Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PRVÁ SLOVENSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. v likvidácii [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti PRVÁ SLOVENSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. v likvidácii [zrušená]

 • Názov PRVÁ SLOVENSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. v likvidácii [zrušená]
 • IČO 17329345
 • DIČ 2020868773
 • Sídlo Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava
 • Dátum vzniku 8. októbra 1991, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 178/B
 • Historický názov PRVÁ SLOVENSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
  (platné do 9. januára 2002 )
  SLOVENSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
  (platné do 10. marca 1994 )
  ECOINVEST, a.s.
  (platné do 15. januára 1993 )
 • Historické sídlo Miletičova 1, 821 08 Bratislava
  (platné do 10. februára 2006)
  Nevädzová 8, 811 01 Bratislava
  (platné do 15. januára 1993)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Výmaz
 • Dátum výmazu 28.decembra 2011
 • Dôvod výmazu dobrovoľný výmaz
Predstavenstvo
platné do výmazu zo dňa 28.12.2011
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Igor Ďurič Predstaventvo M.Sch. Trnavského 20, 811 01 Bratislava
Ing. Viliam Maroš Predstaventvo Flöglova 2, 811 01 Bratislava
Ing. Eva Kačenková Predstaventvo Pod Brezinou 60, 911 01 Trenčín
Dozorná rada
platné do výmazu zo dňa 28.12.2011
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Eva Punová Člen dozornej rady Bartoňova 5, 811 01 Bratislava
Ing. Jozef Grznáčik Člen dozornej rady Vígľašská 11, 811 01 Bratislava
JUDr. Andrea Goldenbergová Člen dozornej rady Tranovského 57, 841 02 Bratislava 26. októbra 2005
Predmety podnikania
Názov Vznik
zriaďovanie a správa investičných fondov 15.1.1993
nakladanie s majetkom podielových a investičných fondov, ktoré spravuje v súlade s právnymi predpismi 15.1.1993
zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom kolektívneho investovania v súlade so zák. č. 248/1992 Zb. 15.1.1993
investície do obchodovateľných cenných papierov 15.1.1993
operácie s cennými papiermi, okrem úschovy cenných papierov 15.1.1993
Iné právne skutočnosti
1. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 11.08.2011, na ktorom bola schválená záverečná účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie, konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku.
Konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie zo dňa 10.08.2011.
Súhlas Daňového úradu Bratislava II č. 601/230/185546/11/Red zo dňa 13.12.2011 s výmazom spoločnosti PRVÁ SLOVENSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a. s. v likvidácii z obchodného registra.
História zmien a podania
 • 2012
 • 18.12. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R392015
  • Účtovná závierka za rok 2010
 • 5.12. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R376558
  • Účtovná závierka za rok 2010, správa audítora
 • 4.4. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R240644
  • Účtovná závierka za rok 2009
 • 2011
 • 30.12. 2011
  Výmaz číslo R190367
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zrušenie základného imania 166 000 € (splatené 166 000 €)
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • zrušenie konania menom spoločnosti:
   Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojasvoj podpis dvaja členovia predstavenstva, prípadne jeden člen predstavenstva, pokiaľ bol na to predstavenstvompísomne splnomocnený. Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii.
  • zmena predmetov podnikania:
   Zrušené predmety
   • zriaďovanie a správa investičných fondov
   • nakladanie s majetkom podielových a investičných fondov, ktoré spravuje v súlade s právnymi predpismi
   • zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom kolektívneho investovania v súlade so zák. č. 248/1992 Zb.
   • investície do obchodovateľných cenných papierov
   • operácie s cennými papiermi, okrem úschovy cenných papierov
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 11.08.2011, na ktorom bola schválená záverečná účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie, konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku. Konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie zo dňa 10.08.2011. Súhlas Daňového úradu Bratislava II č. 601/230/185546/11/Red zo dňa 13.12.2011 s výmazom spoločnosti PRVÁ SLOVENSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a. s. v likvidácii z obchodného registra.
 • 2009
 • 18.12. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 166 000 € (splatené 166 000 €) z hodnoty 165 970 €
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 584/2009, Nz 40412/2009 zo dňa 10.11.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia
 • 2006
 • 10.2. 2006
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2002
 • 9.1. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu PRVÁ SLOVENSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. v likvidácii z PRVÁ SLOVENSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
  • likvidáciu:
   s likvidátorom Andrea Kutáková
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojasvoj podpis dvaja členovia predstavenstva, prípadne jeden člen predstavenstva, pokiaľ bol na to predstavenstvompísomne splnomocnený. Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii.
   pôvodne
   Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojasvoj podpis dvaja členovia predstavenstva, prípadne jeden člen predstavenstva, pokiaľ bol na to predstavenstvompísomne splnomocnený.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 274/01, Nz 275/01 zo dňa 27.11.2001.
 • 2001
 • 25.7. 2001
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 1994
 • 6.12. 1994
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 10.3. 1994
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu PRVÁ SLOVENSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. z SLOVENSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 12.11.1993, ktorého konanie bolo osvedčené notárskou zápisnicou Nz 124/93, Nz 123/93 napísanej dňa 12.11.1993 notárkou JUDr. Šúrkovou v Bratislave, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 295
 • 1993
 • 15.1. 1993
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu SLOVENSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. z ECOINVEST, a.s.
  • zmena adresy Miletičova 1, 821 08 Bratislava z Nevädzová 8, 811 01 Bratislava
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojasvoj podpis všetci členovia predstavenstva.
   pôvodne
   Za spoločnosť podpisuje riaditeľ spoločnosti a členovia predstavenstva.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • zriaďovanie a správa investičných fondov
   • nakladanie s majetkom podielových a investičných fondov, ktoré spravuje v súlade s právnymi predpismi
   • zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom kolektívneho investovania v súlade so zák. č. 248/1992 Zb.
   • investície do obchodovateľných cenných papierov
   • operácie s cennými papiermi, okrem úschovy cenných papierov
   Zrušené predmety
   • investičná činnosť v rámci privatizácie
   • správa investičných, privatizačných a majetkových fondov
   • združovanie finančných prostriedkov fyzických a právnických osôb
   • obchodná a podnikateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov, na ktoré zákon nevyžaduje povolenie
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárskou záp. č. N 255/92, Nz 214/92 zo dňa 18.11.1992, spísanou št. notárkou JUDr. T. Šúrkovou bol osvedčený priebeh mimoriadneho VZ na ktorom boli prijaté stanovy v súlade so z.č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch. Stary spis: Sa 295
 • 1991
 • 8.10. 1991
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy ECOINVEST, a.s.
  • novú adresu firmy Nevädzová 8, 811 01 Bratislava
  • nové základne imanie 33 194 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Za spoločnosť podpisuje riaditeľ spoločnosti a členovia predstavenstva.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • investičná činnosť v rámci privatizácie
   • správa investičných, privatizačných a majetkových fondov
   • združovanie finančných prostriedkov fyzických a právnických osôb
   • obchodná a podnikateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov, na ktoré zákon nevyžaduje povolenie
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Akciová spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.9.1991 v zmysle Zák.č. 104/1990 Zb.o akciových spoločnostiach. Stary spis: Sa 295