Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MIVA, spol. s r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 556 215 € 2 340 619 € 2 259 817 € 1 966 076 € 1 617 581 € 1 701 227 € 1 729 017 € 1 896 702 € 1 817 832 € 2 064 160 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 345 614 € 1 401 374 € 1 568 345 € 1 309 310 € 952 093 € 1 041 747 € 1 015 721 € 1 150 478 € 1 007 465 € 1 109 480 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 345 614 € 1 401 374 € 1 568 345 € 1 309 310 € 952 093 € 1 041 747 € 1 015 721 € 1 150 478 € 1 007 465 € 1 109 480 €
012
A.II.1
Pozemky
41 403€ 41 403€ 41 403€ 41 403€ 85 722€ 128 620€ 90 020€ 90 020€ 90 020€ 90 020€
013
A.II.2
Stavby
790 037€ 832 158€ 916 399€ 502 654€ 561 996€ 621 338€ 680 680€ 740 022€ 799 364€ 858 706€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
393 911€ 511 134€ 380 512€ 380 424€ 209 470€ 291 230€ 244 721€ 316 817€ 114 462€ 157 135€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
120 263€ 16 679€ 230 031€ 384 829€ 94 905€ 559€ 300€ 3 619€ 3 619€ 3 619€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 203 815 € 932 620 € 685 363 € 650 606 € 659 259 € 644 270 € 707 537 € 740 248 € 808 083 € 949 877 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
167 273 € 156 427 € 84 401 € 57 407 € 60 708 € 78 052 € 110 312 € 70 888 € 159 541 € 90 714 €
035
B.I.1
Materiál
91 337€ 89 187€ 45 463€ 42 813€ 33 467€ 44 218€ 38 077€ 30 364€ 28 913€ 33 803€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 38€ 420€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
65 703€ 57 049€ 28 747€ 0€ 17 097€ 23 640€ 64 930€ 30 919€ 29 223€ 45 930€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
10 233€ 10 191€ 10 191€ 14 594€ 10 144€ 10 194€ 7 305€ 9 605€ 101 367€ 10 561€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 0 € 0 € 5 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€ 0€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
613 278 € 406 842 € 297 876 € 368 856 € 427 343 € 466 958 € 437 529 € 483 793 € 540 194 € 524 376 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
613 278 € 340 242 € 297 754 € 360 615 € 424 350 € 416 724 € 390 258 € 348 304 € 455 985 € 472 760 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -91 139€ -91 139€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
613 278€ 340 242€ 297 754€ 360 615€ 424 350€ 416 724€ 390 258€ 348 304€ 547 124€ 563 899€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 66 600€ 122€ 7 241€ 466€ 0€ 55€ 83 873€ 31 379€ 0€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
0€ 0€ 0€ 1 000€ 2 527€ 50 234€ 47 216€ 51 616€ 52 830€ 51 616€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
423 264 € 369 351 € 303 086 € 224 338 € 171 208 € 99 260 € 159 696 € 185 567 € 108 348 € 334 787 €
072
B.V.1.
Peniaze
7 080€ 3 744€ 3 020€ 1 870€ 656€ 1 406€ 2 948€ 1 285€ 861€ 4 616€
073
B.V.2.
Účty v bankách
416 184€ 365 607€ 300 066€ 222 468€ 170 552€ 97 854€ 156 748€ 184 282€ 107 487€ 330 171€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
6 786 € 6 625 € 6 109 € 6 160 € 6 229 € 15 210 € 5 759 € 5 976 € 2 284 € 4 803 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
6 786€ 6 625€ 6 109€ 6 160€ 6 229€ 6 303€ 5 759€ 5 976€ 2 284€ 4 803€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 907€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 556 215 € 2 340 619 € 2 259 817 € 1 966 076 € 1 617 581 € 1 701 227 € 1 729 017 € 1 896 702 € 1 817 832 € 2 064 160 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
582 028 € 377 402 € 612 286 € 579 458 € 555 983 € 560 566 € 335 410 € 249 295 € 550 257 € 654 035 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
996 € 996 € 996 € 996 € 996 € 996 € 996 € 996 € 996 € 996 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
882 € 882 € 882 € 882 € 882 € 882 € 882 € 882 € 882 € 882 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
882€ 882€ 882€ 882€ 882€ 882€ 882€ 882€ 882€ 882€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
573 511 € 368 885 € 603 769 € 570 941 € 547 466 € 552 049 € 326 893 € 240 778 € 541 740 € 645 518 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 973 530 € 1 957 705 € 1 642 302 € 1 382 270 € 1 053 581 € 1 139 584 € 1 390 697 € 1 645 575 € 1 266 706 € 1 406 169 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
5 718 € 4 961 € 3 670 € 2 651 € 1 773 € 1 287 € 1 832 € 760 € 328 € 1 320 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
5 084€ 4 331€ 3 524€ 2 505€ 1 627€ 1 141€ 1 686€ 760€ 328€ 1 320€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
552€ 552€ 146€ 146€ 146€ 146€ 146€ 0€ 0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
82€ 78€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 888 024 € 1 903 019 € 1 542 475 € 1 289 289 € 969 647 € 1 131 961 € 1 379 273 € 1 544 255 € 846 528 € 454 018 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
63 250 € 16 532 € 28 955 € 100 043 € 142 584 € 125 847 € 131 474 € 121 824 € 130 758 € 97 288 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
63 250€ 16 532€ 28 955€ 100 043€ 142 584€ 125 847€ 131 474€ 121 824€ 130 758€ 97 288€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 543 595€ 1 660 710€ 1 384 941€ 1 054 324€ 705 405€ 894 228€ 1 147 113€ 1 367 775€ 663 407€ 202 916€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
82 713€ 114 730€ 43 865€ 55 968€ 43 728€ 17 563€ 26 027€ 15 330€ 15 288€ 16 648€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
34 676€ 40 103€ 21 564€ 26 637€ 20 816€ 11 057€ 9 562€ 12 372€ 11 924€ 12 833€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
162 573€ 70 916€ 63 150€ 52 317€ 57 114€ 83 218€ 65 113€ 26 954€ 24 769€ 124 181€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 217€ 28€ 0€ 0€ 0€ 48€ -16€ 0€ 382€ 152€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
79 788 € 49 725 € 96 157 € 90 330 € 82 161 € 6 336 € 9 592 € 100 560 € 19 849 € 30 832 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
79 788€ 49 725€ 96 157€ 90 330€ 82 161€ 6 336€ 9 592€ 100 560€ 19 849€ 30 832€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 400 001€ 499 999€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 420 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
657 € 5 512 € 5 229 € 4 348 € 8 017 € 1 077 € 2 910 € 1 832 € 869 € 3 956 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
657€ 5 512€ 5 229€ 4 348€ 8 017€ 1 077€ 2 910€ 1 832€ 869€ 3 956€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€