Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
167 778€ 257 521€ 242 368€ 130 108€ 260 649€ 237 368€ 206 921€ 217 051€ 175 829€ 194 656€ 204 009€ 199 526€
02
502
Spotreba energie
355 460€ 232 171€ 129 015€ 148 398€ 133 995€ 151 369€ 163 066€ 125 196€ 120 542€ 136 235€ 126 229€ 162 673€
04
511
Opravy a udržiavanie
220 584€ 156 334€ 124 959€ 63 618€ 183 662€ 88 502€ 76 394€ 131 262€ 89 255€ 71 345€ 100 073€ 98 299€
05
512
Cestovné
29 940€ 26 460€ 10 444€ 20 576€ 26 869€ 28 868€ 28 728€ 19 126€ 21 135€ 21 918€ 25 298€ 23 353€
06
513
Náklady na reprezentáciu
9 095€ 14 567€ 13 635€ 6 771€ 10 972€ 10 608€ 8 890€ 6 279€ 8 062€ 6 623€ 6 660€ 5 216€
07
518
Ostatné služby
3 160 212€ 3 042 945€ 2 500 102€ 2 193 275€ 2 170 159€ 4 327 385€ 1 880 459€ 4 124 938€ 1 867 050€ 2 442 930€ 2 047 684€ 1 460 656€
08
521
Mzdové náklady
9 071 556€ 7 932 240€ 6 351 242€ 6 172 916€ 5 705 314€ 4 905 834€ 4 597 538€ 4 067 727€ 3 912 652€ 3 835 049€ 4 090 646€ 4 014 017€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
3 173 816€ 2 732 005€ 2 331 955€ 2 127 357€ 2 008 769€ 1 712 524€ 1 612 969€ 1 417 859€ 1 369 022€ 1 349 978€ 1 451 177€ 1 383 611€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
101 760€ 77 097€ 67 661€ 72 405€ 63 361€ 56 572€ 54 368€ 49 824€ 40 146€ 34 389€ 37 250€ 36 928€
11
527
Zákonné sociálne náklady
535 194€ 512 502€ 756 500€ 487 293€ 383 166€ 321 121€ 280 431€ 282 531€ 234 793€ 242 984€ 302 026€ 273 860€
12
528
Ostatné sociálne náklady
101 273€ 49 707€ 139 317€ 36 043€ 60 993€ 43 758€ 25 515€ 47 470€ 4 627€ 16 772€ 47 648€ 34 219€
14
532
Daň z nehnuteľností
136 453€ 143 193€ 148 715€ 93 060€ 82 902€ 85 489€ 84 676€ 89 096€ 89 265€ 85 847€ 87 176€ 84 251€
15
538
Ostatné dane a poplatky
9 749€ 10 536€ 9 535€ 26 405€ 9 444€ 13 035€ 8 695€ 28 524€ 79 159€ 67 305€ 57 648€ 36 373€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
3 645€ 34 902€ 5 977€ 2 703€ 3€ 2€ 0€ 5€ 27€ 0€ 39€ 271€
17
542
Ostatné pokuty a penále
2 711€ 3 323€ 14 552€ 1 300€ 102€ 0€ 5€ 1 000€ 0€ 30€ 300€ 0€
18
543
Odpísanie pohľadávky
1 845 265€ 92 106€ 516 660€ 255 055€ 9 547€ 148 758€ 17 489€ 216 846€ 303 454€ 704 626€ 273 791€ 143 594€
19
544
Úroky
763€ 1 362 689€ 0€ 175€ 833€ 109€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ 0€
20
545
Kurzové straty
61€ 2€ 44€ 997€ 56€ 160€ 13€ 182€ 16€ 1€ 25€ 42€
22
547
Osobitné náklady
238 287€ 237 147€ 494 931€ 309 435€ 965 894€ 528 351€ 886 496€ 1 353 066€ 1 962 388€ 2 041 650€ 4 735 774€ 3 361 438€
23
548
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 715€
24
549
Iné ostatné náklady
136 210€ 6 476 789€ 9 109 652€ 6 843 301€ 10 714 526€ 10 469 800€ 12 316 346€ 12 146 720€ 112 630€ 150 027€ 58 157€ 2 045 903€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
670 478€ 924 660€ 877 273€ 876 488€ 774 509€ 590 681€ 391 881€ 365 560€ 335 455€ 321 372€ 278 672€ 358 324€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13 763€ 0€ 63 877€ 20 842€ 16 897€ 4 563€ 3 755 248€
27
553
Predané cenné papiere
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 917 170€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 208 720€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15 819€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
34 530€ -47 985€ -529 305€ -144 835€ 139 820€ -41 556€ 524 857€ 232 173€ -545 416€ -97 104€ -197 754€ -41 051€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
20 004 820€ 24 270 912€ 23 315 231€ 19 931 561€ 23 705 544€ 23 692 502€ 23 165 739€ 24 986 310€ 10 200 935€ 11 643 533€ 13 737 090€ 20 371 453€
Výnosy
40
602
Tržby z predaja služieb
39 910 761€ 35 558 274€ 30 638 200€ 28 136 220€ 28 820 304€ 37 065 721€ 32 139 264€ 28 141 959€ 35 929 773€ 33 544 638€ 23 738 273€ 26 871 547€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
239 399€ 92 654€ 2 716€ 0€ 0€ 0€ 0€ 110 178€ 0€ 2 123€ 4 368€ 0€
53
644
Úroky
8 308 565€ 333 250€ 87 162€ 106 946€ 119 292€ 97 849€ 74 775€ 419 520€ 413 071€ 822 428€ 403 686€ 618 964€
54
645
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
56 427 279€ 1 668 508€ 2 151 778€ 835 423€ 3 674 655€ 363 725€ 551 364€ 507 759€ 148 936€ 261 074€ 198 431€ 96 405€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 843€ 15 503€ 4 951€ 281 808€ 137 978€ 66 295€ 27 180€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 932 993€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 838€ 78 928€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
104 886 005€ 37 652 686€ 32 879 855€ 29 078 588€ 32 614 252€ 37 534 138€ 32 780 919€ 29 184 367€ 36 773 588€ 34 768 242€ 24 411 891€ 30 626 017€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
84 881 184€ 13 381 774€ 9 564 624€ 9 147 027€ 8 908 707€ 13 841 636€ 9 615 180€ 4 198 057€ 26 572 653€ 23 124 708€ 10 674 800€ 10 254 564€
76
591
Daň z príjmov
1 340 507€ 12 976€ 10 824€ 15 514€ 14 539€ 17 592€ 21 692€ 53 362€ 137 791€ 69 557€ 60 019€ 153 392€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
83 540 677€ 13 368 798€ 9 553 800€ 9 131 512€ 8 894 168€ 13 824 044€ 9 593 489€ 4 144 695€ 26 434 862€ 23 055 151€ 10 614 782€ 10 101 172€