Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
221 544 582€ 204 007 872€ 192 153 111€ 181 567 771€ 179 902 057€ 174 241 594€ 164 935 496€ 162 207 767€ 152 561 144€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
222 036 334 € 204 204 812 € 197 434 123 € 181 928 271 € 180 152 362 € 174 503 786 € 165 097 298 € 162 670 589 € 152 486 864 € 146 800 395 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
112 253 529€ 105 209 019€ 101 023 111€ 99 379 295€ 98 509 547€ 96 111 093€ 85 576 050€ 83 416 853€ 83 618 746€ 84 950 323€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
109 291 053€ 98 798 853€ 91 130 000€ 82 188 476€ 81 392 510€ 78 130 501€ 79 359 446€ 78 790 914€ 68 755 142€ 61 712 062€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
31 417€ 25 688€ 5 080 738€ 111 625€ 6€ 12 948€ -5 114€ 37 030€ 30 348€ 33 230€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
460 335€ 171 252€ 200 274€ 248 875€ 250 299€ 249 244€ 166 916€ 425 792€ 82 628€ 104 780€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
201 009 326 € 188 250 599 € 190 181 776 € 169 904 578 € 169 852 195 € 160 482 501 € 145 013 253 € 150 846 943 € 137 073 459 € 132 310 426 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
72 227 053€ 67 322 261€ 63 344 510€ 59 124 993€ 60 869 024€ 59 976 355€ 46 205 936€ 44 380 051€ 43 901 685€ 43 510 912€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
999 546€ 847 751€ 930 077€ 800 188€ 746 945€ 1 119 454€ 2 267 262€ 2 932 871€ 2 454 860€ 2 456 694€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ -20 574€ 8 194€ -2 192€ 214€
14
D.
Služby
56 550 784€ 52 471 733€ 53 414 133€ 51 153 917€ 52 375 932€ 50 688 521€ 45 977 047€ 50 867 470€ 47 744 220€ 49 391 096€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
69 404 750 € 66 158 213 € 60 123 164 € 53 413 426 € 49 560 334 € 44 594 592 € 42 762 515 € 40 237 399 € 34 264 129 € 29 241 526 €
16
E.1.
Mzdové náklady
49 473 117€ 46 899 806€ 42 599 217€ 38 284 943€ 35 727 380€ 32 101 019€ 30 855 226€ 29 207 000€ 24 930 939€ 21 069 438€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
17 580 825€ 16 549 151€ 15 079 379€ 13 399 177€ 12 590 080€ 11 316 380€ 10 575 130€ 9 774 709€ 8 234 373€ 7 261 479€
19
E.4.
Sociálne náklady
2 350 808€ 2 709 256€ 2 444 568€ 1 729 306€ 1 242 874€ 1 177 193€ 1 332 159€ 1 255 690€ 1 098 817€ 910 609€
20
F.
Dane a poplatky
26 999€ 38 357€ 65 845€ 54 229€ 51 895€ 126 755€ 92 081€ 41 744€ 71 365€ 47 711€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
482 740€ 539 200€ 2 513 292€ 2 152 971€ 1 926 851€ 1 471 009€ 1 251 463€ 1 116 944€ 980 916€ 815 999€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
482 740€ 539 200€ 2 513 292€ 2 152 971€ 1 926 851€ 1 471 009€ 1 282 405€ 1 240 712€ 826 206€ 815 999€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-30 942€ -123 768€ 154 710€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
336€ 14 526€ 8 941 248€ 25 440€ 152€ 10 939€ 772€ 7 751€ 586€ 65 214€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
87 961€ -54 522€ 35 103€ -11 180€ 84 679€ 33 402€ -206 251€ -384 425€ 14 464€ 113 331€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 229 157€ 913 080€ 814 404€ 3 190 594€ 4 236 383€ 2 461 474€ 6 683 002€ 11 638 944€ 7 643 426€ 6 667 729€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
21 027 008 € 15 954 213 € 7 252 347 € 12 023 693 € 10 300 167 € 14 021 285 € 20 084 045 € 11 823 646 € 15 413 405 € 14 489 969 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
91 767 199 € 83 366 127 € 74 464 391 € 70 488 673 € 65 910 156 € 62 457 264 € 70 505 825 € 64 019 181 € 58 275 315 € 51 303 469 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
290 849 € 140 767 € 209 102 € 35 162 € 48 454 € 78 395 € 54 261 € 82 547 € 74 280 € 107 982 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
167 368 € 62 814 € 45 820 € 7 443 € 3 420 € 1 037 € 15 247 € 25 703 € 69 403 € 81 130 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
167 368€ 62 814€ 45 820€ 7 443€ 2 996€ 13 380€ 23 152€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
424€ 1 037€ 1 867€ 2 551€ 69 403€ 81 130€
42
XII.
Kurzové zisky
123 481€ 77 953€ 163 282€ 27 719€ 45 034€ 77 358€ 39 014€ 56 844€ 4 877€ 26 687€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
165€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
385 464 € 231 283 € 268 765 € 302 050 € 281 963 € 192 019 € 409 009 € 322 023 € 250 321 € 128 434 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
31 € 4 471 € 6 698 € 3 507 € 2 096 € 1 926 € 44 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
4 471€ 6 698€ 3 501€ 2 096€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
31€ 6€ 1 926€ 44€
52
O.
Kurzové straty
272 149€ 128 593€ 122 518€ 57 199€ 83 237€ 45 674€ 95 216€ 146 251€ 75 622€ 40 235€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
113 315€ 102 690€ 146 247€ 244 820€ 194 255€ 139 647€ 310 286€ 173 676€ 172 773€ 88 155€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-94 615 € -90 516 € -59 663 € -266 888 € -233 509 € -113 624 € -354 748 € -239 476 € -176 041 € -20 452 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
20 932 393 € 15 863 697 € 7 192 684 € 11 756 805 € 10 066 658 € 13 907 661 € 19 729 297 € 11 584 170 € 15 237 364 € 14 469 517 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
4 962 194 € 3 464 136 € 2 182 756 € 2 798 557 € 2 401 047 € 3 191 483 € 4 679 502 € 2 725 301 € 3 450 105 € 3 509 099 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
5 099 194€ 3 490 636€ 3 025 756€ 2 500 357€ 3 102 047€ 2 819 895€ 5 027 502€ 3 338 889€ 3 710 105€ 3 695 099€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-137 000€ -26 500€ -843 000€ 298 200€ -701 000€ 371 588€ -348 000€ -613 588€ -260 000€ -186 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
15 970 199 € 12 399 561 € 5 009 928 € 8 958 248 € 7 665 611 € 10 716 178 € 15 049 795 € 8 858 869 € 11 787 259 € 10 960 418 €