Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Slovenský pozemkový fond

 • Názov Slovenský pozemkový fond
 • IČO 17335345
 • DIČ 2021007021
 • Sídlo Búdková 36, 81104 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • Dátum vzniku 19. augusta 1991, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka č. 35/B
 • Historické sídlo Búdkova 36, 817 15 Bratislava
  (platné do 10. septembra 2019)
  Búdkova 36, 811 01 Bratislava
  (platné do 16. júna 2016)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
slovenský pozemkový fond spravuje poľnohospodárske a lesné nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a neznámych vlastníkov v rozsahu ustanovenia zák.č. 229/91 Zb. v znení neskorších doplnkov 20.7.1994
prevádza bezplatne do vlastníctva oprávnených osôb náhradné pozemky z vlastníctva štátu, ak nemožno vydať ich pôvodné pozemky 20.7.1994
uzatvára zmluvy o výmene pozemkov s vlastníkmi, na pozemkkoch kotrých je záhradková alebo chatová osada 20.7.1994
spolupracuje pri uplatňovaní práv oprávnených osôb 20.7.1994
prevádza do vlastníctva alebo do správy právnických a fyzických osôb pozemky vo vlastníctve štátu, ktoré sú rozhodnutím orgánu štátnej správy určené na výstavbu alebo ťažbu 20.7.1994
spravované nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu prenájíma do schválenia privatizačného projektu alebo v súlade s ním a nehnuteľnosti neznámych vlastníkov do uplatnenia a preukázania vlastníckych práv 20.7.1994
v súlade so schváleným privatizačným projektom prevádza majetok určený na privatizáciu spôsobmi ustanovenými zák.č. 92/91 Zb. v znení neskorších predpisov 20.7.1994
je účastníkom konania o pozemkových úpravách za pozemky, ktoré spravuje 20.7.1994
"nakladá s pozemkami nezmámych vlastníkov, neknihovanými pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve štátu, pozemkami vo vlastníctve štátu, pozemkami, ktorých vlastníctvo nie je evidované podľa predpisov o katastri nehnuteľností v súbore geodetických informácií a v súbore popisných informácií alebo nie je preukázané inak a pozemkami, ktoré tvoria podiely spoločnej nehnuteľnosti, ktoré spravuje pričom postupuje podľa zákona č. 180/1995 Z.z. a zákona č. 181/1995 Z.z." 25.4.1997
Iné právne skutočnosti
1. Slovenský pozemkový fond bol zriadený v zmysle § 34 zákona č.330/1991 Zb.o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách. Stary spis: Po 106
2. Uznesenie vlády SR č. 75 zo dňa 1.2.1994. Zmena štatutu Slovenského pozemkového fondu Uznesenie č. 9 Správnej rady SPF zo dňa 7.4.1994
3. Uznesenie č. 94 Správnej rady SPF zo dňa 20.2.1997. Uznesenie č. 95 Správnej rady SPF zo dňa 20.2.1997.
4. Uznesenie vlády SR č. 384 z 27.5.1997
5. Uznesenie č. 113 správnej rady Slovenského pozemkového fondu zo dňa 12.11.1998 o odvolaní Ing. Michala Štangela. Uznesenie č. 114 správnej rady zo dňa 12.11.1998 o menovaní JUDr. Jaroslava Puškáča do funkcie generálneho riaditeľa.
6. Uznesenie vlády SR č. 494 zo dňa 9.6.1999.
7. § 35 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločnostiach v znení zákona č. 256/2001 Z.z.
8. Zánik funkcie generálneho riaditeľa JUDr. Jaroslava Puškáča dňa 17.1.2003.
Uznesenie č. 6 správnej rady zo dňa 16.1.2003.
Uznesenie č. 7 správnej rady zo dňa 16.1.2003.
9. Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 1034 z 5.11.2003.
10. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 03. 09. 2007, ktorým súd začal konanie o dosianutie zhody zápisu v obchodnom registri so skutočným stavom.
11. Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 49 zo dňa 16.1.2008 a č. 655 zo dňa 24.9.2008.
12. Uznesenie Národnej Rady Slovenskej Republiky zo dňa 09.03.2010
13. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 485 zo dňa 14.7.2010.
14. Uznesenie vlády č.131 Slovenskej republiky zo dňa 19.10.2010
15. Uznesenie vlády č.119 Slovenskej republiky zo dňa 11.04.2012 a Uznesenie vlády č.139 Slovenskej republiky zo dňa 18.04.2012.
16. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 233 z 31. mája 2012.
17. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 1883 z 2. júla 2015.
18. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 115 z 23. marca 2016.
19. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 245 z 15. júna 2016.
20. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 246 z 15. júna 2016.