Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

RAMIRENT spol. s r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
9 266 228€ 9 973 808€ 9 126 373€ 8 789 761€ 7 049 488€ 6 613 596€ 5 025 395€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
9 631 755 € 9 986 405 € 9 135 015 € 8 801 028 € 7 251 848 € 6 616 852 € 5 025 718 € 4 971 950 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
32 777€ 72 859€ 67 252€ 105 055€ 138 119€ 157 963€ 230 317€ 323 701€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
8 888 647€ 9 201 297€ 8 127 578€ 7 635 193€ 6 432 986€ 6 167 186€ 4 532 872€ 4 211 613€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
1€ 39€ 334€ 3€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
344 804€ 382 701€ 665 081€ 756 017€ 372 938€ 211 012€ 229 200€ 388 195€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
365 527€ 329 548€ 275 104€ 304 763€ 307 804€ 80 652€ 32 995€ 48 438€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
8 078 915 € 8 024 329 € 7 499 023 € 7 644 684 € 6 711 726 € 6 079 126 € 5 587 986 € 5 900 639 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
22 879€ 59 228€ 51 896€ 82 839€ 108 506€ 126 555€ 172 234€ 236 263€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
571 332€ 469 310€ 444 004€ 485 628€ 445 013€ 591 651€ 444 732€ 587 482€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-18 819€ 69 554€ -14 682€ 14 682€
14
D.
Služby
2 989 572€ 3 231 883€ 3 219 113€ 3 404 463€ 3 264 782€ 2 959 089€ 2 077 672€ 1 712 141€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 894 847 € 1 857 070 € 1 701 212 € 1 361 073 € 1 141 005 € 990 202 € 1 004 582 € 1 272 283 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 372 623€ 1 340 208€ 1 235 829€ 983 950€ 832 430€ 713 740€ 727 341€ 929 347€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
471 248€ 473 265€ 423 011€ 341 421€ 282 721€ 253 143€ 253 609€ 314 941€
19
E.4.
Sociálne náklady
50 976€ 43 597€ 42 372€ 35 702€ 25 854€ 23 319€ 23 632€ 27 995€
20
F.
Dane a poplatky
30 616€ 16 707€ 14 619€ 10 611€ 10 260€ 18 241€ 19 696€ 25 167€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 165 203€ 2 015 447€ 1 718 248€ 1 545 744€ 1 422 204€ 1 160 249€ 1 158 293€ 1 259 811€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 165 203€ 2 015 447€ 1 718 248€ 1 545 744€ 1 422 204€ 1 222 203€ 1 122 985€ 1 233 165€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-61 954€ 35 308€ 26 646€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
169 296€ 64 804€ 78 347€ 476 811€ 114 632€ 132 695€ 224 856€ 403 511€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
28 554€ -414€ 109 700€ 191 642€ 132 035€ -209 940€ 138 736€ 144 693€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
225 435€ 240 740€ 161 884€ 85 873€ 73 289€ 325 066€ 332 503€ 259 288€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 552 840 € 1 962 076 € 1 635 992 € 1 156 344 € 540 122 € 537 726 € -562 268 € -928 689 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
5 356 460 € 5 444 181 € 4 479 817 € 3 767 318 € 2 752 805 € 2 662 575 € 2 054 203 € 1 999 431 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
7 984 € 2 516 € 1 334 € 1 755 € 2 029 € 5 085 € 938 € 2 211 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 150 € 6 € 10 € 11 € 21 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 150€ 6€ 10€ 11€ 21€
42
XII.
Kurzové zisky
7 984€ 2 516€ 1 334€ 605€ 2 023€ 5 075€ 927€ 2 190€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
456 049 € 84 342 € 249 809 € 250 395 € 146 265 € 134 603 € 168 891 € 191 544 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
397 894 € 62 859 € 234 548 € 224 789 € 127 602 € 122 405 € 160 326 € 166 734 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
397 894€ 62 859€ 234 548€ 224 789€ 127 602€ 122 405€ 160 326€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
166 734€
52
O.
Kurzové straty
10 277€ 4 582€ 3 552€ 15 863€ 7 285€ 4 365€ 2 484€ 855€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
47 878€ 16 901€ 11 709€ 9 743€ 11 378€ 7 833€ 6 081€ 23 955€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-448 065 € -81 826 € -248 475 € -248 640 € -144 236 € -129 518 € -167 953 € -189 333 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 104 775 € 1 880 250 € 1 387 517 € 907 704 € 395 886 € 408 208 € -730 221 € -1 118 022 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
243 667 € 601 137 € 353 268 € 223 837 € 283 281 € -155 723 € 4 253 € 3 756 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
130 932€ 326 734€ 454 476€ 181 912€ 53 015€ 96 736€ 4 253€ 3 756€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
112 735€ 274 403€ -101 208€ 41 925€ 230 266€ -252 459€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
861 108 € 1 279 113 € 1 034 249 € 683 867 € 112 605 € 563 931 € -734 474 € -1 121 778 €