Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Sberbank Slovensko, a.s. [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s. [zrušená]

 • Názov Sberbank Slovensko, a.s. [zrušená]
 • IČO 17321123
 • DIČ 2020412460
 • IČ DPH Firma odobratá zo zoznamu platcov dph dňa pondelok, 7. augusta 2017
 • Sídlo Vysoká 9, 810 00 Bratislava
 • Dátum vzniku 30. augusta 1991, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 158/B
 • Dátum výmazu 1. augusta 2017
 • Historický názov VOLKSBANK Slovensko, a.s.
  (platné do 3. januára 2013 )
  ĽUDOVÁ BANKA, akciová spoločnosť skrátený názov: ĽUDOVÁ BANKA, a.s. v českom jazyku: LIDOVÁ BANKA, akciová společnost v nemeckom jazyku: VOLKSBANK Aktiengesellschaft
  (platné do 1. novembra 2007 )
  ĽUDOVÁ BANKA Bratislava, akciová spoločnosť skrátený názov: ĽUDOVÁ BANKA Bratislava, a.s.
  (platné do 1. júla 1996 )
 • Historické sídlo Nám. SNP 15, 810 00 Bratislava
  (platné do 9. septembra 1997)
  , 811 01 Bratislava
  (platné do 16. novembra 1993)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
prijímanie vkladov 1.7.1996
poskytovanie úverov 25.1.1996
poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie 23.6.2010
finančný lízing 17.9.2002
finančné sprostredkovanie 17.9.2002
funkciu depozitára 2.7.2009
investovanie do cenných papierov na vlastný účet 17.9.2002
obchodovanie na vlastný účet
a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti,
b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene,
c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
16.9.2011
poskytovanie bankových informácií 17.9.2002
poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitného povolenia 29.11.2005
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania 17.9.2002
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov 17.9.2002
prenájom bezpečnostných schránok 25.1.1996
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí 17.9.2002
správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva 29.11.2005
uloženie veci 29.11.2005
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb 17.9.2002
poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v súlade s ustanovením §79a ods. 1 a v spojení s ustanovením §6 ods. 1 a 2 zák.č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v tomto rozsahu: 2.7.2009
1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere
b) nástroje peňažného trhu
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
16.9.2011
2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere
b) nástroje peňažného trhu
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
16.9.2011
3. obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere
b) nástroje peňažného trhu
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
16.9.2011
4. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere
b) nástroje peňažného trhu
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
16.9.2011
5. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere
b) nástroje peňažného trhu
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
16.9.2011
6. upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere
16.9.2011
7. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere
16.9.2011
8. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy a súvisiace služby, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezek, vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere
b) nástroje peňažného trhu
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania
16.9.2011
9. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu 2.7.2009
10. poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku 2.7.2009
11. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb 2.7.2009
12. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s týmito finančnými nástrojmi 2.7.2009
13. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov, investovanie do cenných papierov na vlastný účet 2.7.2009
obchodovanie na vlastný účet:
a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti
b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene
c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, zberateľskými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
8.10.2013
osobitné hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods.1 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 2.7.2009
vydávanie a správa elektronických peňazí 24.5.2012
samostatný finančný agent v sektore poistenia a zaistenia 30.12.2014
Iné právne skutočnosti
1. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 310/2017, Nz 17512/2017, NCRIs 17884/2017 zo dňa 24.05. 2017.