 € 2 837 966 € 3 374 343 € 5 118 921 € 7 109 376 € 5 517 924 € 5 144 398 € 6 721 267 € 6 080 691 € 9 397 230 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
37 500€ 4 007 553€ 2 000 000€ 1€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
176€ 4 007 553€ 2 000 000€ 3 750€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
667 € 63 257 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
667€ 63 257€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
3 152€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
-9 535€ 9 823€ 33 332€ 331 695€ -801€ 1 198 268€
38
X.
Výnosové úroky
21€ 18€ 29 071€ 31 816€ 57 639€ 100 471€ 34 104€ 34 711€ 63 142€ 82 966€ 13 962€
39
N
Nákladové úroky
37 580€ 93 485€ 160 806€ 158 979€ 166 074€ 260 180€
40
XI.
Kurzové zisky
166 202€ 89 462€ 836€ 533 616€ 57 463€ 272 684€ 76 879€ 85 967€ 45 457€ 35 342€ 95 010€
41
O
Kurzové straty
225 705€ 46 694€ 144 130€ 768 057€ 832 312€ 414 641€ 125 434€ 100 793€ 68 914€ 105 066€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
86 545€ 8 762€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
18 786€ 19 616€ 26 782€ 8 930€ 10 783€ 7 164€ 12 253€ 10 050€ 7 619€ 6 980€ 37 768€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-115 848 € -69 648 € -254 952 € 397 523 € -829 812 € -736 324 € -285 986 € -343 349 € 988 € -1 069 309 € -28 849 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 270 213 € 1 102 615 € 2 583 014 € 3 771 866 € 4 289 109 € 6 373 052 € 5 231 938 € 4 801 049 € 6 722 255 € 5 011 382 € 9 368 381 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-427 € 250 461 € 567 295 € 807 692 € 1 020 888 € 1 092 382 € 1 535 977 € 1 219 708 € 1 316 790 € 1 198 736 € 1 836 476 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
31 052€ 303 086€ 576 827€ 801 532€ 1 020 544€ 1 139 337€ 1 397 723€ 1 394 792€ 1 276 377€ 1 182 031€ 1 810 086€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-31 479€ -52 625€ -9 532€ 6 160€ 344€ -46 955€ 138 254€ -175 084€ 40 413€ 16 705€ 26 390€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 270 640 € 852 154 € 2 015 719 € 2 964 174 € 3 268 221 € 5 280 670 € 3 695 961 € 3 581 341 € 5 405 465 € 3 812 646 € 7 531 905 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 270 213 € 1 102 615 € 2 583 014 € 3 771 866 € 4 289 109 € 6 373 052 € 5 231 938 € 4 801 049 € 6 722 255 € 5 011 382 € 9 368 381 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 270 640 € 852 154 € 2 015 719 € 2 964 174 € 3 268 221 € 5 280 670 € 3 695 961 € 3 581 341 € 5 405 465 € 3 812 646 € 7 531 905 €