Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
1 115 725€ 796 033€ 781 632€ 717 078€ 675 775€ 704 594€ 674 823€ 656 476€ 627 523€ 703 545€ 797 359€ 727 609€ 714 898€ 700 352€ 700 870€
02
501
Spotreba materiálu
700 685€ 682 705€ 675 526€ 584 303€ 561 886€ 578 496€ 548 445€ 528 937€ 491 138€ 489 771€ 517 828€ 485 839€ 493 728€ 489 397€ 476 913€
03
502
Spotreba energie
415 039€ 113 328€ 106 107€ 132 775€ 113 889€ 126 098€ 126 378€ 127 539€ 136 384€ 213 774€ 279 531€ 241 770€ 221 170€ 210 955€ 223 957€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
73 250€ 66 632€ 76 474€ 107 140€ 125 191€ 93 930€ 81 344€ 79 109€ 64 681€ 72 146€ 53 845€ 46 685€ 63 707€ 102 138€ 145 708€
07
511
Opravy a udržiavanie
17 487€ 17 138€ 29 407€ 55 517€ 62 005€ 40 779€ 20 414€ 10 825€ 16 780€ 24 120€ 11 094€ 13 186€ 15 386€ 6 949€ 11 290€
08
512
Cestovné
1 768€ 1 422€ 1 157€ 2 875€ 4 793€ 3 986€ 4 502€ 3 133€ 2 950€ 1 922€ 1 773€ 2 691€ 3 985€ 2 366€ 2 591€
09
513
Náklady na reprezentáciu
197€ 175€ 254€ 300€ 2 011€ 340€ 366€ 317€ 307€ 528€ 276€ 217€ 162€ 214€ 73€
10
518
Ostatné služby
53 798€ 47 896€ 45 656€ 48 448€ 56 382€ 48 825€ 56 062€ 64 835€ 44 644€ 45 576€ 40 702€ 30 591€ 44 174€ 92 608€ 131 753€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
4 153 679€ 3 784 378€ 3 486 666€ 3 105 586€ 2 677 037€ 2 386 789€ 2 238 569€ 2 033 347€ 1 980 151€ 1 915 201€ 1 700 483€ 1 526 782€ 1 552 289€ 1 427 464€ 1 302 052€
12
521
Mzdové náklady
3 156 811€ 2 765 994€ 2 552 190€ 2 275 046€ 1 976 071€ 1 756 500€ 1 657 403€ 1 493 394€ 1 456 973€ 1 407 277€ 1 255 574€ 1 123 202€ 1 146 583€ 1 054 436€ 961 033€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
928 408€ 952 604€ 878 613€ 778 066€ 666 251€ 592 811€ 553 288€ 514 396€ 499 214€ 484 175€ 425 562€ 383 856€ 386 742€ 355 685€ 325 723€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
68 460€ 65 779€ 55 864€ 52 473€ 34 715€ 37 477€ 27 877€ 25 556€ 23 964€ 23 749€ 19 347€ 19 725€ 18 964€ 17 343€ 15 296€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
3 899€ 7 866€ 7 618€ 2 970€ 6 460€ 3 005€ 9 698€ 7 434€ 3 693€ 8 041€ 5 476€ 4 905€ 16 540€ 5 823€ 10 389€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
3 095€ 3 095€ 3 095€ 2 671€ 2 671€ 2 671€ 2 602€ 2 508€ 2 508€ 2 587€ 2 521€ 1 951€ 3 871€ 3 858€ 3 865€
20
538
Ostatné dane a poplatky
804€ 4 771€ 4 523€ 299€ 3 790€ 335€ 7 096€ 4 927€ 1 186€ 5 454€ 2 955€ 2 954€ 12 669€ 1 965€ 6 523€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
2 666€ 2 332€ 2 624€ 2 612€ 2 648€ 5 070€ 2 240€ 2 791€ 2 531€ 2 671€ 2 769€ 4 710€ 2 847€ 117 418€ 19 015€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 976€ 0€ 21€ 46€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
28€ 27€ 32€ 317€ 200€ 332€ 0€ 0€ 16 982€
26
546
Odpis pohľadávky
24€ 2 591€ 16€ 313€ 0€ 0€ 114 593€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
2 639€ 2 332€ 2 624€ 2 588€ 2 621€ 2 446€ 2 240€ 2 458€ 2 531€ 2 671€ 2 257€ 2 222€ 2 847€ 2 805€ 1 986€
28
549
Manká a škody
0€ 1 180€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
116 105€ 117 446€ 114 291€ 108 711€ 107 193€ 105 626€ 119 145€ 141 138€ 77 959€ 73 618€ 88 771€ 92 981€ 90 354€ 105 038€ 177 406€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
116 105€ 117 446€ 114 291€ 108 711€ 107 193€ 105 626€ 106 314€ 116 916€ 60 959€ 48 482€ 62 819€ 64 802€ 63 455€ 62 300€ 60 827€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
12 831€ 24 222€ 17 000€ 25 135€ 25 951€ 28 179€ 26 898€ 42 738€ 116 579€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
25 135€ 25 951€ 28 179€ 26 872€ 42 738€ 116 579€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
12 831€ 24 222€ 17 000€ 0€ 0€ 26€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
227€ 231€ 223€ 221€ 216€ 215€ 210€ 216€ 202€ 195€ 182€ 185€ 179€ 11€ 0€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 11€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
227€ 231€ 223€ 221€ 216€ 215€ 210€ 216€ 202€ 195€ 182€ 185€ 179€ 0€ 0€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 22 181€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 22 181€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
5 465 551€ 4 774 918€ 4 469 530€ 4 044 318€ 3 594 520€ 3 299 229€ 3 126 029€ 2 920 511€ 2 756 739€ 2 775 416€ 2 648 886€ 2 403 858€ 2 440 814€ 2 480 424€ 2 355 439€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
5 236 278€ 4 573 095€ 4 512 352€ 4 123 780€ 3 724 709€ 3 418 020€ 2 937 027€ 2 681 178€ 2 449 597€ 2 349 166€ 2 288 637€ 2 102 608€ 2 007 426€ 2 096 006€ 1 998 218€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
5 236 278€ 4 573 095€ 4 512 352€ 4 123 780€ 3 724 709€ 3 418 020€ 2 937 027€ 2 681 178€ 2 449 597€ 2 349 166€ 2 288 637€ 2 102 608€ 2 007 426€ 2 096 006€ 1 998 218€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
1 400€ 1 674€ 1 858€ 1 296€ 1 377€ 949€ 672€ 1 597€ 1 170€ 916€ 1 918€ 0€ 1 254€ 1 536€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
1 400€ 1 674€ 1 858€ 1 296€ 1 377€ 949€ 672€ 1 597€ 1 170€ 916€ 1 918€ 0€ 1 254€ 1 536€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
2 395€ 8 222€ 5 729€ 7 062€ 5 024€ 8 139€ 364 890€ 342 028€ 329 939€ 337 137€ 302 560€ 288 815€ 286 712€ 264 118€ 286 483€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
427€ 1 100€ 0€ 1 180€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
85€ 15€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
2 395€ 8 222€ 5 644€ 7 062€ 5 024€ 8 139€ 364 890€ 342 014€ 329 919€ 336 710€ 301 460€ 288 815€ 285 532€ 264 118€ 286 483€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
2 591€ 24 775€ 25 951€ 28 491€ 27 667€ 65 531€ 112 858€ 41 171€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
2 591€ 24 775€ 25 951€ 28 491€ 27 667€ 65 531€ 112 858€ 41 171€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
24 775€ 25 951€ 28 179€ 26 872€ 42 738€ 36 114€ 41 171€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 76 744€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
2 591€ 313€ 795€ 22 794€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
19€ 28€ 25€ 21€ 7€ 19€ 8€ 14€ 8€ 22€ 27€ 19€ 48€ 62€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
19€ 28€ 25€ 21€ 7€ 19€ 8€ 14€ 8€ 22€ 27€ 19€ 31€ 62€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 17€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
19 190€ 474€ 16 600€ 0€ 0€ 0€ 0€ 77 587€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
19 190€ 16 600€ 0€ 0€ 0€ 0€ 65 073€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
474€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 514€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
855 845€ 127 909€ 136 064€ 41 035€ 28 008€ 27 178€ 23 199€ 37 481€ 50 894€ 36 498€ 36 679€ 142 923€ 37 522€ 37 901€ 39 205€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
801 862€ 72 730€ 12 148€ 3 636€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
27 599€ 30 374€ 30 528€ 28 887€ 28 008€ 27 178€ 23 167€ 33 845€ 50 894€ 36 498€ 36 574€ 37 440€ 37 313€ 37 691€ 38 995€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
26 384€ 24 805€ 105 536€ 0€ 105 273€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
32€ 105€ 210€ 210€ 210€ 210€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
6 115 108€ 4 710 919€ 4 656 505€ 4 189 797€ 3 759 140€ 3 455 935€ 3 326 085€ 3 061 368€ 2 856 817€ 2 749 930€ 2 657 304€ 2 563 957€ 2 397 212€ 2 512 185€ 2 444 263€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
649 557€ -63 998€ 186 976€ 145 479€ 164 620€ 156 706€ 200 056€ 140 858€ 100 078€ -25 486€ 8 419€ 160 099€ -43 602€ 31 761€ 88 823€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
649 557€ -63 998€ 186 976€ 145 479€ 164 620€ 156 706€ 200 056€ 140 858€ 100 078€ -25 486€ 8 419€ 160 099€ -43 602€ 31 761€ 88 823€