Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Bratislava'
za rok 2013

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
podpora detí z detských domovov-realizácia aktivít (zabezpečovanie aktivít spoločnosti v súlade s tým, za akým účelom bola zriadená) rok 2014 2015 , spotreba materiálu - účel 56 254,85 € úhrada dodávateľských faktúr, prijatých za posk. služby, ost. záväzky, hotovostné platby, HM a poist. spojené s realizovaním aktivít pre deti z detských domovov
podpora detí z detských domovov-realizácia aktivít (zabezpečovanie aktivít spoločnosti v súlade s tým, za akým účelom bola zriadená) rok 2014 2015 , spotreba energií - prevádzka 960,45 € úhrada dodávateľských faktúr, prijatých za posk. služby, ost. záväzky, hotovostné platby, HM a poist. spojené s realizovaním aktivít pre deti z detských domovov
podpora detí z detských domovov-realizácia aktivít (zabezpečovanie aktivít spoločnosti v súlade s tým, za akým účelom bola zriadená) rok 2014 2015 , oprava a udržiavanie - prevádzka 12 834,56 € úhrada dodávateľských faktúr, prijatých za posk. služby, ost. záväzky, hotovostné platby, HM a poist. spojené s realizovaním aktivít pre deti z detských domovov
podpora detí z detských domovov-realizácia aktivít (zabezpečovanie aktivít spoločnosti v súlade s tým, za akým účelom bola zriadená) rok 2014 2015 , cestovné - účel 863,23 € úhrada dodávateľských faktúr, prijatých za posk. služby, ost. záväzky, hotovostné platby, HM a poist. spojené s realizovaním aktivít pre deti z detských domovov
podpora detí z detských domovov-realizácia aktivít (zabezpečovanie aktivít spoločnosti v súlade s tým, za akým účelom bola zriadená) rok 2014 2015 , ostatné služby - účel 69 539,42 € úhrada dodávateľských faktúr, prijatých za posk. služby, ost. záväzky, hotovostné platby, HM a poist. spojené s realizovaním aktivít pre deti z detských domovov
Spolu 140 452,51 €
Výrok auditora

gdpr_placeholder