Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Bratislava'
za rok 2011

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
podpora detí z detských domovov-realizácia aktivít(zabezpečovanie aktivít spoločnosti v súlade s tým, za akým účelom bola zriadená)2012 a 2013 (spotr.mat) 45 597,54 € Úhrada dodávateľských faktúr, prijatých za posk.služby,ost.záv.,hotovost.platby,HM a poist,spojené s realizovaním aktivít pre deti z detských domovov
podpora detí z detských domovov-realizácia aktivít(zabezpečovanie aktivít spoločnosti v súlade s tým, za akým účelom bola zriadená)2012 a 2013 (spotr.energie) 1 049 € Úhrada dodávateľských faktúr, prijatých za posk.služby,ost.záv.,hotovost.platby,HM a poist,spojené s realizovaním aktivít pre deti z detských domovov
podpora detí z detských domovov-realizácia aktivít(zabezpečovanie aktivít spoločnosti v súlade s tým, za akým účelom bola zriadená)2012 a 2013 (opravy a udržiavanie) 2 303,3 € Úhrada dodávateľských faktúr, prijatých za posk.služby,ost.záv.,hotovost.platby,HM a poist,spojené s realizovaním aktivít pre deti z detských domovov
podpora detí z detských domovov-realizácia aktivít(zabezpečovanie aktivít spoločnosti v súlade s tým, za akým účelom bola zriadená)2012 a 2013 (cestovné) 2 751,89 € Úhrada dodávateľských faktúr, prijatých za posk.služby,ost.záv.,hotovost.platby,HM a poist,spojené s realizovaním aktivít pre deti z detských domovov
podpora detí z detských domovov-realizácia aktivít(zabezpečovanie aktivít spoločnosti v súlade s tým, za akým účelom bola zriadená)2012 a 2013 (ost.služby) 65 272,29 € Úhrada dodávateľských faktúr, prijatých za posk.služby,ost.záv.,hotovost.platby,HM a poist,spojené s realizovaním aktivít pre deti z detských domovov
podpora detí z detských domovov-realizácia aktivít(zabezpečovanie aktivít spoločnosti v súlade s tým, za akým účelom bola zriadená)2012 a 2013 (osobné náklady) 9 168,1 € Úhrada dodávateľských faktúr, prijatých za posk.služby,ost.záv.,hotovost.platby,HM a poist,spojené s realizovaním aktivít pre deti z detských domovov
podpora detí z detských domovov-realizácia aktivít(zabezpečovanie aktivít spoločnosti v súlade s tým, za akým účelom bola zriadená)2012 a 2013 (dane a poplatky) 1 442,86 € Úhrada dodávateľských faktúr, prijatých za posk.služby,ost.záv.,hotovost.platby,HM a poist,spojené s realizovaním aktivít pre deti z detských domovov
podpora detí z detských domovov-realizácia aktivít(zabezpečovanie aktivít spoločnosti v súlade s tým, za akým účelom bola zriadená)2012 a 2013 (posk.príspevky) 42 191,36 € Úhrada dodávateľských faktúr, prijatých za posk.služby,ost.záv.,hotovost.platby,HM a poist,spojené s realizovaním aktivít pre deti z detských domovov
Spolu 169 776,34 €
Výrok auditora

gdpr_placeholder