Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Psychiatrická liečebňa Sučany

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
848 780€ 842 442€ 587 023€ 663 981€ 571 819€ 512 126€ 501 144€ 507 632€ 526 439€ 484 554€ 481 854€ 489 714€ 534 480€ 496 069€ 517 417€ 550 770€
02
501
Spotreba materiálu
532 634€ 485 711€ 446 234€ 514 474€ 401 965€ 377 482€ 369 749€ 371 450€ 362 860€ 336 707€ 316 524€ 303 381€ 355 610€ 329 840€ 355 700€ 381 528€
03
502
Spotreba energie
316 146€ 356 732€ 140 789€ 149 507€ 169 854€ 134 643€ 131 394€ 136 182€ 163 579€ 147 847€ 165 331€ 186 332€ 178 870€ 166 229€ 161 716€ 169 242€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
477 992€ 213 918€ 188 252€ 168 818€ 173 778€ 143 755€ 91 163€ 212 772€ 95 788€ 85 290€ 65 982€ 75 589€ 74 233€ 79 367€ 63 477€ 63 480€
07
511
Opravy a udržiavanie
218 009€ 41 225€ 31 408€ 28 307€ 29 854€ 26 680€ 15 250€ 111 358€ 17 042€ 19 005€ 11 464€ 18 392€ 16 647€ 7 716€ 28 483€ 24 297€
08
512
Cestovné
1 170€ 719€ 307€ 519€ 1 894€ 2 043€ 2 321€ 362€ 1 035€ 313€ 559€ 923€ 834€ 703€ 2 369€ 3 511€
09
513
Náklady na reprezentáciu
400€ 350€ 141€ 212€ 370€ 246€ 216€ 257€ 326€ 23€ 447€ 38€ 40€ 28€ 62€ 12€
10
518
Ostatné služby
258 413€ 171 624€ 156 396€ 139 781€ 141 660€ 114 785€ 73 376€ 100 795€ 77 385€ 65 949€ 53 512€ 56 236€ 56 711€ 70 920€ 32 563€ 35 660€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
4 292 017€ 4 138 690€ 3 485 073€ 3 239 777€ 3 000 607€ 2 593 913€ 2 363 402€ 2 129 563€ 1 998 038€ 1 774 227€ 1 721 161€ 1 655 937€ 1 488 679€ 1 372 209€ 1 357 472€ 1 276 261€
12
521
Mzdové náklady
2 989 760€ 2 758 324€ 2 466 512€ 2 287 666€ 2 138 852€ 1 883 009€ 1 715 703€ 1 543 679€ 1 441 949€ 1 279 992€ 1 241 083€ 1 198 153€ 1 080 810€ 1 007 927€ 996 130€ 937 573€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
1 130 733€ 894 135€ 872 802€ 809 160€ 749 217€ 639 714€ 584 867€ 530 077€ 501 979€ 444 932€ 429 747€ 408 406€ 369 706€ 332 515€ 330 250€ 311 441€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
61 617€ 49 667€ 48 237€ 44 056€ 40 643€ 24 802€ 14 363€ 13 335€ 12 512€ 10 672€ 14 553€ 15 693€ 14 001€ 12 930€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
109 908€ 436 563€ 97 522€ 98 894€ 71 895€ 46 389€ 48 469€ 42 472€ 41 598€ 38 630€ 35 778€ 33 684€ 24 161€ 18 837€ 31 091€ 27 247€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
10 083€ 8 541€ 11 963€ 8 760€ 8 729€ 2 695€ 2 753€ 3 297€ 3 278€ 2 331€ 3 700€ 2 094€ 1 535€ 20 980€ 2 057€ 3 117€
18
531
Daň z motorových vozidiel
379€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
4 243€ 4 243€ 4 243€ 2 695€ 2 695€ 2 695€ 2 695€ 3 160€ 3 160€ 1 897€ 1 549€ 1 481€ 20 903€ 1 771€ 3 021€
20
538
Ostatné dane a poplatky
5 840€ 4 298€ 7 719€ 6 065€ 6 033€ 58€ 137€ 118€ 55€ 3 700€ 545€ 54€ 77€ 285€ 96€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
11 385€ 400€ 59 550€ 2 750€ 1 000€ 185€ 653€ 1 322€ 10 167€ 1 484€ 8 034€ 10 875€ 50 270€ 112 023€ 41 598€ 62 812€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 14 564€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
185€ 0€ 66€ 330€ 0€ 6 118€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
11 385€ 400€ 59 550€ 2 750€ 1 000€ 653€ 1 322€ 10 167€ 1 484€ 8 034€ 10 875€ 50 204€ 111 693€ 41 598€ 42 130€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
163 520€ 145 793€ 133 737€ 121 656€ 113 639€ 106 252€ 103 810€ 86 988€ 85 966€ 156 593€ 159 021€ 159 869€ 161 428€ 151 725€ 149 649€ 145 247€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
163 520€ 145 793€ 133 737€ 121 656€ 113 639€ 106 252€ 103 810€ 86 988€ 85 966€ 156 593€ 157 934€ 158 480€ 158 923€ 151 464€ 149 649€ 145 247€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
1 087€ 1 389€ 631€ 262€ 0€ 0€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 087€ 1 389€ 631€ 262€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 1 873€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 1 873€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
330€ 7 673€ 5 913€ 5 966€ 6 514€ 6 856€ 5 883€ 4 937€ 4 793€ 5 484€ 5 409€ 6 064€ 5 914€ 2 877€ 285€ 291€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
330€ 7 673€ 5 913€ 5 966€ 6 514€ 6 856€ 5 883€ 4 937€ 4 793€ 5 484€ 5 409€ 6 064€ 5 914€ 2 877€ 285€ 291€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
5 804 108€ 5 357 456€ 4 471 512€ 4 211 707€ 3 876 086€ 3 365 783€ 3 068 808€ 2 946 510€ 2 724 469€ 2 509 963€ 2 445 160€ 2 400 142€ 2 316 537€ 2 235 250€ 2 131 954€ 2 101 979€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
5 669 832€ 4 887 119€ 4 261 280€ 4 067 715€ 3 808 386€ 3 368 927€ 3 057 933€ 2 963 708€ 2 647 609€ 2 411 916€ 2 348 120€ 2 303 536€ 2 160 719€ 2 178 942€ 2 073 125€ 2 119 762€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
5 669 832€ 4 887 119€ 4 261 280€ 4 067 715€ 3 808 386€ 3 368 927€ 3 057 933€ 2 963 708€ 2 647 609€ 2 411 916€ 2 348 120€ 2 303 536€ 2 160 719€ 2 178 942€ 2 073 125€ 2 119 762€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
34 080€ 34 673€ 25 805€ 24 580€ 21 190€ 18 261€ 20 228€ 16 473€ 16 791€ 16 111€ 10 883€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
34 080€ 34 673€ 25 805€ 24 580€ 21 190€ 18 261€ 20 228€ 16 473€ 16 791€ 16 111€ 10 883€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
32 529€ 36 407€ 45 502€ 21 617€ 35 795€ 36 021€ 44 196€ 33 601€ 57 616€ 22 612€ 22 135€ 35 590€ 40 383€ 28 460€ 81 964€ 23 520€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 050€ 32 050€ 0€ 0€ 230€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
32 529€ 36 407€ 44 452€ 21 617€ 35 795€ 36 021€ 44 196€ 33 601€ 25 566€ 22 612€ 22 135€ 35 590€ 40 383€ 28 230€ 81 964€ 23 520€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
45€ 24€ 1 087€ 1 389€ 631€ 262€ 0€ 0€ 9 088€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
45€ 24€ 1 087€ 1 389€ 631€ 262€ 0€ 0€ 9 088€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
45€ 24€ 1 087€ 1 389€ 631€ 262€ 0€ 0€ 9 088€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
4 467€ 108€ 112€ 102€ 92€ 70€ 68€ 64€ 111€ 111€ 179€ 115€ 320€ 249€ 207€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
4 467€ 108€ 112€ 102€ 92€ 70€ 68€ 64€ 111€ 111€ 179€ 115€ 320€ 249€ 207€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
88 315€ 421 531€ 161 310€ 118 889€ 60 714€ 46 740€ 46 740€ 34 725€ 31 332€ 62 664€ 62 664€ 62 664€ 101 664€ 62 664€ 69 680€ 77 552€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
18 614€ 352 801€ 66 762€ 54 332€ 13 974€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
46 718€ 46 715€ 46 715€ 46 740€ 46 740€ 46 740€ 46 740€ 34 725€ 31 332€ 62 664€ 62 664€ 62 664€ 101 664€ 62 664€ 62 664€ 62 656€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
22 983€ 22 015€ 47 833€ 17 817€ 0€ 0€ 0€ 7 016€ 14 895€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
5 829 222€ 5 379 730€ 4 494 005€ 4 232 912€ 3 926 189€ 3 470 041€ 3 169 168€ 3 048 619€ 2 753 435€ 2 514 500€ 2 445 303€ 2 402 600€ 2 303 144€ 2 270 386€ 2 225 018€ 2 230 128€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
25 114€ 22 274€ 22 493€ 21 205€ 50 102€ 104 258€ 100 360€ 102 109€ 28 966€ 4 537€ 143€ 2 458€ -13 394€ 35 136€ 93 064€ 128 149€
136
591
Splatná daň z príjmov
1 885€ 1 035€ 1 231€ 1 197€ 19€ 3 169€ 675€ 15 695€ 4 042€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
23 229€ 21 238€ 21 263€ 20 008€ 50 083€ 101 090€ 99 685€ 86 414€ 28 966€ 495€ 143€ 2 458€ -13 394€ 35 136€ 93 064€ 128 149€