Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Bratislava'
za rok 2012

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
podpora detí z detských domovov-realizácia aktivít (zabezpečovanie aktivít spoločnosti v súlade s tým, za akým účelom bola zriadená) 2013 a 2014 (spotr.mat) 37 547,34 € úhrada dodávateľských faktúr, prijatých za posk. služby, ost.záv.,hotovost.platby, HM a poist, spojené s realizovaním aktivít pre deti z detských domovov
podpora detí z detských domovov-realizácia aktivít (zabezpečovanie aktivít spoločnosti v súlade s tým, za akým účelom bola zriadená) 2013 a 2014 (spotr.energií) 2 087,44 € úhrada dodávateľských faktúr, prijatých za posk. služby, ost.záv.,hotovost.platby, HM a poist, spojené s realizovaním aktivít pre deti z detských domovov
podpora detí z detských domovov-realizácia aktivít (zabezpečovanie aktivít spoločnosti v súlade s tým, za akým účelom bola zriadená) 2013 a 2014 (opravy a udržiavanie) 2 241,09 € úhrada dodávateľských faktúr, prijatých za posk. služby, ost.záv.,hotovost.platby, HM a poist, spojené s realizovaním aktivít pre deti z detských domovov
podpora detí z detských domovov-realizácia aktivít (zabezpečovanie aktivít spoločnosti v súlade s tým, za akým účelom bola zriadená) 2013 a 2014 (cestovné) 1 845,92 € úhrada dodávateľských faktúr, prijatých za posk. služby, ost.záv.,hotovost.platby, HM a poist, spojené s realizovaním aktivít pre deti z detských domovov
podpora detí z detských domovov-realizácia aktivít (zabezpečovanie aktivít spoločnosti v súlade s tým, za akým účelom bola zriadená) 2013 a 2014 (ost.služby) 70 294,99 € úhrada dodávateľských faktúr, prijatých za posk. služby, ost.záv.,hotovost.platby, HM a poist, spojené s realizovaním aktivít pre deti z detských domovov
podpora detí z detských domovov-realizácia aktivít (zabezpečovanie aktivít spoločnosti v súlade s tým, za akým účelom bola zriadená) 2013 a 2014 (osob.náklady) 7 936,27 € úhrada dodávateľských faktúr, prijatých za posk. služby, ost.záv.,hotovost.platby, HM a poist, spojené s realizovaním aktivít pre deti z detských domovov
podpora detí z detských domovov-realizácia aktivít (zabezpečovanie aktivít spoločnosti v súlade s tým, za akým účelom bola zriadená) 2013 a 2014 (dane a poplatky) 2 443,35 € úhrada dodávateľských faktúr, prijatých za posk. služby, ost.záv.,hotovost.platby, HM a poist, spojené s realizovaním aktivít pre deti z detských domovov
podpora detí z detských domovov-realizácia aktivít (zabezpečovanie aktivít spoločnosti v súlade s tým, za akým účelom bola zriadená) 2013 a 2014 (posk.prisp) 19 152,26 € úhrada dodávateľských faktúr, prijatých za posk. služby, ost.záv.,hotovost.platby, HM a poist, spojené s realizovaním aktivít pre deti z detských domovov
Spolu 143 548,66 €
Výrok auditora

gdpr_placeholder