Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

“EM“ – verejná obchodná spoločnosť v likvidácii [zrušená]

2016 2015
01.12.2015
31.05.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
664 € 0 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
0 € 0 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05+..+08]
0 € 0 €
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10+...+13]
0 € 0 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
664 € 0 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
0 € 0 €
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
664 € 0 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
664€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
664 € 0 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
664 € 0 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
0 € 0 €
029
A.II.
Kapitálové fondy
664€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
0 € 0 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
0 € 0 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
0 € 0 €