Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
187 281€ 113 789€ 90 359€ 120 317€ 181 260€ 182 040€ 201 395€
02
502
Spotreba energie
44 265€ 27 414€ 22 144€ 21 932€ 9 287€ 13 548€ 13 530€
04
511
Opravy a udržiavanie
8 701€ 13 166€ 9 512€ 8 001€ 15 391€ 17 681€ 21 728€
05
512
Cestovné
12 256€ 17 886€ 9 219€ 15 976€ 11 006€ 10 295€ 16 882€
06
513
Náklady na reprezentáciu
2 363€ 3 887€ 4 528€ 12 326€ 3 486€ 3 167€ 2 071€
07
518
Ostatné služby
607 253€ 388 657€ 375 585€ 372 006€ 344 859€ 304 010€ 360 813€
08
521
Mzdové náklady
755 841€ 652 267€ 648 573€ 604 558€ 314 263€ 248 126€ 293 542€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
258 335€ 221 239€ 222 171€ 210 436€ 103 595€ 80 242€ 98 861€
11
527
Zákonné sociálne náklady
37 455€ 22 780€ 25 859€ 26 464€ 13 339€ 9 525€ 11 587€
14
532
Daň z nehnuteľností
0€ 1 203€ 1 317€
15
538
Ostatné dane a poplatky
7 000€ 6 339€ 4 975€ 5 836€ 3 602€ 1 509€ 1 428€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
3€ 15€ 15€ 23€ 35€ 22€
17
542
Ostatné pokuty a penále
192€ 10€ 10€ 0€ 0€ 11€
19
544
Úroky
6 295€ 1 461€ 0€ 0€ 1 414€ 129€ 359€
20
545
Kurzové straty
423€ 365€ 352€ 0€
21
546
Dary
0€ 8 703€ 1 579€
22
547
Osobitné náklady
380€ 654€ 449€
23
548
Manká a škody
300€ 0€ 66€ 186€
24
549
Iné ostatné náklady
19 006€ 24 450€ 16 213€ 10 292€ 13 227€ 9 311€ 11 633€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
28 362€ 17 350€ 13 874€ 10 665€ 7 979€ 6 434€ 12 266€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
203 832€ 103 493€ 187 985€ 94 723€ 6 298€ 54 508€ 45 521€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
720 991€ 387 478€ 138 277€ 107 309€ 89 785€ 30 324€ 57 130€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
2 900 149€ 2 002 033€ 1 769 718€ 1 621 043€ 1 119 194€ 981 446€ 1 152 124€
Výnosy
40
602
Tržby z predaja služieb
181 052€ 72 494€ 101 699€ 130 470€ 136 566€ 115 580€ 120 548€
53
644
Úroky
0€ 7€ 23€
54
645
Kurzové zisky
3€ 1€ 0€
55
646
Prijaté dary
0€ 1 399€
56
647
Osobitné výnosy
0€ 200€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
3 549€ 6 590€ 3 016€ 1 311€ 11 620€ 16€ 48 206€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
28 900€ 0€ 150€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
1 032 647€ 353 196€ 240 406€ 271 784€ 294 863€ 214 596€ 151 610€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
181 741€ 291 820€ 79 214€ 84 983€ 84 691€ 83 349€ 33 737€
70
664
Prijaté členské príspevky
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
103 699€ 177 458€ 90 697€ 169 286€ 111 645€ 116 238€ 168 439€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
13 139€ 17 715€ 34 189€ 53 072€ 31 903€ 37 444€ 59 881€
73
691
Dotácie
1 450 081€ 1 140 103€ 1 281 893€ 1 263 314€ 494 569€ 429 716€ 648 402€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
2 970 908€ 2 093 279€ 1 836 115€ 1 979 221€ 1 170 856€ 997 146€ 1 232 393€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
70 759€ 91 246€ 66 398€ 358 178€ 51 663€ 15 700€ 80 269€
76
591
Daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 6€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
70 759€ 91 246€ 66 398€ 358 178€ 51 663€ 15 699€ 80 263€